Referater

 

 

 • Referat bestyrelsesmøde 04.04.2022

Tilstede:   Klaus, Sonja, Bent, Jørgen, Ivan, Kirsten

Afbud:     Jens-Kristian, Vibeke

 

 1. Ordstyrer: Kirsten

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde:  Godkendt

 

 1. Siden sidst: 

Arrangementer: 

Vildtaften 19.03.2022:

Deltagere: 27 voksne - 3 børn under 15 - 15 gæster
Økonomi:
Deltagerbetaling = 5560 kr, heraf 2860 kr via MobilePay
Halvdelen af salget fra drikkevarer = 790 kr
Udlæg til Anne-Marie = 2050 kr

Udlæg til Helle = 52 kr
Det giver et overskud på 4248 kr.

Der blev ryddet af meget hurtigt/tidligt, ved fremtidens arrangementer vil vi beskikke en ryddemester fra bestyrelsen, der styrer hvornår vi starter afrydning af bordene/oprydning.

 

 1. Nyt fra formanden:  Intet 

 

 1. Økonomi: pr. 31.3.2022 fra Kirsten (beløb er derfor uden huslejeindbetaling)

 

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

  30166,98

Højrentekonto

0631 1017427

87242,83

Medlemskonto

0631 1039587

295,24

Mobilepay

6140 4217640

3199,00

Projektkonto

6140 4265920

1903,07

Kontantkassen

 

2813,00

 

 1. Fonde: Intet

 2. Kommende arrangementer (HUSKELISTE):

Café aften ved Sonja – spille/-danseaften 23.04.2022: 

Invitation er sendt ud 25.3.2022 

De spiller 3 x 45 minutter. Pris kr. 3500,-.  De kommer Kl. 18.00 klar til spil kl. 20. 

Fione kvintetten, 5 mands orkester. 

Ingen forpligtelser, de skal vide senest 15.4 om arrangementet gennemføres.

Ivan, Peter og Sonja opstiller borde, Bent check’er øl og vand

Klaus køber Chips og sender reminder 8. april

Generalforsamling i maj 18. maj:
Indbydelse sendes ud 24/4
På valg til bestyrelsen er: Klaus, Sonja og Vibeke, samt Ivan som Suppl.
Kandidat til manglende suppleantpost: Hermann Oskarsson
Kirsten sender regnskab ud til godkendelse, når hun har modtaget det fra Susanne
Bestyrelsen foreslår at hæve pris for Aftenleje af Magasinet til 1000 kr

Lejerne ved Sonja: Intet nyt, Michael bliver boende.

Ejendommen ved Jørgen: Affugteren i kælderen er ved at stå af, Jørgen kigger på en ny. Ellers som tidligere, problemer med ekspansionsbeholderen.

Byjorden:
Status vedr. byjorden og dræn/kloakrør fra Iversen:
Der er sat prop i/låg på brønden, og Jørgen har afleveret en opgørelse på timeforbrug og beløb for udlæg.
Søren kommer med noget muldjord på et tidspunkt, som vi kan så græs i, der hvor der har været gravet

Hjemmesiden, Status: Siden er stadig nede, Kirsten undersøger med banken vedr. betalingskortet vi har bestilt, sant med Susanne vedr. betaling.

Protokol: Intet

Status på udlejning af Magasinet: 1 ny udlejning

Evt.: Lydisolering i loftet, pris vil formentlig ligge i omegnen af 10.000 kr, Bent vil søge fonde mhp finansiering.

Næste møde: Mandag 02.05 .2022 kl. 19.30 i Magasinet.

Ordstyrer 

Navn

X for hver tjans

Bent – B

 X, 21.06.21

Jens-Kristian – B

.X, 04.10.21, 07.03.22

Jørgen – B

 -

Klaus – B

 9.8.21

Kirsten – B

 6.9.21, 4.4.22

Sonja - B

 X, 7.6.21, 01.11.21,

Vibeke – B

Sekretær 

Ivan - S

3.1.22

   

 

B = bestyrelsesmedlem  S = suppleant

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 07.03.2022

Tilstede:   Klaus, Sonja, Lars, Bent, Jørgen, Jens-Kristian, Ivan, Kirsten, Vibeke 

Afbud:     

 

 1. Ordstyrer: Jens-Kristian

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: Godkendt

 

 1. Siden sidst: 

Arrangementer: 

Gule ærter 25.2.2022: 

Deltagere:  36 voksne    -  3 børn under 15 -    11 gæster

Økonomi:

Deltagerbetaling = 3750 kr, heraf 640 kr via MobilePay

Halvdelen af salget fra drikkevarer = 298 kr

Udlæg til Bent & Anne = 2515 kr

Det giver et overskud på 1533 kr. 

 

Fastelavn 27.02.2022:  AFLYST pga. manglende tilmeldinger. Vi tager ikke initiativ til fastelavn næste år.

 

 1. Nyt fra formanden:  Vi får en regning fra Søren Bach på ca. 10.000,- for gravearbejdet på byjorden.

 

 1. Økonomi: 

 

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

59511,88

Højrentekonto

0631 1017427

87242,83

Medlemskonto

0631 1039587

295,24

Mobilepay

6140 4217640

3890,75

Projektkonto

6140 4265920

1903,07

Kontantkassen

 

977,00

 

 1. Fonde: Intet 

 2. Kommende arrangementer (HUSKELISTE): 

Vildtaften 19.03.2022:

Tjek-/Huskeliste lavet. 

Klaus sender reminder ud på mail og FB 

 

Café aften ved Sonja – spille/-danseaften 23.04.2022: 

Invitation sendes ud 25.3.2022 

3 x 45 minutter. kr. 3500,-.  De kommer Kl. 1800 klar til spil kl. 20. 

Fione kvintetten, 5 mands orkester. 

Ingen forpligtelser, de skal vide senest 15.4 om arrangementet gennemføres.Vinsmagning – ved Bent:

Vores oplæg aftalt 7.2.2022: 

Bent tager en snak med Allan, Meny, vi betaler den vin der bliver drukket, og Meny er der gratis. Gerne lidt af hvert, rød, hvid, rosé. 80,- til 100,-. 

Vi tager det op til efteråret 2022.

 

8. Ejendommen ved Jørgen: Vibeke - rullegardin

 

9.Lejerne ved Sonja:  Alt vel.

 

10.Byjorden:

a. Status vedr. byjorden og dræn/kloakrør fra Iversen og Lars og Ulla:

1. Er der dækket til og har vi fået faktura fra Søren Bach modtaget?

ISøren og Peter dækker til og ordner græs. Kegle sættes op.

Faktura modtaget fra Søren på ca. kr-. 10.000,-.

2. Opgørelse fra Jørgen på timeforbrug og beløb. Regning kommer fra Jørgen på kegle og rør og arbejdsløn.

 

11. Opgaver i bestyrelsen ved Sonja:  Talt om ved opgaver til vildtaften, er på Tjek-/Huskelisten

12.  Protokol: Til gennemgang og ændring af Lars’s poster til andre.  Gennmgået.

13.  Status på Café aften ved Sonja Turebybanden – spille/-danseaften:

Sonja har aftalt at de kommer 23.04.2022, 3 x 45 min. kr. 3500,-. 

Kommer Kl. 1800 klar til spil kl. 20. Fione kvintetten, 5 mands orkester. 

Ingen forpligtelser, de skal vide senest 15.4 om arrangementet gennemføres.

Kr. 100,- i entre. Max 60 pers. først til mølle. Øl, vin, chips kan købes. Sidste tilmelding 14.4.22 til Sonja. 

14. Status på udlejning af Magasinet:   1 ny bookning langfredag 2022

15. Evt.:  

Anne og Bent har været i kontakt med Fibia, AffaldPlus og BalticPipe ifht. at rabatterne køres i stykker. Nexel har set på strømskab ved Dennis, resultat ikke kendt. Hvis et skab står skævt skal det rettes op iflg. kundeservice til Anne.

16.  Næste møde: Mandag 04.04.2022 kl. 19.30 i Magasinet.

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 07.02.2022

Tilstede:   Klaus, Sonja, Lars, Bent, Jørgen, Ivan, Kirsten, Lars, Vibeke 

Afbud:      Jens-Kristian

 

 1. Ordstyrer: Bent

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: Godkendt

 

 1. Siden sidst: 

Arrangementer:  Ingen, pga covid-restriktioner

   

 1. Nyt fra formanden:  Herman Oskarsson vil gerne træde ind i bestyrelsen ved næste Generalforsamling.  

 

 1. Lars fratræder bestyrelsen / ny kasserer Kirsten: tages op i dag i forlængelse af mødet på et ekstraordinært konstitueringsmøde. 

 

 • Lars deltager idag for at overdrage materiale og kasse, og vi siger mange tak for det store arbejde.

 • Regning for spuling af dræn for Bent Iversen: da det var et problem på byjordens dræn er det bylauget der skal betale omkostningen. 

 • Lars og Ullas problem var affødt at problemet på Mikes grund. 

 • Vi betaler begge regninger for slamsugning (Bent Iversen og Lars & Ullas) af kontant-kassen dd. til Lars Nielsen. 

 

Diverse overdragelse:

 • Nøgle til den nye dør hænges op i depotet. 

 • Kirsten får nøgle af Lars, 1 til postkassen og 1 til døren. 

 • Postkassen tømmes ca.   gang mdr. 

 • Mastercard bruges til at sætte penge ind på konti med. Nyt laves til Kirsten.

 • Alt med foreninger behandles i Møns Bank, Stege afdelingen. 

 • 1 mappe overdrages til Kirsten, 1 mere med diverse kommer Lars med til Kirsten. 

 • Mobilepay: Indbetalinger er ikke udspecificeret på udtog. Kan vi det? 

 • Susanne vil helst have at der tages fotos/ eller scanning af regningerne og sendes til hende på mail.

 • Papirer til udfyldelse for at Kirsten kan blive tegningsberettiget laves af Klaus og Kirsten sammen.

 

 1. Økonomi: Der er betalt husleje til alle pr. 6.2.2022. Dog én havde ikke bemærket stigningen i lejen. Sonja kontakter vedkommende.

 

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

72653,34

Højrentekonto/reserven

0631 1017427

87242,83

Medlemskonto

0631 1039587

295,24

Mobilepay

6140 4217640

2610,50

Projektkonto

6140 4265920

1903,07

Kontantkassen

 

3391,00

 

 1. Fonde:  intet nyt.

 2. Kommende arrangementer (HUSKELISTE): 

Gule ærter 25.02.2022:    Sidste tilmelding 22.2 – invitation ud 10.2.22.

Klaus sender ud.       

        Dessert æblecrumblekage

        Tilmelding til Bent. 

 

Fastelavn 27.02.2022:      Vil Ulla arrangere (Bent). Ja, det vil hun. 

        Kr. 50,- for adgang for voksne og børn.

        Voksne kr. 10,- ekstra for at slå katten af tønden.

 

Fællesspisning – vildtaften 19.03.2022:  Sonja – kan Anne-Marie kan den dag? 

Anne-Marie vil gerne, men har ikke så meget vildt, så vi bevilliger gerne et tilskud. 

 

Klaus ser på invitation, menu og pris på invitationen, den sendes ud 3 uger før 19.3.

Senest tilmelding 1 uge før. 

 

Vinsmagning – der er ikke restriktioner mere. Skal Meny komme og hvornår? 

 

Bent tager en snak med Allan, Meny, vi betaler den vin der bliver drukket, og Meny er der gratis. Gerne lidt af hvert, rød, hvid, rosé. 80,- til 100,-. 

 

 1. Ejendommen ved Jørgen: Ekspansionsbeholderen skal fyldes ca. 2 gange om ugen. Ca. 1 kopfuld. Det er beholderen der er utæt. 

 

 1. Lejerne ved Sonja: Intet nyt. 

 

 1. Byjorden: 

 

 1. Status og aktion på den kritiske situation med vandet der står op på byjorden, Brønd hos Mike:  Det var en stor sten der var gået ned i Mikes rør. Vandet forsvandt omgående, da det blev udbedret.

 2. Status vedr. byjorden og dræn/kloakrør fra Iversen og Lars og Ulla:  Det var et problem på byjorden der forårsagede problemet hos Bent Iversen. Problemet hos Lars var hos Mike.   1. Jørgen har været der rigtig mange timer på denne sag. Han laver en opgørelse over timer og evt. pris.

 2. Jørgen har lavet en opdateret tegning over rørføringen.

 3. Vi afventer regning fra Søren Bach. Han er ikke færdig endnu. Mangler at dække til. 

 4. Kirsten laver et oplæg til om evt. information om status og evt. fremtidig fremgangsmåde ved evt. problem med ens dræn – for dem der har en grund der støder op til byjorden. 

 5. Jørgen laver en opdateret tegning og sender til Faxe Kommune, Line Madsen.

 

 1. Idékatalog: Kirsten – Brætspilaften – der er ingen restriktioner mere - hvad gør vi? Vi tager det op igen til efteråret. 

 1. Protokol: Vibeke sender den ud og vi ser på den til næste møde. Opdateres – ansvar.  

 

 1. Status på Café aften ved Sonja Turebybanden – spille/-danseaften: 

 

Sonja har aftalt at de kommer 23.04.2022, 3 x 45 min. kr. 3500,-. 

Kommer Kl. 1800 klar til spil kl. 20. Fione kvintetten, 5 mands orkester. 

Ingen forpligtelser, de skal vide senest 15.4 om arrangementet gennemføres.

Kr. 100,- i entre. Max 60 pers. først til mølle. Øl, vin, chips kan købes. Sidste tilmelding 14.4.22 til Sonja. 

 

 1. Lyddæmpning af Magasinet – ved Bent: under overvejelse - hvad findes der af muligheder? Er der alternative muligheder, så vi bibeholder det æstetiske? Har nogen set på det? Udsat

 

 1. Omgivelserne omkring og i Magasinet - under overvejelse, hvad gør vi når vi får råd:
  Udsat

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: 1 afmelding og 1 tilmelding på samme dato.  

 

 1. Evt.: Bent: Gulv-vasker kan lejes hos Michael, kr. 300,- + 100,-. Vi kan evt. lakere gulvet efterfølgende. Vi har eddikesyre til affedtning og lak til lakeringen. 3-4 dages tørring inden lakering. Vi gør det til sommer når det er varmere og det er mere tørt og når der er større plads i kalenderen. 

 

 1. Næste møde: Mandag 07.03.2022 kl. 19.30 i Magasinet.

   

Ordstyrer 

Navn

X for hver tjans

Bent – B

 X, 21.06.21, 7.2.22

Jens-Kristian – S

 X, 04.10.21

Jørgen – B

 -

Klaus – B

 9.8.21

Lars – B

 X 3.5.21

Kirsten – S

 6.9.21

Sonja - B

 X 7.6.21, 01.11.21,

Vibeke – B

Sekretær 

Ivan - S

3.1.22

   

        B = bestyrelsesmedlem      S = suppleant

 


 

 

 • Referat bestyrelsesmøde 03.01.2022

Tilstede:   Klaus, Sonja, Lars, Bent, Jørgen, Jens-Kristian, Ivan, Kirsten, Vibeke 

Afbud:     Jens Kristian

 

 1. Genopfriskning af vores hensigtserklæring for mødeafholdelse: 

 

 1. Ordstyrer: Ivan

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: Godkendt

 

 1. Siden sidst: 

Arrangementer:  Ingen

   

 1. Nyt fra formanden:  Intet nyt.

 

 1. Økonomi: pr. mail fra Lars 1.1.2022, herefter er der tilgået regning for olie på ca. kr. 9000,- samt afventer 3 gange husleje. Den 4. husleje er betalt. 

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

56680,13

Højrentekonto

0631 1017427

87374,97

Medlemskonto

0631 1039587

300,00

Mobilepay

6140 4217640

2613,72

Projektkonto

6140 4265920

2205,81

Kontantkassen

 

3391,00

 

 1. Fonde: Intet nyt pt. Vi er alle velkomne til at holde øje med evt. muligheder.

 2. Kommende arrangementer (HUSKELISTE): 

Gule ærter 14. januar AFLYST pga. Corona-restriktioner. 

Anne og Bent er villige til at flytte gule ærter til evt. 25.2 hvor vi har afsat dagen i forvejen. Det er vedtaget.

 

Vi afventer hvad der sker fra myndighedernes side efter 17. januar 2022. 

Vi skrives ved efter den 17. jan om det bliver aktuelt.

 

Fastelavn 27.2.22: Bent spørger Ulla Kroner om hun vil arrangere igen. 

 

Fællesspisning – vildtaften 19.3.2022 . Sonja spøger om AnneMarie kan den dag. 

 

 1. Ejendommen ved Jørgen: Ny vandhane i kælderen i fyrrummet. 

 

 1. Status: Ny dobbeltdør med glas til festlokalet: vi sætter et rullegardin op. Dør isat af Jørgen.

 

 1. Lejerne ved Sonja: Affald (pap mv) ved gavlen skal flyttes og på genbrugen.

 

 1. Byjorden: 

 

 1. Status og aktion på den kritiske situation med vandet der står op på byjorden, Brønd hos Mike: Som også skrevet i referatet at 6.12.2021: Hvis der på noget tidspunkt konstateres problemer med rørene på byjorden, er det Bylaugets ansvar at udbedre det. 

 

 1. Indlæg ved Lars: Handleplan for spildevand på byjorden, og oplevelsen af situationen fra beboerne byvejen, som ikke ønsker denne situation igen:

 

Dermed menes:

 1. En gennemgang af dræn på byjorderne, så vi er helt klar over status. 

 2. En drejebog for hvordan man gør, hvis en tilsvarende situation opstår. 

Vi tager det op når problemet med Mikes dræn er afsluttet.

 

 1. Indlæg ved Lars: Lars’s situation i bestyrelsen: Blev afklaret i tidligere punkt.

 

 1. Idékatalog: Kirsten – Brætspilaften, afventer situationen ifht. Corona. 

 

 1. Protokol: indsæt Slamsugning – Vestslam (tidligere Brdr. K. Hansen). 

 

 1. Status på Café aften ved Sonja Turebybanden – spille/-danseaften: 

 

 1. Sonja har aftalt at de kommer 23.4.2022, 3 x 45 min. kr. 3500,-. 

Kommer Kl. 1800 klar til spil kl. 20. Fione kvintetten, 5 mands orkester. 

Ingen forpligtelser, de skal vide senest 15.4 om arrangementet gennemføres. 

 

 1. Vinsmagning i februar, Bent spørger i Meny: De vil gerne komme på et tidspunkt. Vi aftaler mere når vi ved mere om corona-situationen.

 

 1. Lyddæmpning af Magasinet – ved Bent: under overvejelse - hvad findes der af muligheder? Er der alternative muligheder, så vi bibeholder det æstetiske? Har nogen set på det? Nej endnu ikke.

 

 1. Omgivelserne omkring og i Magasinet - under overvejelse, hvad gør vi når vi får råd:
  Lys i festlokalet, Vibeke har bud på en LED-pære med. Vi køber pærer så vi har dem til løbende udskiftning: 40 watt, warm white, 2700 Kelvin. Klaus køber.

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: Ingen nye bestillinger.

 

 1. Evt.: Bent: Gulv-vasker kan lejes hos Michael, kr. 300,- + 100,-. Vi kan evt. lakere gulvet efterfølgende. Vi har eddikesyre til affedtning og lak til lakeringen. 3-4 dages tørring inden lakering. Vi gør det til sommer når det er varmere og det er mere tørt og når der er større plads i kalenderen. 

 

 1. Næste møde: Mandag 7.2.2022 kl. 19.30 i Magasinet.

       

Ordstyrer 

Navn

X for hver tjans

Bent – B

 X, 21.06.21

Jens-Kristian – S

 X, 04.10.21

Jørgen – B

 -

Klaus – B

 9.8.21

Lars – B

 X 3.5.21

Kirsten – S

 6.9.21

Sonja - B

 X 7.6.21, 01.11.21,

Vibeke – B

Sekretær 

Ivan - S

3.1.22

   

   B = bestyrelsesmedlem      S = suppleant

 

 


 

 

 • Referat bestyrelsesmøde 06.12.2021

Tilstede:   Klaus, Sonja, Lars, Bent, Jørgen, Jens-Kristian, Ivan, Kirsten, Vibeke 

Afbud:     

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: Godkendt

 

 1. Siden sidst: 

 

Arrangementer:      Mortens And 13.11.2021 - 37 deltagere 1687 kr i overskud

Jule-bazar 5.12.2021 – Godt besøgt, 863 kr i overskud,    Bylauget vil dække 400 kr af annonceprisen til julemarked   

 1. Nyt fra formanden:  Ikke noget 

 

 1. Økonomi: pr. 6.12.2021 v/ Lars

 

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

81752,78

Højrentekonto

0631 1017427

87374,97

Medlemskonto

0631 1039587

300,00

Mobilepay

6140 4217640

2290,22

Projektkonto

6140 4265920

2205,81

Kontantkassen

 

3021,00

   

 1. Fonde:

  1. Ikke noget nyt, pengene fra Kongsted Sparekasses Fond er modtaget og ny dør er betalt

 2. Kommende arrangementer (HUSKELISTE): 

Gule ærter 14. januar kl 18.30, tilmeldingsfrist 6/1, Indbydelse sendes ud 27/12. Klaus sender indbydelse til godkendelse først.

 

 1. Ejendommen ved Jørgen: Status på fyret, ingen problemer siden sidst. Tagrender renset for blade. Ved Sonja: Genbrugscontainerne er flyttet hen ved gavlen, Faxe Forsyning har godkendt placering.

 

 1. Status: Ny dobbeltdør med glas til festlokalet – malet svenskrød. Kun med vrider indefra. 

Pris 15.500 kr, er kommet, opsættes næste weekend. Isætning styres af Jørgen? 

 

 1. Lejerne ved Sonja: Intet nyt, alt OK

 

 1. Byjorden: status og aktion på den kritiske situation med vandet der står op på byjorden, Brønd hos Mike: Mike har fået afslag fra forsikringen til at betale, da det ikke officielt er kloak men dræn. Bent kontakter kommunen igen, med henblik på et påbud til Mike og Gina.

 

Hvis der på noget tidspunkt konstateres problemer med rørene på byjorden, er det Bylaugets ansvar at udbedre det.

Båden, som vi har fået tilbudt af Peter W. til legepladsen, må vi nok sige nej til, da den nok er malet med giftig maling i bunden. 

 

 1. Idékatalog: Intet nyt til listen 

 

 1. Protokol: Ny leverandør af sæbe til opvaskemaskinen? Lars sender adressen til Vibeke. 

 

 1. Status på Café aften ved Sonja Turebybanden – spille/-danseaften: Sonja undersøger ifht. datoer i foråret. Sonja rykker for svar.

 

 1. Vinsmagning i februar, Bent spørger i Meny, de har fået ny vinmand.

 

 1. Lyddæmpning af Magasinet – ved Bent: under overvejelse - hvad findes der af muligheder? Er der alternative muligheder, så vi bibeholder det æstetiske? Har nogen set på det?

 

 1. Omgivelserne omkring Magasinet – ved Bent: under overvejelse, hvad gør vi når vi får råd.
  Mht. lys i festlokalet, tager Vibeke en LED-pære med næste gang til test.

 

 1. Borgermøde omkring byjorden/ kloakering – ved Bent. Afventer reparation af dræn ved Mike og Gina.

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: mange udlejninger i efteråret, næste gang udlejet  juleaften.

 

 1. Evt.: Nej

 

 1. Næste møde: Mandag 3.1.2022 kl. 19.30 i Magasinet.

       

Ordstyrer 

Navn

X for hver tjans

Bent – B

 X, 21.06.21

Jens-Kristian – S

 X , 04.10.21

Jørgen – B

 -

Klaus – B

 9.8.21

Lars – B

 X 3.5.21

Kirsten – S

 6.9.21

.Sonja - B

 X 7.6.21, 01.11.21,

Vibeke – B

Sekretær 

Ivan - S

 

   


        B = bestyrelsesmedlem      S = suppleant

 


 

 

 • Referat bestyrelsesmøde 01.11.2021

Tilstede:   Klaus, Sonja, Lars, Bent, Jørgen, Jens-Kristian, Ivan, Kirsten, Vibeke 

Afbud:      ingen

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: Godkendt.

 

 1. Siden sidst: 

 

Arrangementer: 

Æblepresning 31.10.2021:

16 pers. (8 fam.). Saft presset: 3-400 ltr., stor succes.

 

    Halloween ved bålhytten 31.10.2021:

AFLYST pga. vand på jorden med colibakterier

Andet:    Intet

 

 1. Nyt fra formanden:  

  1. Vand på Byjorden: vi er alle opdateret via mail fra Mike.

  2. Legepladsstatus - også pkt. 9. Regninger er betalt på legepladsinspektør, opsætning og materialer. Kommunens regning er også betalt. 6000 kr. tilovers. Klaus skriver til kommunen om hvad vi gør med de overskydende penge. De siger god for, at vi kan beholde pengene til olie. 

  3. Vandværkstilslutning kr. 10.600,-: Klaus har holdt møde med Jan, ny formand for vandværket. Vandværket er bange for at det vil danne præcedens fremover, hvis ikke vi betaler for stikledningen, da alle andre selv har skullet gøre det. Vi skal betale regningen når vi er færdige med vores kreditforeningslån om knap 2 år.

 

 1. Kongsted Sparekasses fond – ny dør til Magasinet – også pkt. 5b.

 

 1. Økonomi: pr. 28.10.2021 v/ Lars

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

54729,44

Højrentekonto

0631 1017427

87374,97

Medlemskonto

0631 1039587

6599,84

Mobilepay

6140 4217640

1894,47

Projektkonto

6140 4265920

9807,81

Kontantkassen

 

2900,00

   

 1. Fonde:

  1. Nordea-fonden: ” Her bor vi” – i bero fra vores side.

  2. Kongsted Sparekasses fond:frist 1.10.2021. Vi har allerede i foråret sendt ansøgningen til en ny dør i festlokalet ud til bagtrappen.

Vi har fået 10000,- fra fonden som skal gå til ny dør i Magasinet. Afventer indbetalingen. 

  

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE): 

  1. Mortens And 13.11.2021 Lørdag kl. 18.00

  2. Julebazar - Søndag d. 5. december 2021 fra 10.00 til 16.00   

Ved Jens-Kristian:

8 tilmeldte stadeholdere.

            Bent køber gløgg og æbleskiver (flormelis har vi)

     Klaus / Vibeke 10 – 13

     Kirsten / Lars 13 - 16   

     Opslag i lokalavisen kommer

 

 1. Ejendommen ved Jørgen:  fyret gik ud for nylig. Skulle renses efter at der var fyldt olie på. Skal der ny ekspansionsbeholder på? Jørgen fyldte en kop vand på, og så fungerede det igen. Jørgen får en VVS til at se på det. Maling af låger i lejlighed og hasper påsat.

 

Vi har fået tilbud på dobbeltdør med glas til festlokalet – malet svenskrød. Kun med vrider indefra. 

 1. Bygma 16000,-

 2. Lasse Bach 21000,-

Vi vælger Bygmas tilbud. 

Isætning af Jørgen? 

 

 1. Lejerne ved Sonja:  Intet at notere.

 

 1. Byjorden: Legepladsstatus ved Klaus: 

 

 1. Gyngerne hænger for lavt iflg. legepladsinspektøren. Er taget ned og Lars hænger dem op i korrekt højde 35 cm over faldunderlaget. 

 2. Vi laver vores eget legepladstjek 1 gang årligt.

 

 1. Idékatalog: Nyt til listen? / Igangsættelse af eksisterende emner? 

  1. Jens Kristian: Uformel Fællesspisning i bålhytten, skriv ud på FB og opfordre til det.

  2. Kirsten: brætspilsaften i Magasinet – tages op til næste møde.

 

 1. Protokol: Nyt dertil? Legepladsinspektion 1 gang årligt ved arbejdsdagen. 

 

 1. Forslag fra Sonja: Turebybanden – spille/-danseaften:

Café aften, god idé, vi skal dog være sikre på frist for afmelding, så ikke vi ikke står med et underskud. Sonja undersøger ifht. datoer i foråret.

Vinsmagning i februar – italienske vine – gratis for Bylauget iflg. Klaus

 

 1. Forslag fra Bent:

 

 1. Lyddæmpning af Magasinet – ved Bent – handleplan: 

  1. under overvejelse - hvad findes der af muligheder? Er der alternative muligheder, så vi bibeholder det æstetiske.

 

 1. Omgivelserne omkring Magasinet – ved Bent – handleplan: under overvejelse, hvad gør vi når vi får råd. Vi er enige om at det trænger til forskønnelse. 

 

 1. Mulighed for at sidde udenfor ved træerne med et bordbænkesæt. God idé. Vi tager det op i februar! 

 

 1. Placering af affaldscontainere: Øjebæ. Forslag, sættes ved gavlen af Magasinet. 

Sonja taler med affaldsfirmaet om de vil hente dem der. 

 

 1. Borgermøde omkring byjorden/ kloakering – ved Bent - handleplan: 

Vi har drøftet det, det kræver en agenda/ oplæg til hvad der skal tales om. 

Bent overvejer et oplæg.  

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: 2 nye halvdagsudlejninger, juleaften er udlejet.

 

 1. Evt.: 

 

 1. Næste møde: Mandag 6.12.2021 kl. 19.30 i Magasinet.


       

Ordstyrer 

Navn

X for hver tjans

Bent – B

 X, 21.06.21

Jens-Kristian – S

 X , 04.10.21

Jørgen – B

 -

Klaus – B

 9.8.21

Lars – B

 X 3.5.21

Kirsten – S

 6.9.21

.Sonja - B

 X 7.6.21, 01.11.21,

Vibeke – B

Sekretær 

Ivan - S

 

   


        B = bestyrelsesmedlem      S = suppleant

 

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 04.10.2021

Tilstede:  Klaus, Lars, Bent, Jens-Kristian, Ivan, Kirsten, Vibeke 

Afbud: Sonja, Jørgen  1. Godkendelse af referat fra seneste møde: 

 

 1. Siden sidst: 

 

Arrangementer: Høstfest:     37 pers. (34 + 3 senere tilmeldte)

            Indtægt: kr. 4020,- + 600,- drikkevarer. 

 

Mad kr. 3884,- kokken og Jomfruen til 34 pers. Ca. 570,- kr. overskud   

 

Æblepresning 3.10.2021:    5 familier

 

Andet:            Intet

 

 1. Nyt fra formanden: 

  1. Status på dræn på byjorden? Jan Stenager har haft fat i drænspuler. Køreskader på byjorden, er udbedret af Jan 4.10.2021.

Stoppet i drænet er i et område mellem Mike og Pers grunde. Formentlig et sammenfald af rør. Dette er informeret til dem af Jan. Spuling er betalt af Jan. Forklaring modtaget på mail.

 1. Afventer Jan ifht. vandværksregning- Magasinet.  1. Økonomi: Lars 4.10.2021

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

57.124,70

Højrentekonto

0631 1017427

87.374,97

Medlemskonto

0631 1039587

6.449,84

Mobilepay

6140 4217640

1.894,47

Projektkonto

6140 4265920

49.807,81

Kontantkassen

 

4.322,00

   

 1. Fonde:

  1. Nordea-fonden: ” Her bor vi” – Vi fastholder at vi har rigeligt pt. Derfor laver vi ingen ansøgning nu efterår 2021. 

  2. Kongsted Sparekasses fond:frist 1.10.2021. Vi har allerede i foråret sendt ansøgningen til en ny dør i festlokalet ud til bagtrappen.  

 

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE):

 

Søndag d. 31. oktober 2021 fra kl. 10.00 ved magasinet til vi er færdige 

Æblepresning af sene æbler. Der skal udsendes igen at man skal tilmelde sig hos Peter.

 

Søndag d. 31. oktober 2021 kl. ?

Halloween - for børn og voksne; men dette arrangement bliver kun til noget såfremt der er forældre eller bedsteforældre, der melder sig som medarrangører!!!! Sendes ud 22.10 af Klaus. Mail og FB.  Vi sender forslag ud om folk der vil være tovholdere. 

 

Lørdag d. 13. november 2021 kl. 18.00 i Magasinet 

Mortensand, fællesspisning – tilmelding senest 1. november 2021. Sendes ud om en uge fra dd. Hvem skal lave maden? Send mail til alle med forslag til leverandør. 


Søndag d. 5. december 2021 fra 10.00 til 16.00  
Julemarked. Susanne vil gerne være tovholder. Laver oplæg til at få flere til at komme som stadeholdere. Sendes ud på vores FB samt på Faxe og Rønnede. Avisannoncer/omtale. Laver et skriv til os alle.  1. Ejendommen ved Jørgen: Intet at kommentere

 

 1. Lejerne ved Sonja:  

 

 1. Ny lejer flyttet ind 15.9.202, Julie. 

 

 1. Lejerne har fået brev om huslejestigning – ca. 50,- kr. 

 

 1. Byjorden: legehus - status for opførelsen: Er lavet færdigt lørdag 2.10.2021. Legepladsinspektør kommer forbi fredag 8.10.2021. Frank og 4 hjælpere satte det op lørdag 2.10.2021. Kr. 40.000,- inkl. moms for hus/ rutchebane inkl. Franks arbejde. 

 

 1. Idékatalog: Nyt til listen? / Igangsættelse af eksisterende emner?  Nyt info – se listen

 

 1. Protokol: Nyt dertil? Intet

 

 1. Status på udlejning af Magasinet:  Ny: lørdag 9.10.2021. 2 afmeldinger. 

 

 1. Evt.: Intet 

 

 1. Næste møde: Mandag 01.11.2021 kl. 19.30 i Magasinet.

 

Ordstyrer 

Navn

X for hver tjans

Bent – B

 X, 21.06.21

Jens-Kristian – S

 X , 04.10.21

Jørgen – B

 -

Klaus – B

 9.8.21

Lars – B

 X 3.5.21

Kirsten – S

 6.9.21

.Sonja - B

 X 7.6.21

Vibeke – B

Sekretær 

Ivan - S

 

   


        B = bestyrelsesmedlem      S = suppleant

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 06.09.2021

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Bent, Jørgen, Jens-Kristian, Kirsten, Ivan, Vibeke 

Afbud: Jens-Kristian

Ordstyrer:

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: bemærkninger at der i ref af 9.8 står OK, det er ikke korrekt, da der er mangler på det konstituerende møde: navne/ poster og datoer for kommende års arrangementer skal tilføjes.

 

 1. Siden sidst: 

 

Arrangementer:  intet

 

Andet: intet 

 

 1. Nyt fra formanden:  

Vandværket: regning for tilslutning – status fra Klaus – har ikke hørt fra dem.

 1. Økonomi: iflg. Lars mail 5.9.2021 – alle huslejer er betalt. 

 

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

78.251,15

Højrentekonto

0631 1017427

87.507,31

Medlemskonto

0631 1039587

2.700,00

Mobilepay

6140 4217640

0,00

Projektkonto

6140 4265920

49.883,25

Kontantkassen

 

905,50Den tidligere kaldet ”bålhyttekonto” hedder fremadrettet Projektkonto.

 1. Fonde:

Nordea-fonden: ” Her bor vi” ny tidsfrist – plan for ansøgning/ formål skal laves. Klaus har undersøgt – frist 23.9.2021: Vi fastholder at vi har rigeligt pt. Derfor laver vi ingen ansøgning nu. 

Kongsted Sparekasses fond: frist 1.10.2021. Vi har allerede i foråret sendt ansøgningen til en ny dør i festlokalet ud til bagtrappen. 

 1. Kommende arrangementer Høstfest – 18.9.21:

 • Inge-Lise laver høstpynt – mindre end sædvanligt. 

 • Mad kommer mellem 16-1730 – der skal være nogen til at tage imod Sonja, Kirsten og Ivan.

 • Huskeliste lavet! 

 1. Byjorden: brønd og rør – status ved Lars: Jan Stenager er tovholder på sagen, og får en professionel til at undersøge hvad der er galt. 

 

 1. Ejendommen: ved Jørgen – alt OK, intet ny siden sidst. Skabslåger bliver malet i lejlighed som er under fraflytning. 1 th. – udlejet igen pr. 15.9.2021.

 

 1. Lejlighederne v/ Sonja: Ny lejer pr. 15.9.21.

 

 1. Legeplads/ legehus: Status ved Klaus. Frank starter i uge 38. Faxe Kommune er orienteret, og det skal være færdigt inden udgangen af 2021. Måske starter Frank 20.9 , under forudsætning af at legehuset er ankommet. 

 

 1. Protokol: Nyt dertil?

 

 1. Status på udlejning af Magasinet ved Bent, samt evt. ny generel vejledning ifht. aflevering af Magasinet: Efter høstfesten ingen ledige datoer før efter november. Bent og Vibeke er tovholdere på opdateret generel vejledning ifht. aflevering af Magasinet.

 

 1. Fordeling af årsbrev, program og medlemslister: status – husk ny email-adresser til Klaus for opdatering af medlemslisten. Alle er delt ud. Medlemslisten og vedligeholdelse deraf: Klaus vedligeholder email-adresser. Bent og Lars vedligeholder betalinger af medlemsskaber.  

 

Evt.: intet

 

 1. Næste møde: Mandag 04.10.2021 kl. 19.30 i Magasinet

  1. Sonja har meldt afbud. 

 

Ordstyrer 

Navn

X for hver tjans

Bent – B

 X 21.06.21

Jens-Kristian – S

 X 

Jørgen – B

 -

Klaus – B

 9.8.21

Lars – B

 X 3.5.21

Kirsten – S

 6.9.21

.Sonja - B

 X 7.6.21

Vibeke – B

Sekretær 

Ivan - S

 

   


        B = bestyrelsesmedlem      S = suppleant

 


 

 

 • Referat bestyrelsesmøde 09.08.2021

Tilstede: Klaus, Sonja, Lars, Bent, Jørgen, Jens-Kristian, Ivan, Kirsten, Vibeke 

Afbud: 

Ordstyrer: Klaus

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: Der mangler navne og datoer i det konstituerende referat iflg. Klaus. 

 

 1. Siden sidst: 

 

Arrangementer: 

Sankt Hans aften, ca. 25-30 personer ved bålhytten

 

Andet:

Kirsten har sendt mail til Faxe Kommune vedr. kommende kommuneplan, der handler om etablering af vindmøller og solcelle/solvarme anlæg. Har modtaget svar fra kommunen om at de tager det op på møder i september 2021.

Åbent tilbud om foredrag vedr. energi mm. ved én af Kirstens kollegaer. 

 

 1. Nyt fra formanden:  

  1. Vandværket: Intet nyt. Klaus skriver til 

  2. Legeplads: Klaus har talt med Frank vedr. legeplads, legehuset. Forventer at være færdig inden oktober.

  3. Kongsted Sparekasses fond: Klaus talt m Jan Stenager. Ny ansøgningsfrist 1. oktober 2021. Der er ikke uddelt noget ved de sidste 2 frister pga. corona.

 

 1. Økonomi: pr. 8.8.2021 iflg. Lars.

 

 

Konto nr. Møns Bank

 

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

 

52.410,68

Højrentekonto

0631 1017427

 

87.507,31

Medlemskonto

0631 1039587

 

1.050,37

Mobilepay

6140 4217640

 

1.046,39

Fonds/tilskuds-Legepladskonto

6140 4265920

 

49.883,25

Kontantkassen

   

805,50

 

Regnskabskontoret Østsjællands landboforening: Opdatering fra Lars og Sonja, ifht. sagens udvikling siden sidst. Den positive melding er blevet orienteret om pr. mail siden sidste møde. Sagen er afsluttet meget tilfredsstillende for Bylauget. Det endelig resultat efter Susanne Kürsteins, Lars og Sonjas forhandlinger med ØDLF:

 

Oprindelig bad de om at få betalt kr. 25.002,88

Nu har Leestrup Bylaug i stedet for kr. 2.862,44 tilgode som vi beder om at få overført til vores konto.

 

 1. Nordea-fonden: ny tidsfrist – plan for ansøgning/ formål skal laves. Hvordan griber vi det an? Vi ser tiden an. Tjekker fristen – Vibeke!

 2. Kommende arrangementer (HUSKELISTE): 

  1. Høstfest 18.9.2021

  2. Bent hører Buffetkøkkenet om kuverter på max kr. 100,- / næse. 

  3. Invitation sendes ud ved næste møde. Klar til næste møde. 

 3. Ejendommen ved Jørgen: 1.th.: håndtag skiftet på terrassedør. Vandhane strammet. 

 

 1. Lejerne ved Sonja:  Alt er vel. 

 

 1. Idékatalog: Nyt til listen? / Igangsættelse af eksisterende emner? Intet nyt.

 

 1. Protokol: Nyt dertil? Intet nyt.

 

 1. Status på udlejning af Magasinet ved Bent: intet nyt.

 

 1. Fordeling af årsbrev, program og medlemslister – ud senest 1.9.2021!

 

 1. Evt.: Problemer med at vand står op af brønd på byjorden. Per Mortensen, Jan Stenager og Mikes brønde er indblandet i problemet. Der har været spuling af i byjordens brønd i rørene mod Per M. De nåede ca. 20 m. Lars er i dialog med Per, som har kontaktet sit forsikringsselskab. 

 

Bænk ved trekanten i Leestrup. Gamle bænk er fjernet, ny flytbar bænk er sat i stedet. 

 

 1. Næste møde: Mandag 06.09.2021 kl. 19.30 i Magasinet

 

Ordstyrer - alfabetisk

Navn

X for hver tjans

Bent - B

 X 21.06.21

Jens-Kristian - S

 X 

Jørgen - B

 -

Klaus - B

 X 9.8.2021

Lars - B

 X 3.5.21

Kirsten - S

 

Sonja - B

 X 7.6.21

Vibeke – B

Sekretær 

Ivan - S

 

   


        B = bestyrelsesmedlem      S = supplant

 

 


 

 • Dagsorden konstituerende bestyrelsesmøde  21.06.2021

Tilstede:  Sonja, Lars, Bent, Jørgen, Kirsten, Ivan, Vibeke 

Afbud: Klaus, Jens-Kristian 

 

 1. Konstituering af bestyrelsen – opgaver

  1. Vi bibeholder opgaver/ poster som sidste periode. 

 

 1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 09.06.2021   

  1. Godkendt. 

 

 1. Planlægning af årskalender 2021/2022

  1. Planlagt ud fra Magasinets kalender som Bent medbragte.

 

 1. Næste ordinære møde: Mandag 09.08.2021 kl.19.30 i Magasinet. 

  1. Vibeke tilretter velkomstbrev 

  2. Vibeke laver årskalender 

   1. Begge sendes til Klaus for udprintning  

Ordstyrer - alfabetisk

Navn

X for hver tjans

Bent - B

 X 21.6.2021

Jens-Kristian - S

 x

Jørgen - B

 

Klaus - B

 

Lars - B

 x

Ivan - S

 

Sonja - B

 x

Kirsten – S

 

Vibeke – B

Sekretær 

   


        B = bestyrelsesmedlem      S = suppleant

 

 


 

 

 • Generalforsamling Leestrup Bylaug 19.06.2021

8 deltagere ud over bestyrelsen

 

 1. Valg af dirigent:  

Peter Wollesen valgt. Generalforsamlingen er indkaldt lovligt iht. vedtægterne ved mails og på Leestrup Bylaugs FB, samt hjemmesiden.

 1. Valg af stemmetællere: 1 = Peter Wollesen

 

 1. Formandens beretning: Beretningen af Klaus blev fremført og godkendt. Se vedlagt.

 

 1. Regnskab for det forgangne år: 

Regnskabet er uddelt, er meget lig sidste år.

Likviditeten er lav i.f.h.t. tidligere, da den bruges til at betale af på realkreditlånet af som er færdigbetalt om ca. 2,5 år. 

Vi har fra regnskabsåret 2021/2022 indgået aftale med nyt regnskabsfirma, Wager Regnskab. Ændringen er sket pga. meget stor stigning i omkostningerne hos Regnskabskontoret Østdansk Landboforening, Rønnede, samt dalende service. 

Regnskabet blev godkendt. 

 1. Indkomne forslag: Ingen indsendte forslag. 

 

 1. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen:

På valg er følgende:

Bestyrelsesmedlemmer: 

 • Jørgen Sørensen (modtager genvalg) – genvalgt 
 • Bent Nygaard (modtager genvalg) - genvalgt
 • Lars Nielsen (modtager genvalg) - genvalgt
 • Leif Brodthagen er udtrådt af bestyrelsen i efteråret

Suppleant:

 • Simon Hempler (modtager ikke genvalg) 
 • Jens Kristian Therkelsen, der er suppleant, har indvilliget i at indtræde i

bestyrelsen i den ledige post efter Leif Brodthagen

 • Ivan Jørgensen stiller op til valget som suppleant - valgt

Der mangler dog endnu en kandidat til en suppleantpost:

Kirsten Schmidt stiller op og er valgt 

 

 1. Valg af revisorer: Niels Erik Hybholt, Peter Kaspersen (begge genvalgt)

 

 1. Evt. 

Helene fra Vandvænget, foreslår bænke på skønne udsigtsposter ala dem de har på Jungshoved. Evt. ved at lave en arbejdsgruppe. Helene er gerne tovholder. Helene foreslår finansiering via f.eks. Nordea Fonden.

Foreningen kan godt søge Nordea fonden, dog skal der tages højde for at der er på denne omtalte fond er selvfinansiering på 20%, hvilket Bylauget ikke er i stand til at finansiere pt.  Andre former for finansiering blev forelagt til inspiration.

 

Kirsten Schmidt foreslår planche med kort over området hvorpå navne sættes f.eks. med nåle, og til ophæng i bylauget, så vi kan se hvem der bor hvor, og der kan udskiftes, hvis der kommer nye til. Hvis nogen har lyst til at gå i gang med det er hun gerne tovholder.

 

Dirigent - Peter WollesenSekretær – Vibeke W. Knudsen

 


 

 

 • Generalforsamling 09. Juni 2021

Formandens beretning 2020/21

 

Bylaugs Arrangementer:

Vi har et noget lavere medlemstal end sidste år, hvilket nok til dels kan tilskrives et år præget af Corona med mange aflyste arrangementer i det forløbne år. I medlemsåret 2020/2021 er der ca 100 betalende medlemmer, omkring 10% mindre end sidste år, med der er jo rigtig mange nye tilflyttere, som forhåbentlig gerne vil fortsætte med at være medlemmer efter deres gratis prøve år. Vi satser på at kunne holde dette kommende års arrangementer som normalt.

 

Ud over GF i dag, har vi ét planlagt arrangement tilbage i denne sæson, nemlig arbejdsdagen på lørdag den 12/6. Desuden vil vi, også i år, invitere til et uformelt Skt Hans aftens arrangement på by-jorden, for dem der har lyst. Vi tænder op i grillen, og deltagerne spiser deres egen medbragte mad. Det var en stor succes de sidste par år.

 

Magasinet og Fællesjord

Alle 4 lejligheder er lejet ud. Der har ikke været nogle store (dyre) reparations- eller vedligeholdsudgifter i det forløbne år. Vi har fået 50.000 kr af kommunen til at udbygge legepladsen, og har søgt byggetilladelse til et lege-/aktivitetshus tilbage i oktober, men har ikke fået svar endnu, høringsfrist/klagefrist for landzonetilladelse skulle udløbe i morgen den 10. juni.

 

Der har været meget få udlejninger af Magasinet, igen pga. Corona. 

 

Økonomi:

Vi har i det forgangne år haft udgifter og indtægter nogenlunde som tidligere år, dog har der jo hverken været indtægter eller udgifter fra arrangementer, ligesom indtægten fra udlejning af Magasinet selvfølgelig er en del lavere. Årets overskud er på ca 120.000 kr, hvilket er en lille stigning i overskuddet ift sidste regnskabsår, men meget af overskuddet ligger i afbetaling på boliglånet. Vores likviditet har været noget presset i år dels pga de manglende indtægter fra både udlejning og arrangementer, dels fra et efterslæb efter nogle større reparationer i 2019 og 2020. 

 

Udgiften til Østdansk Landboforening, der assisterer med vores økonomi, er de sidste 2 år steget med over 6.000 kr om året, fra 17.000 kr i 2018-19 til 30.000 kr i år. Det har fået os til at opsige samarbejdet med Østdansk Landboforening og lave en aftale med Wager Regnskab iSlagelse, der har tilbudt at lave det samme til mindre end det halve.

 

Vores prioritetsgæld er nu betalt ned til ca 330.000 kr, og med den forventede fremtidige afbetaling på lånet, vil vi være gældfri om ca 2½ år. Til den tid vil vi så have omkring 120.000 kr mere at gøre godt med om året, og det falder nok fint sammen med, at den gamle brugsbygning skal have et nyt tag. 

 

Til slut tak til alle i bestyrelsen samt suppleanter for arbejdet i år, Jørgen har gjort en stor indsats omkring bygningerne og Sonja håndterer lejerne og agerer vicevært; bestyrelsesarbejdet som sådan er jo ulønnet.

 

Husk arbejdsdagen nu på lørdag den 12/6!!!!!!!!

 


 

 

 • Referat bestyrelsesmøde 07.06.2021

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Bent, Jørgen, Jens-Kristian, Ivan, Vibeke 

Afbud: 

Ordstyrer: Sonja 

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: OK

 

 1. Siden sidst: 

 

Arrangementer:  Hverdagsmad 

 

Andet: intet

 

 1. Nyt fra formanden:  
    1. Vandværket – se pkt. 4
    2. Nordea-fonden + Kongsted Sparekasses fond – se pkt 5
    3. Faxe Kommune har givet landzonetilladelse, slutter for høring 10.6.2021. Klaus hører Frank Koch om evt. tilbud og ideer til legehus. 
    4. Klaus holder orlov fra bylauget indtil august 2021.

 

 1. Økonomi: 

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

49257,70

Højrentekonto

0631 1017427

87639,57

Medlemskonto

0631 1039587

676,98

Mobilepay

6140 4217640

1047,96

Bålkonto

6140 4265920

49957,98

Kontantkassen

 

1239,00

 • Regnsskabskontoret Østsjællands landboforening: 
  • Regninger de seneste år steget voldsomt trods ingen stigning i aktiviteten – mail fra Susanne, Wager Regnskab, med oversigt over prisstigninger fra 2017 til 2021. 
  • Vi har udover faktura på de 29.000,- som er betalt for 20/21, modtaget ny faktura 25.000,-. Dvs. 54.000,- i alt.
 • Vandværk: regning for tilslutning modtaget iflg. mail fra Klaus 21.5.2021:

Nu har jeg alligevel fået en regning på 10.500 fra vandværket, på trods af, at jeg har meddelt Peter, at vi ikke vil betale for etablering af en målerbrønd, med mindre det var et lovkrav. Jeg har ringet til Peter og sagt, at det vil vi stadigvæk ikke.

Mail til bestyrelsen fra Vandværket modtaget 24.5.2021.

Vores stikledning fejlede ingenting, de ville ikke grave efter det og skal vi betale for det? 

Klaus skriver igen en mail til Vandværket, Peter W. med spørgsmålene ovenfor. 

 1. Nordea-fonden: ny tidsfrist – plan for ansøgning/ formål skal laves. Hvordan griber vi det an? Vi ser tiden an. Tjekker fristen – Vibeke!

Kongsted Sparekasses fond: ansøgningsfrist juni 2021!! Vi har ikke hørt noget fra dem endnu.

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE): 

 

Generalforsamling 9.6.2021. Vi mødes 18.45, starter kl. 19.30: 

formandens beretning – forslag fra Klaus, 98 medlemmer – ændres af Klaus, ellers godkendt. Klaus printer dagsorden, regnskab og beretning. 

 

Arbejdsdag 12.6.2021: Plan for arbejdet lavet, se bilag

 

 1. Ejendommen ved Jørgen: Tagplade kollapsede på forlængelsen af Magasinet mod lejlighederne. Er lavet af Michael Ørum tømrer, 2 mand og plade, kr. 2400,-, blev lavet omgående. Forårsagede vandskade i lejligheden nedenunder. Meget lille mærke efter vandet. Det noteres i aftalen, så ikke lejer skal betale for det ved fraflytning.

 

 1. Lejerne ved Sonja:  alt er godt.

 

 1. Idékatalog: Nyt til listen? / Igangsættelse af eksisterende emner? intet

 

 1. Protokol: Nyt dertil? intet

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: ingen aflysninger 

 

 1. Evt.: intet

 

 1. Konstituerende møde: Mandag 21.06.2021 kl. 19.30 i Magasinet   

 

 1. Næste ordinære møde: Mandag 9.8.2021 kl. 1930 i magasinet, Vibeke tilretter årsbrevet inden og vil Klaus kopiere?. 

 

Ordstyrer - alfabetisk

Navn

X for hver tjans

Bent - B

 

Jens-Kristian - S

 X 

Jørgen - B

 

Klaus - B

 

Lars - B

 X 3.5.21

Simon  - udtrådt

 

Sonja - B

 X 7.6.21

Vibeke – B

Sekretær 

 

B = bestyrelsesmedlem  S = suppleant

  


 

 

 • Referat bestyrelsesmøde 03.05.2021

Tilstede: Klaus, Lars, Bent, Jørgen, Ivan, Vibeke

Afbud: Sonja, Jens-Kristian – iflg. mails

  

 1. Ordstyrer: Lars
 2. Ivan Jørgensen er indtrådt som suppleant i stedet for Simon der er flyttet og ønskede at udtræde. Velkommen til Ivan!

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: Godkendt

 

 1. Siden sidst: 

 

Arrangementer: ingen 

 

Andet: intet

 

 1. Nyt fra formanden:  Kongsted Sparekasses Fond ansøgningsfrist fra februar 2021 er flyttet til juni 2021. Iflg. Jan Stenager til Klaus på forespørgsel. 

 

 1. Økonomi: 

 

  1. Ingen husleje for maj er tilgået i tallene nedenfor. Dvs. mangler kr. 23.210,- som vil tilgå foreningskontoen. Iflg. Lars mail 2.5.2021.

 

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

18016,74

Højrentekonto

0631 1017427

87639,57

Medlemskonto

0631 1039587

151,98

Mobilepay

6140 4217640

1047,96

Bålkonto

6140 4265920

49952,90

Kontantkassen

 

1239,00

 

 1. Regnskabskontoret og årsafslutningen:
  1. Vi vil ikke acceptere regningen fra Regnskabskontoret. Lars tager kontakt med anmodning om dekort. Regningerne er steget med 6000,- over de seneste 4 år. 2020/21 er endnu med meget mindre arbejde.

 

 1. Nyt firma til at køre vores daglige økonomi og regnskab: Susanne kører nu økonomien og regnskabet. 

 

 1. Vandværket – tilslutning fra Kongsted Vandværk: intet nyt – punktet slettes.

 

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE):

 

  1. Generalforsamling 19.5.2021: 
 • Ikke indkaldt. Derfor ny dato 9. juni 2021 kl. 19.30.
 • Klaus sender mail ud, og lægger op på FB når der er meldt ud 6.5.om forsamling.
 • 12.6.2021 arbejdsdag

 

  1. Anne og Bent hverdagsmad: 26.5.2021 hverdagsmad kl. 1800. 

Håber det kan være i bylauget ifht. forsamlingsrestriktionerne. 

Hvis de nye beboere vil med så kan der godt være flere en 30 for denne gangs skyld.

 

 1. Ejendommen ved Jørgen: intet siden sidst

 

 1. Lejerne ved Sonja:  der mangler haveværktøj, har beboere lånt det uden at sætte det tilbage? Sonja skriver til dem. 

 

 1. Byjorden & Legeplads: 

 

  1. Status gyngestativ - udbedring: Ny stolpe sat op, med 1 sæk tørbeton kom i hullet. Tjekkes igen senest om 2 år for evt. udskiftning af stolpe. 

 

  1. Status sandkasse - udbedring: Låget er nu lavet så der er bænke på den igen. Nyt sand og lugning.

 

  1. Legehus – byggetilladelse: efter at kommunen ikke har gjort noget i et halvt år, så har kommunen sendt ud til naboerne at de skal høres. Årsag tegningen angav højde 690 cm. Fejl. Som det ser ud til nu så skal pengene bruges inden udgangen af 2.Q. 2021. 
   1. Frank vil gerne komme med forslag. Han kan formidle kontakt til en legepladsinspektør. 
   2. Nyt dæk til den ene gynge pga. revne i dækket. Gyngen pilles ned af Lars. Klaus har nyt dæk.
  2. Græsslåning: Klaus vil gerne slå græsset igen. Han foreslår på den store jord, at slå som stier, så der er bedre biodiversitet, dog skal der være plads til fodboldmålene. 

 

 1. Forslag ifht. parkering på trekanten på Leestrup Byvej: Trekanten er kun gæsteparkering, og midlertidig parkering ved ombygning. Forslag fra Mikael at bænken flyttes 3 meter mod birketræet og så sættes et bord op også. Begge vedligeholdes af ham. Dette pga. at det er svært at bakke ind med bådtrailer. 
  1. Bent, Jørgen og beboerne omkring er med. 

 

 1. Idékatalog: Nyt til listen? / Igangsættelse af eksisterende emner? intet

 

 1. Protokol: Nyt dertil? intet

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: 1 ny til 2022 konfirmation

 

 1. Evt.: 

.

 1. Næste møde: Mandag 07.06.2021 kl. 19.30 i Magasinet.

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 06.04.2021

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Bent, Jørgen, Jens-Kristian, Vibeke

Afbud: Simon

 

Ordstyrer: Klaus 

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: Godkendt

 

 1. Siden sidst: 

 

Arrangementer:  Ingen 

 

Andet: Intet. 

 

 1. Nyt fra formanden:  Se længere nede.

 

 1. Økonomi: pr. 6.4.2021

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

13.079,79

Højrentekonto

0631 1017427

87.639,57

Medlemskonto

0631 1039587

151,98

Mobilepay

6140 4217640

1.047,96

Bålkonto

6140 4265920

49.957,98

Kontantkassen

 

1.229,00

 

Vi har fået påfyldt olie 2 gange, 1.3 og 6.4.2021, hhv. kr. 10.851,38 + 9.947,08.

Vi er begyndt at trække på højrentekontoen.

 

 1. Regnskabskontoret og årsafslutningen: Lars afleverer det sidste til regnskabskontoret 7.4 iflg. aftale med Steen, Regnskabskontoret.

 

 1. Nyt firma til at køre vores regnskaber og daglige økonomi: Sonja holder møde med Susanne Kürstein om lejere og regnskab omkring disse.

 

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE): 

 

  1. Hverdagsmad: Bent og Anne forsøger 8. maj i bålhytten.
  2. Generalforsamling 19.5.2021 – vi afventer opdatering af restriktioner. Vi satser på at holde generalforsamlingen. 

 

 1. Ejendommen ved Jørgen: Renset afløb fra vaskemaskinen i st th. 

 

 1. Lejerne ved Sonja:  Alt vel. 

 

 1. Byggetilladelse fra Faxe Kommune til legehus: Klaus har rykket for svar. De havde glemt os. NU vil de se på det. Personen i Faxe Kommune som har givet os tilskuddet på kr. 50.000,- er blevet orienteret af Klaus om situationen. Han har ikke svaret tilbage.

 

 1. Byjorden/ Legeplads: opdatering fra sidste møde: Jens-Kristian har udbedret gyngestativ mv. Gyngestativet ser fint ud. Ikke råddent. Brædder/ låg på sandkasse kommer på de nærmeste dage.

 

 1. Protokol: Nyt dertil? Intet nyt. 

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: 1 udlejning – evt. udsættelser.

 

 1. Evt.: intet

 

 1. Næste møde: Mandag 03.05.2021 kl. 19.30 i Magasinet.

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 01.03.2021

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Bent, Jørgen, Simon

Via Zoom:  Jens-Kristian, Vibeke

Afbud: Simon

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: Referat fra start januar af Klaus. 
  1. Jens-Kristian ser på det udestående på legepladsen:
   1. Stolpe på gyngestativ, sandkasse skal rep. Ser på det 2.3.2021 - Lars går med. 
  2. Referatet er godkendt.

 

 1. Siden sidst: 

 

Arrangementer: Ingen

 

Andet: Intet 

 

 1. Nyt fra formanden: Har søgt om 10.000 kr. til dør. Søgt hos Kongsted Sparekasses Fond.

 

 1. Økonomi: 

Årsag til beløbet på foreningskontoen:

Der er endnu ikke gået huslejer ind for marts 2021 (kr. ca. 23.000,-).

Betalt:

kr. 9258,- 2020/21 til vand til vandværket.

Kr. 16899,- til TRYG bygningsforsikring.

Kr. 10851,- til olie. 

Der har ikke været indtægter fra udlejning og arrangementer. 

 

Der skal ses på nøgletal efter årsafslutningen. 

2 år tilbage af kreditforeningslånet. Slut 2023. 

Lejeindtægterne skulle gerne bære foreningens økonomi.

 

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

5317,56

Højrentekonto

0631 1017427

101890,31

Medlemskonto

0631 1039587

2,03

Mobilepay

6140 4217640

1049,51

Bålkonto

6140 4265920

59343,90

Kontantkassen

 

1221,-

 

 1. Regnskabskontoret og årsafslutningen: Lars har 26.2.2021 sagt vores aftale op hos Regnskabskontoret pr. udgangen af regnskabsåret 31.3.2021. Aftalen med Steen er at han laver årsregnskabet. 

 

 1. Nyt firma Wager Regnskab, Skælskørvej 37, 4200 Slagelse, (Susanne Kürstein) skal fra 1.4.2021 varetage vores daglige økonomi og lave årsregnskab. Tilbud kr. 9000,- ekskl. moms/ år. Tilbud vedhæftes dette referat. 

 

 1. Vandværket – tilslutning fra Kongsted Vandværk: Ny stikledning er lavet og en målerbrønd er sat op i haven. Klaus har ikke hørt fra Peter Wollesen ifht. pris og opkrævning for arbejdet, og vi må derfor formode at det er lavet uden udgifter for Bylauget.

 

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE):  

 

Vi venter med at tage stilling til arrangementer. Foreninger må samles udendørs 25 pers. pt. 

Evt. mødes i bålhytten 15.4.2031. Datoen er allerede afsat i årskalenderen. Bent går i tænkeboks.

 

 1. Ejendommen ved Jørgen: 

 

  1. Nyt blandingsbatteri i bad i st. tv. 
  2. Vandtilførsler renset i st. th. 

 

 1. Lejerne ved Sonja:  Det går godt. 

 

 1. Byggetilladelse fra Faxe Kommune til legehus: Klaus har ikke hørt fra kommunen. Årsagen til byggetilladelsen til et legehus, er at det var en forudsætning for at søge om tilskuddet.

 

 1. Mere legeplads? Vi tænker lidt mere inden vi går i gang.

 

 1. Protokol: Nyt dertil? Nej.

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: Arrangementer flyttet. 

 

 1. Evt.: intet. 

 

 1. Næste møde: Tirsdag 06.04.2021 kl. 19.30 i Magasinet.

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 04.01.2021

”Tilstede”:  Lars, Bent, Jørgen, Jens-Kristian, Vibeke, Klaus, Sonja, 

Afbud: Simon

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: 

 

 1. Siden sidst: Intet nyt.

 

 1. Nyt fra formanden:  Henvendelse fra Leestrup Vandværk, der er problemer med tilslutningen af vandledning fra Kongsted vandværk til Magasinet, de kan ikke finde stikledningen. Jørgen kontakter Peter Wollesen.

 

 1. Økonomi: pr. d.d.

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

30.201,05

Højrentekonto

0631 1017427

101890,31

Medlemskonto

0631 1039587

2,03

Mobilepay

6140 4217640

1049, 51

Bålkonto

6140 4265920

59.943,90

Kontantkassen

 

1229,00

 

 • Pengene kr. 10.000,00 fra Kongsted sparekasses fond er sat på Bålkontoen.

 

 1. Kommende arrangementer: Foreløbigt aflyst pga COVID19 situationen 

 

 1. Ejendommen ved Jørgen: 

 

 1.  Der har været et læk på et rør til det varme vand men det fik vi ordnet hurtig.

 

 1. Lejerne ved Sonja: Har ikke noget nyt 

 

 1. Bålhytten: Intet nyt

 

 1. Legepladsen: 

  1. gyngestativ skal tjekkes, en stolpe ser ud til være rådden, 

  2. Beslag til sandkassen er købt af Jens-Kristian som sætter dem på, således at lågene kan lægges på. 

 

 1. Projekt veje i Leestrup – Intet nyt

 

 1. Projekt legehus/ Faxe Kommunes tilskud 50.000,- ved Klaus: Vi mangler fortsat at modtage byggetilladelse fra kommunen, projektledelsen i Faxe Kom. er orienteret.

 

 1. Projekt motionsredskaber- bæredygtige ved Vibeke: ikke noget nyt. 

 

 1. Idékatalog: Intet nyt. Vi har stadig emner til aktiviteter når det igen er sikkert at mødes.

 

 1. Protokol: Nyt dertil? Nej.

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: 

 

 1. Der er aflysninger pga. Covid-19. 

 2. Der må iflg. Covid-retningslinjerne være max 10 personer samlet. Jens-Kristian har lavet og opsat Covid-19 skilt om max 5 personer i lokalet.

 

 1. Evt.: De 14 gårde: USB stik med digital kopi modtaget fra Peter, Klaus lægger det i pengeskabet ved lejlighed. 

 

 1. Næste møde: Mandag 01.02.2020 kl. 19.30 i Magasinet – der tages stilling senere ifht. Covid-situationen.

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 07.12.2020

Tilstede:  Lars, Bent, Jørgen, Jens-Kristian, Vibeke 

Afbud: Klaus, Sonja, Simon

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: OK 
 1. Siden sidst: 

Arrangementer:  Planlagte Julemøde ved bålhytten 6.12.2020 blev aflyst pga. Covid-19

Andet: nej 

 

 1. Nyt fra formanden:  Intet nyt.

 

 1. Økonomi: pr. d.d.

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

50.209,00

Højrentekonto

0631 1017427

102.044,21

Medlemskonto

0631 1039587

6.597,99

Mobilepay

6140 4217640

1.051,10

Bålkonto

6140 4265920

57.234,00

Kontantkassen

 

1.229,00

 

 • Pengene kr. 10.000,00 fra Kongsted sparekasses fond er tilgået kontoen.
 • Beløbet fra Medlemskontoen flyttes til 0631 1005000.
 • Nye tilflyttere på Skovholmvej (Hagens’ hus) er meget interesserede i medlemskab.

 

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE): Gule ærter i januar? Aflyses hermed indtil videre. Aktion: Skrives ud til medlemmerne!!! FB og www. 

 

 1. Ejendommen ved Jørgen: 
 • Har renset blandingsbatterier og toilet i st.th. samt udskiftet pærer udenfor.
 • Magasinet: Der er saltudtræk på ydervæggen på toilettet. Der skal ses på det. 

 

 1. Lejerne ved Sonja: Har ikke noget. Skraldespandene. Der bliver ikke sorteret korrekt iflg. Lars. Skraldefolkene har sat sedler på. Sonja vil tage sig af det med lejerne, evt. nye vejledninger/ piktogrammer.

 

 1. Bålhytten: 
 •  Intet tegn på regnvand på træværket indenfor.
 • Lyskæden tændes igen 1. december (Jørgen og Lars).

 

 1. Legepladsen: 
 • gyngestativ skal tjekkes, en stolpe ser ud til være rådden,
 • tjek dæk på gynge, er det OK?
 • Beslag til sandkassen er købt af Jens-Kristian som sætter dem på, således at lågene kan lægges på. 

 

 1. Projekt veje i Leestrup – ved Sonja: Citat Sonja: ”Hans Egede Møller, Faxe Kommune har meddelt, at de ikke pt kan hjælpe med yderligere – ventelisten er politisk bestemt i.f.h.t. trafikskilte – han kan heller ikke gøre noget med hurtigere behandling - skilte af indsnævring af vej!!”. 

 

 1. Projekt legehus/ Faxe Kommune fonds tilskud 50.000,- ved Klaus: mangler at modtage byggetilladelse.

 

 1. Projekt motionsredskaber- bæredygtige ved Vibeke: ikke noget nyt. 

 

 1. Idékatalog: Nyt til listen? / Igangsættelse af eksisterende emner? Intet nyt. Vi har stadig emner til aktiviteter når det igen er sikkert at mødes.

 

 1. Protokol: Nyt dertil? Nej.

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: 
 • Der er aflysninger pga. Covid-19. 
 • Der må iflg. Covid-retningslinjerne være max 10 personer samlet. Jens-Kristian laver og opsætter Covid-19 skilt om max 10 personer i lokalet.

 

 1. Evt.: De 14 gårde: iflg. Leif burde USB ligge i pengeskabet, hvilket det ikke gør. Har Klaus ikke modtaget det? 

 

 1. Næste møde: Mandag 04.01.2020 kl. 19.30 i Magasinet – der tages stilling senere ifht. Covid-situationen.

Næste møde: Mandag 04.01.2021 kl. 19.30 i Magasinet.

 


 

Referat bestyrelsesmøde 02.11.2020

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Bent, Jørgen, Jens-Kristian, Vibeke 

Afbud: Simon

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: OK. 

 1. Siden sidst: 

 

Arrangementer:   

 • Hverdagsmad i bålhytten søndag 25.10.2020: 18 pers til ungarsk gullash-suppe. Bent og Anne vil gerne lave et arrangementet igen.

 • Æblepresning 01.11.2020: 4 familier, kl. 10 til 11.15. 

Andet: intet

 

 1. Nyt fra formanden:  Jan Stenager har til Klaus informeret at vi har fået kr. 10.000,- af Kongsted Sparekasses fond. Vi afventer mail om tilkendegivelse. Vi sætter pengene ind på kontoen, og søger næste gang, for så har vi penge nok til døren i Magasinet mod Nord, som vi har søgt om. 

          Klaus har prøvet at få styr på alle email-adresserne og har rettet til i systemet. 

          Klaus har brugt 29 timer på græsslåning i 2020. 

 

 1. Økonomi: 

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

26.871,18

Højrentekonto

0631 1017427

102.044,21

Medlemskonto

0631 1039587

6.597,99

Mobilepay

6140 4217640

1.051,10

Bålkonto

6140 4265920

51.191.01

Kontantkassen

 

1.229,00

                      Vi flytter 1191,- til foreningskonto.

 

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE):

 • Julemarked 06.12.2020: alternativt julemarked for bylaugets medlemmer, i bålhytten og med pavillioner. Vi serverer æbleskiver og gløgg. Jens-Kristian undersøger med Ivan og Signe og andre udstillere. De skal selv have møbler med. Forbehold for Covid-19 restriktioner. Klaus sender ud på mail og FB.Deltagere fra bestyrelsen: Klaus, Vibeke, Jens-Kristian, Lars.  Bålfade og bålstativer skal bruges. 

 

 1. Ejendommen ved Jørgen: Problemer med grus i det kolde vand i lejlighederne. Jørgen har brugt meget tid i år på arbejde i lejlighederne. Sender regning på tidsforbrug.

 2. Lejerne ved Sonja:  Lidt fugt tilbage i st.th.

Skraldespande: de har for lidt plads til madrestaffald. De vil gerne betale for at få én stor pr. lejer, og så betale for det i huslejen. Der findes ikke større skraldespande.

Ekstra udendørs lys, foranlediget af indbruddet ved Anne juleaften: ønsker forebyggende at opsætte lys ved hjørnet ved hæk og ved hjørnet ved Magasinet. Der blev besluttet at det vil vi ikke prioritere ifht. økonomien, da der skal trækkes el, og det bliver bekosteligt med elektriker-regning.

Der blev foreslået, at lejerne selv kunne købe og opsætte batteridrevne små lamper med sensor. De kan fås fra omkring kr. 200,-.

 

Bålhytten:

 • Tjekke om det er blevet bedre med regnvandet vandet på bålhytten.
 • Lys på bålhytten igen – Strøm skal trækkes. Lånes af Lars. 1 december.
 • Kabeltromle Lars eller Jørgen

 

8. Projekt veje i Leestrup – ved Sonja: Har ikke kunnet få kontakt til Møller. Prøver igen.

9. Projekt legehus/ Faxe Kommune fonds tilskud kr. 50.000,- ved Klaus: 

Udsættelse af frist for opsætning til udgangen af 1. kvartal. Klaus undersøger med leverandøren om opsætning og fundering og mv.

 

10. Projekt motionsredskaber - bæredygtige ved Vibeke / ansøgning Nordea fonden: Tjekker i      SN.dk om Rønnede som har fået 997.500,- til legeplads. Kontakter formanden for Netværk Rønnede Merete Toylsbjerg, måske hun kan give gode råd til ansøgningsprocessen.

 

11. De 14 gårde (Peter Wollesen) ved Bent – status: sidste gang punktet er på – har Klaus fået et nyt USB fra Peter Wollesen. Endnu ikke. 

 

12. Idékatalog: Nyt til listen? / Igangsættelse af eksisterende emner? Nej.

 

13. Protokol: Nyt dertil? Info om at mobilepay bliver sendt regning til Info-mailen.

 

14. Status på udlejning af Magasinet: 3 aflysninger. Lejet ud juleaften til en lejer. 

 

15. Evt.:  

 

Næste møde: Mandag 07.12.2020 kl. 19.30 i Magasinet.

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 05.10.2020

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Bent, Jørgen, Simon, Jens-Kristian, Simon, Vibeke

Afbud: ingen

 1. Ordstyrer (efter tur): Bent.
 1. Godkendelse af flg. udsendte efter sidste møde: 
 • Referat fra seneste møde: Godkendt
 • Referat fra Generalforsamlingen med tilretninger: Godkendt 
 • Referat tilrettet fra august mødet: Godkendt
 • Hensigtserklæring: Godkendt 
 1. Siden sidst: 
 • Leif Brodthagen har iflg. mail 20.09.2020 valgt at udtræde af bestyrelsen med omgående virkning: 

          Aktioner derpå

 • nyt medlem: Jens-Kristian (2.suppl.) tiltræder, da Simon (1.suppl) takker nej. 

Fordeling af opgaver - indtil videre:

 • Hjemmeside: Jens-Kristian, start i samarbejde med Klaus
 • infomail: Klaus
 • skriv til medlemmer: Klaus/ sub. Vibeke
 • opdatering af medlemsliste: Klaus
 • mere? Nej ikke indtil videre.

Vibeke har modtaget med fra 123hjemmeside den 20.9.2020 om at det er hendes mail der skal stå for det fremover. Vibeke kontakter 123 hjemmeside.

Nyt fra formanden:

Der er bevilliget kr. 50000,- fra Faxe kommune, under forudsætning af at der ikke er givet yderligere tilsagn fra Faxe Kommune til samme projekt. 

 • Mail fra Klaus om ansøgningen og tilsagn. Til brug til referat.

 

 1. Økonomi: pr. 3.10.2020 iflg. mail fra Lars 4.10.2020

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

30654,39

Højrentekonto

0631 1017427

102044,21

Medlemskonto

0631 1039587

6447,99

Mobilepay

6140 4217640

1051,10

Bålkonto

6140 4265920

1494,61

Kontantkassen

 

1229,00

 

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE): 
 • Næste arrangement: Mortens And i november. Aflyst.
 • Hverdagsmad: evt. en søndag middag ved bålhytten. Anne og Bent tænker på at lave en stor gang suppe og man har selv div. Service med.
 • Æblepresning i november – besked ud senere. 

 

 1. Ejendommen ved Jørgen: Rensning af toilet i en lejlighed. 1.tv. plus armatur til bruser. 1 th skal der tjekkes op på om affugter har virket hvis den er brugt. 
 1. Lejerne ved Sonja: Intet nyt.
 1. Bålhytte: Nye brædder på bålhytten er olieret – ved Jørgen og Klaus. Næste sommer skal hele taget have en tur mere.
 1. Projekt veje i Leestrup: nyt siden sidst? Sonja vil kontakte  Møller i kommunen igen, han havde lovet tilbagemelding inden 14 dage, hvilket ikke er sket. Bent fortalte om brev som Anne har skrevet til kommunen, hvor hun har fået svar fra Folmann, DF om hvad de arbejder på for 2021.
 1. Projekt motionsredskaber i bæredygtige, til alle aldre, undersøges af Vibeke: 

           Klaus bedes sende krav til Vibeke ifht. ansøgningen Nordea, konkrete krav. 

 1. De 14 gårde (Peter Wollesen) ved Bent – status – punktet slettes herfra!!

           Klaus har ikke fået USB fra Leif med dette på – Klaus kontakter Peter Wollesen for at få en

           ny.

 1. Idékatalog: Nyt til listen? / Igangsættelse af eksisterende emner? Intet nyt
 1. Protokol: Nyt dertil? Intet nyt 
 1. Status på udlejning af Magasinet: Udlejet lørdag 10.10 til 90 års fødselsdag, reception søndag 11.10. samt barnedåb i november. Ikke mange deltagere.
 1. Evt.: Klaus: doodle-afstemning. Hvad siger vi til det? Det aftaler vi at vi bruger, også for at minimere emails.

           Bent – nye beboere i Stavnstrupvej 35. Bent tager forbi med kuvert mv. Ingen blomst.

 

Næste møde: Mandag 02.11.2020 kl. 19.30 i Magasinet.

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 07.09.2020

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Leif, Bent, Jørgen, Simon, Vibeke

Afbud: Jens-Kristian 

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: mangler at Vibeke skal kontakte legepladsfirmaer vedr. motionsmaskiner til ude. Nyt referat udsendes.

 

 1. Siden sidst:  

Arrangementer: Impulsiv grillaften ved bålhytten 14.8.2020 kl. 18.00.

                         19 - 20 personer deltog.

Andet: 

 • Mail fra Gitte og Frank vedr. boldspil på vejen ved privat arrangement i Magasinet. Klaus spørger Gitte om hvilken dato det omhandler, da det ikke er oplyst i mailen. Dette for at vi tager til kontakt til de korrekte personer. Vi opdaterer det eksisterende henstillinger til lejerne, som skal udleveres ved udlevering af nøglerne.
 • Retorikken i bestyrelsen: Vi aftalte at: 
  1. Vi skal altid finde en ordstyrer til møderne. På skift kronologisk/ alfabetisk el.lign. Sekretæren er undtaget, da det ikke kan lade sig gøre at skrive samtidig med ordstyrerollen. (afprøvet på dette møde). Hvis man absolut ikke ønsker at være ordstyrer, respekteres dette.
  2. Vi skal høre hinanden færdige, dvs. ikke afbryde.
  3. Social snak holdes så vidt muligt før og efter mødet.
  4. Når vi beslutter noget, er det ved håndsoprækning. Vi referer blot hvor mange for og imod, ingen navne.

 

 1. Nyt fra formanden:  

           Ansøgning hos kommunen – er ansøgt.

           Ansøgning hos Nordeas lille fond. Afventer forenings-Nem-id, kortet er aldrig modtaget. 

           Ansøgning til Kongsted Sparekasses fond senest 1. okt.2020. Formål er ny dør (mod nord)

           til festlokalet i Magasinet.

           Har købt 24 dybe tallerkener, til 7 kr. stk. bevilliget på bagkant. 

 

 1. Økonomi:

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

53.324,09

Højrentekonto

0631 1017427

102.198,35

Medlemskonto

0631 1039587

3.225,68

Mobilepay

6140 4217640

1.052,69

Bålkonto

6140 4265920

1.496,87

Kontantkassen

 

1.229,00

24 kontingenter indbetalt til dato.

Ifht. beholdning på foreningskontoen, som vi omtalte sidst, har Klaus fået liste af Lars med bevægelser. 

Fremadrettet sender Lars oversigt til os alle for seneste måned til og med weekenden inden mødet. 

 

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE): 
  • Høstfest 26.09.2020 kl. 1800:
  • Ingelise laver hjørne 
  • 18 tilmeldinger indtil videre – frist senest 18.9.2020. 
  • Min 20 personer – Klaus lægger det på FB.
 1. Projekt veje – opfølgning fra sidste møde: 
  • Sonja – efter sidste møde talt m/ kommunen, borgermødet er udsat, Leestrup er nr. 27 i bunken ifht. ansøgninger. Det tager måske 4 år før vi er øverst i bunken. Ingen striber eller andet nu. Kommunen har købt konsulentbistand udarbejdelse af ”trafikplan”. Som Sonja nævnte, gjorde de også dette for flere år siden. Vi har ikke fået forbedringer i Leestrup.

                       Sonja og Vibeke sætter skilte op som sidst aftalt. 

 

 1. Projekt-motions: Vibeke – Kontakter evt. legepladsfirma. Skal være i naturmaterialer og bæredygtigt. Nordea, Vibeke tjekker div. www. Og finder frem til evt. muligheder. Derfra tager vi stilling til om vi vil søge og hvad.

 

 1. Ejendommen ved Jørgen: vandlækage under vindue i st.th over vindue. Fuge var utæt, og er nu fuget op (kradset ud) af Jørgen. Lejer har lånt en affugter. 

          Bålhytten: taget skal have olie, hvornår skal det ske? Snarest muligt inden efteråret.

          Klaus, Jørgen. Klaus spørger Søren Turner om blanding. 

 

 1. Lejerne ved Sonja:  Alt fint. 

 

 1. Idékatalog: Nyt til listen? / Igangsættelse af eksisterende emner? Intet.

 

 1. Protokol: Nyt dertil? Intet.

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: 2 nye 11.12.2020 plus okt. 2021.

 

 1. Evt.: Iflg. Leif har der været rørt ved Fibia-boxen, hvilket var årsagen til at nettet var i udu da Brit og Torben lejede lokaler. 

 

 1. Næste møde: Mandag 5.10.2020 kl. 19.30 i Magasinet.

 

Næste møde: Mandag 5.10.2020 kl. 19.30 i Magasinet.

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 10.08.2020

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Leif, Bent, Jørgen, Vibeke 

Afbud:  Jens Kristian, Simon

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: OK
 2. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen: der skal tilføjes at dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 
 1. Siden sidst: 

            Arrangementer: intet 

            Andet: intet 

 1. Nyt fra formanden: 
  • Ifht. Fonde: 
   • Nordea fonden: stor fond ”Her bor vi puljen”: ansøgning er relevant iflg svar til Klaus (vedhæftet mail). Med delvis selv-finiansiering (beløb måske 20.000,-). Ansøgningen skal indeholde projektplan, budget. Projekt skal være min kr. 100.000,-. 
   • Nordea fonden: lille fond. 
   • Faxe Kommune ”PÅ FORKANT” kr. 300.000,-
   • Kongsted Sparekasses fond. Søger om ny dør i Magasinet (i salen) senest 1. oktober. 
 1. Økonomi: 

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

28274,09

Højrentekonto

0631 1017427

102195,55

Medlemskonto

0631 1039587

0,68

Mobilepay

6140 4217640

1052,69

Bålkonto

6140 4265920

1496,87

Kontantkassen

 

1219,00

 

Pga. vore faldende beholdning på foreningskontoen, er det her 

besluttet at alt ud over faste udgifter skal godkendes på bestyrelsesmøderne. 

Det være sig alt til Magasinet, depotet, reparation af diverse ting på bygningen, legepladsen og i lejlighederne. Lars sender pdf.fil til os om div. omkostninger.

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE):
  • Høstfest: 
   • Bent hører Buffet-køkkenet om evt. menu.
   • Leif hører Madsynergi
   • Forslag om plate – har tidligere fået det for længe siden, frokostklar – Bent.  Klaus spørger slagteren i MENY Rønnede. CORONA-venligt.
   • Skal vi et max antal på invitationen. Ja, Leif forvarsler på hjemmesiden.

Udmelding til bestyrelsen når der er tilbagemeldinger.

Sonja spørger Førslev Spillemændene om de vil have en øveaften til vores høstfest – for nogle flasker vin.

 1. Uddeling af medlemskaber mm,
 2. Senest ud 1.9.2020. Årsprogram, hverdagsmad, brev, telefonliste ekstern.
 1. Opfølgning på projekt veje i Faxe kommune, er der noget nyt siden foråret, hvor de havde planlagt noget i april (det var før covid-19). 
  • Inspirationsinfo fra Vibeke. Hvide streger på vejen,
  • Evt. skilt med indsnævring af vej
  • 40 km skiltning 
  • Dårlig sigtbarhed

Vi (Sonja) spørger kommunen om status på februars udmelding om trafikplans-nyt april 2020.

Sonja og Vibeke sætter skilte op.

 1. Ejendommen ved Jørgen: 
  • Ingen klager/ problemer. Dog er der et par køkkener som lejere ønsker udskiftet. Det er ikke muligt ifht. økonomi. Omkostningsbestemt husleje.
 1. Lejerne ved Sonja: alt vel.
 1. ”Forslag” fra generalforsamlingen, som blev fremlagt under punkt 7. Eventuelt: 
  • Ekstra parkeringsplads (7.1). Er ikke aktuelt nu pga. økonomi. Forslaget til stedet er heller ikke aktuelt. 
 1. Motionsudstyr på byjorden (7.2). Klaus laver ansøgning til kommunen på et legehus med klatre/ rutchebane el.lign. Vibeke kontakter legepladsfirmaer vedr. motionsmaskiner til ude.
  • Arrangementer (7.3) Zen-garden, Dodekalitten på Idékataloget.  
  • Impulsivt arrangement fredag 14.8 kl. 18.00. 

                      Grill tændes kl. 18. Borde, stole, mad etc. medbringes.

  • Idékatalog: Nyt til listen? / Igangsættelse af eksisterende emner? 

                      Zen-garden, Dodekalitten på Idékataloget. 

 1. Protokol: Nyt dertil? Se gerne på den, der mangler stadig oplysninger. Se farve.
 1. Status på udlejning af Magasinet: 2 udlejninger nye.
 1. Evt.: 

 

Næste møde: 7.9.2020 i Magasinet 

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 29.06.2020 

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Leif, Bent, Jørgen, Jens Kristian

Afbud: Simon, Vibeke

 

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: Referat godkendt

 

 1. Siden sidst:
  Generalforsamling 17.6.2020, Referat fra generalforsamling: Der skal står ”regning fra regnskabskontoret”, ikke revisor regning. Peter Wollesen skal også underskrive som dirigent.

 

Sankt Hans 23.6.2020: Forløb godt, fantastisk vejr, lige knap 30 deltagere

 

 1. Nyt fra formanden:  Stolene fra loftet solgt til Bent, Kassebøgerne fra Brugsen afleveret til Faxe Kommunes arkiv.

 

 1. Økonomi: 

 

Tal fra Lars 03.07.2020

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

* 34.856,83  

Højrentekonto

0631 1017427

102.198,35

Medlemskonto

0631 1039587

0,38

Mobilepay

6140 4217640

1.052,69

Bålkonto

6140 4265920

1.498,87

Kontantkassen

 

1.374,00

* Foreningskonto opgjort uden Juli måned huslejeindtægt

 

 1. Konstituering og det kommende års arrangementer:

Formand

Klaus Møllgaard

Næstformand
Ansvar for udlejning

Sonja Kaspersen

Kasserer

 

Lars Nielsen

Sekretær

Vibeke W. Knudsen

Indkøber

 

Bent Nyggard

Hjemmeside og mailliste

 

Leif Brodthagen

Bygning

 

Jørgen Sørensen

Datoer for næste års arrangementer:

 

Høstfest

 

26. september

 

Æblepres1

 

4. oktober

 

Æblepres2

 

1. november

 


Mortens aften

 

14. november

 


Julearrangement

6. december (såfremt der kan findes en tovholder for arrangementet)

 


Gule ærter

 

15. januar

 


Fastelavn

 

14. februar

 

Øl/Vinsmagning

 

26. februar

 


Temaaften

 

20. marts

 


Generalforsamling

 

19. maj

 


Arbejdsdag

 

12. juni

 

 

 1. Ejendommen ved Jørgen: Vestmuren er blevet pudset, Tilbud på 12.000 for ny dobbeltdør. Klaus søger Kongsted Sparekasses Fond for 15.000 kr til udskiftning af døren. Sonja har fået trappen og gulvet i lejl. 1. sal tv. slebet og lakeret.

 

 1. Lejerne ved Sonja:  Lejligheden 1. tv er udlejet pr 1/7

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: Der er stadig god plads til udlejning i den kommende sæson

 

 1. Evt.: Peter Wollesen var forbi og overlevere sine mapper, samt en USB stik med det digitale materiale. Svend Boye arbejder stadig på, at stykke bylaugets historie sammen, men ellers er materialet komplet, med det der er kommet ind.

 

 1. Næste møde: Mandag 10.08.2020 kl. 19.30 i Magasinet.
  Emner til næste møde:
  - Tilgængelighed og markedsføring af Peters mapper.
  - Evt aktion(er) på forslag fremsat ved generalforsamlingen.

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 29.06.2020

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Leif, Bent, Jørgen, Jens Kristian

Afbud: Simon, Vibeke

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: Referat godkendt

 

 1. Siden sidst:
  Generalforsamling 17.6.2020, Referat fra generalforsamling: Der skal står ”regning fra regnskabskontoret”, ikke revisor regning. Peter Wollesen skal også underskrive som dirigent.

 

Sankt Hans 23.6.2020: Forløb godt, fantastisk vejr, lige knap 30 deltagere

 

 1. Nyt fra formanden:  Stolene fra loftet solgt til Bent, Kassebøgerne fra Brugsen afleveret til Faxe Kommunes arkiv.

 

 1. Økonomi: 

 

Tal fra Lars 03.07.2020

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

* 34.856,83  

Højrentekonto

0631 1017427

102.198,35

Medlemskonto

0631 1039587

0,38

Mobilepay

6140 4217640

1.052,69

Bålkonto

6140 4265920

1.498,87

Kontantkassen

 

1.374,00

* Foreningskonto opgjort uden Juli måned huslejeindtægt

 

 1. Konstituering og det kommende års arrangementer:

Formand

Klaus Møllgaard

Næstformand
Ansvar for udlejning

Sonja Kaspersen

Kasserer

 

Lars Nielsen

Sekretær

Vibeke W. Knudsen

Indkøber

 

Bent Nyggard

Hjemmeside og mailliste

 

Leif Brodthagen

Bygning

 

Jørgen Sørensen

Datoer for næste års arrangementer:

 

Høstfest

 

26. september

 

Æblepres1

 

4. oktober

 

Æblepres2

 

1. november

 


Mortens aften

 

14. november

 


Julearrangement

6. december (såfremt der kan findes en tovholder for arrangementet)

 


Gule ærter

 

15. januar

 


Fastelavn

 

14. februar

 

Øl/Vinsmagning

 

26. februar

 


Temaaften

 

20. marts

 


Generalforsamling

 

19. maj

 


Arbejdsdag

 

12. juni

  

 1. Ejendommen ved Jørgen: Vestmuren er blevet pudset, Tilbud på 12.000 for ny dobbeltdør. Klaus søger Kongsted Sparekasses Fond for 15.000 kr til udskiftning af døren. Sonja har fået trappen og gulvet i lejl. 1. sal tv. slebet og lakeret.

 

 1. Lejerne ved Sonja:  Lejligheden 1. tv er udlejet pr 1/7

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: Der er stadig god plads til udlejning i den kommende sæson

 

 1. Evt.: Peter Wollesen var forbi og overlevere sine mapper, samt en USB stik med det digitale materiale. Svend Boye arbejder stadig på, at stykke bylaugets historie sammen, men ellers er materialet komplet, med det der er kommet ind.

 

 1. Næste møde: Mandag 10.08.2020 kl. 19.30 i Magasinet.
  Emner til næste møde:
  - Tilgængelighed og markedsføring af Peters mapper.
  - Evt aktion(er) på forslag fremsat ved generalforsamlingen.

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 08.06.2020

Tilstede:  Klaus, Lars, Leif, Bent, Jørgen, Vibeke

Afbud:     Sonja, Simon

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: OK

 

 1. Siden sidst: 

 

Arrangementer:  

Arbejdsdag, godt fremmøde

Mangler at klippe hækken langt ned.

Mangler lidt udenfor Magasinet.

Fyrretræ ikke fældet/ beskåret.

Andet: Intet

 

 1. Nyt fra formanden:  Stole 6 stk. fra loftet (er ikke FDB) sælges på vores Facebookside for højeste bud senest søndag 14.6.2020. 

 

 1. Økonomi: 

 

Tal fra Lars 6.6.2020 email til alle i bestyrelsen.

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

71.311,38

Højrentekonto

0631 1017427

102.351,04

Medlemskonto

0631 1039587

0,68

Mobilepay

6140 4217640

653,50

Bålkonto

6140 4265920

1.499,11

Kontantkassen

 

3653,00

 Udgifter til reparation af bålhytten tages fra bålkontoen.

 

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE):
 • Generalforsamling 17.6.2020 kl. 19.30 i Magasinet uden spisning

Leif sender ny mail ud om at det bliver til noget.

Ordstyrer: en person der ikke er fra bestyrelsen

Leif melder fra til GF.

Mødetid: kl. 18.30 laves kaffe og the, frem borde stole.

Bent køber evt. chokolade i papir, eller andet der er pakket ind.

 

 • Sankt Hans samme princip som sidste år. Leif sender ud.

            Leif hører Niels-Erik Hybholt om at spille.

            Grill i bålhytten (brænde) startes op i god tid.

            Lars medbringer en kuglegrill. 

            Kul dertil, 2 poser købes af Bent.

 

 1. Ejendommen ved Jørgen:  

 

St.th.: Toiletter st.th manglede vand – repareret af Jørgen. Nyt køleskab skal der investeres i. Jørgen har bedt lejerne om at finde et billigt køleskab, så henter han det til dem.

 

Pudsning af bagvæg, plus evt. hjørne ved indgang: Ths. Jørgensen får ultimatum: færdigt denne uge ellers finder vi en anden. Ellers tager Jørgen fat i Nils Wium (via Søren Turner). Får tilbud. 

 

Tilbud på en dobbeltdør til Magasinet, Jørgen indhenter.

 

 1. Lejerne ved Sonja:  Ledig lejlighed er lejet ud. 1. tv. Overtages 1.7. Gulve slibes af, på tilbud ugen forinden. Alt er aftalt af Sonja. 

 

 1. De 14 gårde (Peter Wollesen) ved Bent – status dronefotos afventes fra Jan og Peter W. afleverer til bylauget.

 

 1. Idékatalog: Nyt til listen? / Igangsættelse af eksisterende emner?

 

 1. Protokol: Nyt dertil? 

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: 1 udlejning siden sidst. 

 

 1. Evt.: Lille fryser i kælderen er itu. Ny købes. Bent og Anne køber. 

 

 1. Næste møde: Mandag 10.08.2020 kl. 19.30 i Magasinet.

 


 

 • Referat Ekstraordinært bestyrelsesmøde 

Søndag 10.05.2020 kl. 19.30

via cyber-invitation fra Leif

Tilstede:  Lars, Leif, Bent, Jørgen, Vibeke, Simon

Afbud: Klaus, Sonja, Jørgen

 

 1. Generalforsamling 13.5.2020:

 

Jfr. Aftalt ved de 2 sidste møder:

 

Vi udsender invitation til generalforsamlingen som sædvanlig, men med forbehold for ændring iht. retningslinjer fra myndighederne pga. Covid-19 situationen.

 

Ved evt. udskydelse af generalforsamlingen, fremsendes pr. email formandens beretning samt regnskab til alle medlemmer ud fra medlemslisten. (Vi skal huske at evt. ny-tilflyttere er tilføjet listen).

 

Indkaldelse udsendt til medlemmer 21.4.2020 af Leif.

 

 • På valg i år: 

 

Genopstiller:

Klaus Møllgaard – formand

Sonja Kaspersen – næstformand og lejere

Vibeke W. Knudsen - sekretær

 

Genopstiller ikke:

Ulla Momme – suppleant

 

Har vi fundet en ny suppleant-kandidat? JA

Jens Christian Juhl, Staunstrupvej 60, iflg. mail fra Sonja 10.5.2020.

Er der andre der stiller op i det hele taget? nej

Har vi fået indkomne forslag pt.? nej

 

 1. Arbejdsdag lørdag 6.6.2020:  Hvad gør vi?

 

Opgaver – kendte indtil nu:

 

Der blev aftalt, dog under protest fra Vibeke, at hver især skulle kontakte folk til de opgaver man havde ansvar for. Vibeke foreslog en form for koordination, så ikke alle kontaktede de samme folk. Derefter kunne folk så fordeles på opgaver/ mødesteder. 

Pt. Kendte opgaver der skal løses på dagen:

Mapper oprydning på loftet: Klaus og Svend

Bålhytte: Leif 

Legepladsen: Lars

Magasinet: Rengøring inde (her skal der flere hænder til end sidste år! Bent

Div ude og oprydning i kælderen: Sonja 

Fartskilte op? Sonja, Vibeke

Boghylde i indgangen under ”yoga-hylden”?

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 04.05.2020

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Leif, Bent, Jørgen, Vibeke 

Afbud: Simon, Ulla, Jørgen

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: OK

 

 1. Siden sidst: 

 

Arrangementer:  Ingen

 

Andet: Intet

 

 1. Nyt fra formanden:  Intet

 

 1. Økonomi: 

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

31.053,35

Højrentekonto

0631 1017427

102.351,04

Medlemskonto

0631 1039587

0,68

Mobilepay

6140 4217640

653,50

Bålkonto

6140 4265920

1.499,11

Kontantkassen

 

3.653,00

 

 • Årsregnskabet – afsluttes pr. 31.3.2020.
 • Har vi modtaget det som Dorte har lovet (jfr. sidste møde)?

          Ja, skal til godkendelse hos revisorerne og retur til Lars.

 •  Status på Møns Bank og deres håndtering af vores personoplysninger (iht. referat af 2.3.2020), overført fra sidste møde.

Iflg. Lars, talt med Dorte Zangenberg, som mener at det er destrueret. Er det mon pga. GDPR?  Lars taler med hende igen senere.

 

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE):
 • Generalforsamling 13.5.2020:

Jfr. Aftalt ved sidste møde:

Vi udsender invitation til generalforsamlingen som sædvanlig, men med forbehold for ændring iht. retningslinjer fra myndighederne pga. Covid-19 situationen.

Ved evt. udskydelse af generalforsamlingen, fremsendes pr. email formandens beretning samt regnskab til alle medlemmer ud fra medlemslisten. (Vi skal huske at evt. ny-tilflyttere er tilføjet listen).

 

Indkaldelse udsendt til medlemmer 21.4.2020 af Leif. 

 

 • På valg i år: 

 

Genopstiller:

Klaus Møllgaard – formand

Sonja Kaspersen – næstformand og lejere

Vibeke W. Knudsen - sekretær

 

Genopstiller ikke:

Ulla Momme – suppleant

 

Har vi fundet en ny suppleant-kandidat? Afv. Sonja

Er der andre der stiller op i det hele taget? Nej

Har vi fået indkomne forslag pt.? Nej

 

Vi afventer udmelding fra Mette Frederiksen i uge 20, og aftaler møde den 10.5.2020 (cyber) for der at afgøre hvad vi gør.

 

 • Arbejdsdag lørdag 6.6.2020:  Hvad gør vi?

 

Opgaver:

Mapper oprydning på loftet.

Bålhytte

Magasinet: Rengøring inde

Div ude

Kælderen: navne på ting der tilhører lejerne, ellers bliver tingene smidt ud.

Fartskilte op?

Boghylde i indgangen under ”yoga-hylden”

 

Vi aftaler senere hvordan vi arrangerer dagen.

 

 1. Ændringer af vedtægter samt i skriv vedr. udlån af Magasinet – se Leif mail med 2 bilag vedhæftet: 

Der blev aftalt ifht. udlån af Magasinet: 

 

 • pkt. 4 og 13 slås sammen
 • pkt. 12: vi fastholder teksten så længe vi stadig har girokort tilbage. 
 • Pkt. 13: indsættes: ”kl. 10 til 18 ved dagsarrangement”.
 • Mærkninger af containere så man kan se hvilke der skal bruges.
 • Radiatorer sættes på 1,0 (”lukkes helt” slettes)

 

Der blev aftalt ifht. vedtægter:

 

 • Medlemskort! Det uddeler vi ikke mere, men betalingen er beviset.

           Dvs. ”medlemskort” ændres til ”medlemskab”

 

 1. Ejendommen ved Jørgen: Intet nyt indkommet fra Jørgen.

 

 1. Lejerne ved Sonja:  Ny lejer flytter måske ind før tid.

 

 1. De 14 gårde (Peter Wollesen) ved Bent – status: Jfr. Sidste møde: Afventer dronefotos sommer 2020, først derefter kommer mapper kommet i depotet i Magasinet.

 

Vedr. dronefotos:  Der er lagt sedler ud i postkasser fra? Der er ingen afsender på, blot info om at returnere sedlen underskrevet til Jan Stenager (Leif har modtaget).

 

 1. Idékatalog: Nyt til listen? / Igangsættelse af eksisterende emner? Nej

 

 1. Protokol: Nyt dertil? Vibeke har ikke modtaget info ifht. de med gult markerede som på protokollen. Opfordringen står stadig. Intet nyt. 

 

 1. Status på udlejning af Magasinet, jfr. sidste møde: 

 

Alle udlejninger til og med maj 2020 er sat på hold. Konfirmationer St.bededag og Kr.himmelfart er udsat til 22. og 29. august 2020, og booket ind der. Ingen nye bookninger derudover.

 

Nye bookninger kommet?  Ingen nye bookninger siden sidste møde.

 

 1. Husk punkt 12 på referat af 2.3.2020: ændringer vedr. udlejning, dagsarrangement, pris til Facebook og nyhedsbrev til august. Anne og Bent orienterer ved evt. udlejningsforespørgsler. 

 

 1. Cykelhold – vi afventer evt. nyt.

 

 1. Evt.: intet

 

 1. næste møde ekstraordinært: 10.5.2020 kl. 19.30 via cyber, Leif sender invitation.

 

 1. Næste ordinære møde: Mandag 8.6.2020 kl. 19.30 i Magasinet (eller via cyber).

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 06.04.2020

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Leif, Bent, Vibeke

Afbud:     Jørgen, Ulla, Simon

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: Godkendt.

 

 1. Siden sidst: 

 

Arrangementer:  Vildtaften 28.3.2020 AFLYST pga. Covid-19.

 

Andet: Alle udlån af Magasinet er sat på hold til og med maj 2020. Se mere i pkt. 11 Status på udlejning af Magasinet.

 

 1. Nyt fra formanden:  Intet.

 

 1. Økonomi: 
 • Årsregnskabet – afsluttes pr. 31.3.2020, hvad er status?

Dorte er i gang iflg. Lars og vi får regnskabet til revision i god tid inden oprindelige dato onsdag 13.5.2020 for generalforsamlingen.

 • Status på Møns Bank og deres håndtering af vores personoplysninger (iht. referat af 2.3.2020). Udskydes til næste møde.

 

Beholdning pr.

iflg. mail fra Lars 

 

Konto navn

Konto nr. Møns Bank

Kr. 

Foreningskonto

0631 1005000

41.119,80

Højrentekonto

0631 1017427

102.351,04

Medlemskonto

0631 1039587

0,68

Mobilepay

6140 4217640

653,50

Bålkonto

6140 4265920

653,50

Kontantkassen

 

3.653,00

Total beholdning

148.431,52

  

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE):

 

 • Generalforsamling 13.5.2020:

Vi udsender invitation til generalforsamlingen som sædvanlig, men med forbehold for ændring iht. retningslinjer fra myndighederne pga. Covid-19 situationen.

Ved evt. udskydelse af generalforsamlingen, fremsendes pr. email formandens beretning samt regnskab til alle medlemmer ud fra medlemslisten. (Vi skal huske at evt. ny-tilflyttere er tilføjet listen). 

 • På valg til bestyrelsen i år: 

 

Klaus Møllgaard – formand 

Sonja Kaspersen – næstformand og lejere 

Vibeke W. Knudsen – sekretær 

 

Alle 3 ovennævnte genopstiller.

 

Ulla Momme – suppleant – genopstiller IKKE pga. sygdom.

 

Vi skal ud at finde en ny suppleant!

  

 1. Ejendommen ved Jørgen:  Jørgen deltog ikke, og ikke noget nyt viderebragt.

 

 1. Lejerne ved Sonja:  Alt er vel. Ny lejer i st.th. har skrevet under på kontrakten. Lejligheden er ved at blive malet. 

 

 1. De 14 gårde (Peter Wollesen) ved Bent – status: er mapper kommet i depotet i Magasinet? Iflg. Bent afventes der dronefotos af de 14 gårde som Jan vil lave. Først derefter færdiggøres mapper.

 

 1. Idékatalog: Nyt til listen? / Igangsættelse af eksisterende emner? Intet.

 

 1. Protokol: Nyt dertil? Intet – Vibeke opfordrede til at det med gult markeret på protokollen, blev sendt på email til hende for opdatering. 

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: Alle udlejninger til og med maj 2020 er sat på hold. Konfirmationer St.bededag og Kr.himmelfart er udsat til 22. og 29. august 2020, og booket ind der. Ingen nye bookninger derudover.

 

 1. Husk punkt 12 på referat af 2.3.2020: ændringer vedr. udlejning, dagsarrangement, pris til Facebook og nyhedsbrev til august. Anne og Bent orienterer ved evt. udlejningsforespørgsler. 

 

 1. Bålhytte – regnvand – status, er der nogen der har set på det siden sidst? Det har godt nok været en tør marts-måned, men der er formentlig aftegninger af vand på træværket. Punkt til arbejdsdagen. Lars har været forbi, men kan ikke se noget. Det er et vigtigt punkt til arbejdsdagen (6.6.2020). 

 

 1. Cykelhold – vi afventer evt. nyt.

 

 1. Oprydning på loftet – Klaus og Svend – noget nyt? Det er iflg. Klaus aftalt at det klares på arbejdsdagen. Lars vil gerne være med, da der er mapper med gl. bestyrelsesarbejde.

  

 1. Evt.: 

 

Græsslåning af by-jorden: 

 

Status: Jørgen er flyttet og solgt sin plænetraktor, men vil stadig gerne stå for slåning af græsset.

Dvs. bylauget køber selv en plænetraktor.

Klaus tjekker den blå avis for at se hvad der findes brugt.

Sonja taler med Peter K. som har godt kendskab dertil.

 

Græsslåning ved Magasinet:

Iflg. Sonja er plæneklipperen meget slildt, og bør udskiftes.

Peter K. har flere gange repareret på den. Den er bla. meget svær at starte.

.

 

 1. Næste møde: Mandag 04.05.2020 kl. 19.30 i Magasinet (eller via cyber).

 

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 03.02.2020

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Leif, Bent, Jørgen, Ulla, Vibeke

Afbud:     Simon

  

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: Godkendt

 

 1. Siden sidst: 

 

Arrangementer:

 

Fastelavn: aflyst – pga. manglende tilmeldinger 6-8 børn tilmeldt,

hvilket er for lidt. Min 10 børn var fastsat som minimum.

 

Vinsmagning 28.2.2020: 29 deltagere – heraf 7 gæster.

Faktura fra Vinen og druen kommer kr. 2800,- iflg. Leif. Hvis det er prisen får vi ikke overskud. Men nu ser vi hvad han sender. 

 

Andet: Intet

 

 1. Nyt fra formanden:  Intet 

 

 1. Økonomi: ved Lars:

 

 • Møns Bank skal bruge kopi af kørekort eller pas og sundhedskort fra Sonja, Bent, Jørgen, Leif og Vibeke.

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

85067,39

Højrentekonto

0631 1017427

102540,15

Medlemskonto

0631 1039587

0

Mobilepay

6140 4217640

654,29

Bålkonto

6140 4265920

1501,88

Kontantkassen

 

2910,00

Total beholdning

192.673,71 

 

 

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE): 

           Vildtaften 28.03.2020: 

 • Klaus kan hjælpe med salat hvis Annemarie har behov for hjælp.
 • Annemarie, Niels, og veninde er gratis indgang.
 • Leif laver invitation ud – samme frister som sidst (plus 1 dag). Klaus lægger på Facebook. 
 • Tovholder ifht. tilmeldinger: Leif 

 

 1. Ejendommen ved Jørgen: Pudsning af vest-væggen – Ths. Jørgensen.

           Vi venter til vejret er OK.

 

 1. Lejerne ved Sonja:  Anne, st.th, har opsagt lejligheden pr. 1.6.2020. Sonja har en interesseret yngre kvinde med barn på 6 år. Vi afventer om hun vil have den. Hvis hun vil have den skrives kontrakt mandag 9.3 pr. indflytning 1.6.2020. 

           På mødet modtog Sonja en mail om ja tak til lejligheden.

 

 1. De 14 gårde (Peter Wollesen) ved Bent – status

 

Mail fra Bent af 14.2.2020: Vi skal tage stilling til spørgsmålene i nedenstående mail: 

 

Bent Nygaard <bentnygaardp@gmail.com>

Fre 14-02-2020 13:54

 • Klaus Møllgaard;
 • Sonja Kaspersen;
 • Lars Nielsen;
 • Vibeke Worch Knudsen;
 • Jørgen Sørensen;
 • Leif brodthagen;
 • bentnygaardp@gmail.com;
 • Ulla Momme

+2 andre 

Til bestyrelsen!
Vedr. Leestrups historie så har jeg talt med Peter Wollesen.
Han vil gerne vide, hvordan bestyrelsen forholder sig til, hvorvidt materialerne kan sælges til evt. interesserede, enten i papirudgave eller som en fil.
Til foråret, når Jan har taget billeder af gårdene og de er lagt ind, overdrager Peter materialet til bylauget og vi skal så finde ud af, hvor bøgerne skal opbevares og hvordan man kan se det, når der er arrangementer i Magasinet.
Når bøgerne afleveres, vil Peter have haft udgifter på godt og vel 3000 kr.
Lokalhistorisk forening er også interesseret i materialet.
Mon ikke dette er et punkt til martsmødet.
Hilsen
Bent

 

Vi betaler omkostningerne (kr. 3000) for Peter.

Vi sælger ikke filerne, men folk kan få en fil tilsendt eller komme med et USB-stik. 

Vi afventer hvor store filerne er, så tager vi den derfra. Klaus står gerne for udleveringen.

Mapper lægges i Depotet til fremtagning ved arrangementer.

 

 1. Idékatalog: Nyt til listen? / Igangsættelse af eksisterende emner? intet

 

 1. Protokol: Nyt dertil? Intet 

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: Nyt: 1 udlejning i 2021, plus kalender som ved sidste møde. 

 

 1. Punkt 15 på seneste referat: Har vi ændret tekst hvor den skal ændres? 

 

(Ændring af priser på udlån, dvs. forskellige priser efter om det er dags eller aften udlån? 

 

Nuværende regler kr. 900,-: her har man det fra kl. 10 på dagen til kl.10 den efterfølgende dag. 

Dog hvis der er frit aftenen før, så kan man komme til før.

 

Nyt er besluttet her på mødet: Dagsarrangement (alle dage) dispositionsret fra kl. 10 til kl.18 kr. 500,-.

 

Nøgler afhentes på Stavnstrupvej 55, Anne og Bent. Kun af og til medlemmer af Bylauget. 

 

Alle andre udlejninger er som gældende regler.)

 

Kommer på Facebook og i nyhedsbrevet til august – samt informeres på Generalforsamlingen. Anne & Bent giver informationen til dem der bestiller magasinet.

 

 1. Bålhytte – regnvand, se også seneste referat. Status – aktion? Der er nogen der ser på det ved lejlighed.  Projekt til arbejdsdagen.

 

 1. Bibliotekshylde under yogamåttehylden i gangen. Aktion? Det laves til arbejdsdagen. 

 

 1. Dame motionscykelhold ved Leif – vi afventer nyt. 

 

 1. Lyskæder slukkes nu, men kæden i bålhytten bliver hængende, så man kan bruge den ved arrangementer. Lars og Jørgen. Vibeke nedtager den ved magasinet.

 

 1. Evt. Der skal ryddes op på loftet. Klaus har talt med Svend derom.

.

 1. Næste møde: Mandag 06. april 2020 kl. 19.30 i Magasinet, afbud fra Klaus og Bent

 

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 06.01.2020

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Leif, Bent, Jørgen, Ulla, Simon, Vibeke 

Afbud: -

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: OK

 

 1. Siden sidst: 

 

Arrangementer: God jul 22.12.2019 – var en succes, dog næste gang må vi have konkrete tilmeldinger. Ca. 3 husstande havde tilkendegivet på FB at de kom, men der kom ca. 40 menneske, så vi måtte i fryserne og finde flere æbleskiver.

 

Andet: intet

 

 1. Nyt fra formanden:  intet

 

 1. Økonomi: 

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

58587,21

Højrentekonto

0631 1017427

102540,15

Medlemskonto

0631 1039587

8075,00

Mobilepay

6140 4217640

665,54

Bålkonto

6140 4265920

1501,88

Kontantkassen

 

2197,00

 

Brev fra Møns Bank 16.12.2019 vedr. renteændring pr. 1.1.2020:

Indlånsrentesats hævet fra 0 % p.s.til minus 0,75 % (Bylauget = erhverv). 

Iflg. sidste sætning i vedhæftede brev.

 

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE):

 

 • Gule ærter 17.1.2020 kl. 18.30 - tovholder: Anne & Bent  
 • Vinsmagning 28. feb.:

”Vin & druen”, er aftalt med Leif iflg. mail til Vibeke i dec. 2019.

 Samme drue fra forskellige steder i verden. 

 Bestillingsliste ønskes så vi kan købe vinen.

 Resten aftales ved næste møde.

 • Fastelavn 23.2. Bent spørger Ulla og Signe om de vil være tovholdere igen.

  

 1. Ejendommen ved Jørgen:
 •  Pudsning af vest-væggen: Formentlig stadig forår/ Ths.Jørgensen. har ikke hørt fra dem.
 • Olietank: Den er destrueret.
 • Indbrud 24.12.2019 hos Anne, st.th.: Sonja og Lars tog sig af sagen.Havedøren er brækket op med koben. Skader betales medmindre det er dyrere end forsikringsselskabets håndværkere.

 

 1. Lejerne ved Sonja:  Anne flytter til sin kæreste, men bibeholder lejligheden.

 

 1. De 14 gårde (Peter Wollesen) ved Bent:

 

Peter W. mangler mere historie fra Magasinet & Brugsen:

Birgit Svanebjerg spørges af Ulla 

Liselotte (tidl. formand) spørges af Bent

Sonja spørger Niels T

Klaus spørger Svend 

De må have noget viden. 

 

 1. Idékatalog: Nyt til listen? / Igangsættelse af eksisterende emner? Ingen.

 

 1. Protokol: Nyt dertil? Intet.

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: 1 udlejning i feb. Fremadrettet har Bent datoerne med til hvert møde for den kommende måned.

 

 1. Evt.: 
 • Fart gennem Leestrup / skilte: Sonja hører om reglerne for fotovogne og 40 km skilte.

 

 • Nye beboere på Skovholmvej: Ja, der er nye beboere. Ulla tager kontakt.

 

 • Lyskæder ned 6.1.2020: vi lader dem være tændt. Tager den op til næste møde.

 

 • Til næste møde tages op som punkt om vi skal ændre til dags og aften arrangementer dvs. forskellige priser.

 

 • Tjek om vi har udlejning af borde stole og service nævnt på vores www. 

 

 • Iflg. Lars:  Gadekæret har fået fjernet planter i uge 1. af kommunen samt nyt brønddæksel er ilagt. 

 

 • Til næste møde: Dame motionscykel hold, mandag aften, racercykler, gennemsnitshastighed 25-28 km/time, Leestrup piger/damer velkommen.

Leif får en melding når de starter, så vi kan give info ud til medlemmerne om evt. deltagelse.

 

 1. Næste møde: Mandag 3. februar 2020 kl. 19.30 i Magasinet.

 


 

 • Referat bestyrelsesmøde 02.12.2019

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Leif, Bent, Jørgen, Ulla, Simon, Vibeke

Afbud:

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde: OK

 

 1. Siden sidst: 

 

Arrangementer: 

  • Mortens And 9.11.2019: Fra SuperBrugsen Karise, og der er menuen uden brune kartofler, og mængden af rødkål er 125 gr normalt, ligesom vi fik det. 

Mangler stegevejledning af anden. Kom som meget store stykker til partering, samt skulle i ovnen under grillen. Dette var vi ikke forberedt på.

Vi overvejer en anden leverandør til næste gang.

Antal personer: 33 i alt.

Overskud kr. 1255,-

 

  • Jule-bazar 01.12.2019: velbesøgt.  Overskud Julemarked 135,-. 

                       Ros til arrangørerne for et flot arrangement.

 

 1. Nyt fra formanden:  Intet nyt. 

 

 1. Økonomi: 

 

Konto nr. Møns Bank

Kr.

Foreningskonto

0631 1005000

64.303,94

Højrentekonto

0631 1017427

102.540,15

Medlemskonto

0631 1039587

8.075,00

Mobilepay

6140 4217640

665,54

Bålkonto

6140 4265920

1.501,88

Kontantkassen

 

6.156,00

 

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE):

 

  • Glædelig jul i bålhytten 22. dec. Kl. 15 til 17

Bylaug byder på Gløgg og æbleskiver. Leif laver et udkast. 

Kl. 14.00 ved bålhytten: Vibeke medbringer bålstativ og bål-fad, bål-plade og -rist.

  Folk skal selv tage service med – krus og tallerkener, skeer.

  Bent køber fouragen. 

  

  • Fællesspisning 17.1.2020 Kl.  - Tovholder: Bent og Anne.

Gule ærter kl. 18.30. 

Arbejdsfordeling laves 6.1.2020.

Infomail, sættes til Bents mail. Kommer der mails til bylauget som ikke omhandler maden sendes det til Leif.

Tilmelding senest tirsdagen før. 

 

 1. Ejendommen ved Jørgen:

 

  • Pudsning af vest-væggen: Info til Jørgen fra Ths. Jørgensen: hvis ikke de kan nå det nu, så til repareres væggen til foråret.
  • Olietank: Ny er sat op, og den gamle står der 3-400 l olie på, og det skal overføres til den nye. Jørgen afventer Jakob Vedsmand VVS om propper. Jørgen rykker til stadighed for tilbagemelding. 

 

 1. Lejerne ved Sonja:  Alt er fint. 

 

 1. De 14 gårde (Peter Wollesen) ved Bent - status:  PW havde stand på jule-bazaren, hvor han fik flere info, fotos og skøder mm. Var travlt beskæftiget.

 

Idékatalog: Nyt til listen? / Igangsættelse af eksisterende emner?

Forevisning af håndboldkampe. Vi lodder temperaturen ved de kommende arrangementer. Leif tjekker lidt op på dagen. 

 

 1. Protokol: Nyt dertil? Diverse til opvasker og kaffefiltre mm. 

 

 1. Status på udlejning af Magasinet: 

Stort set ikke udlejet i efteråret 2019, og næsten ingen i foråret 2020.

 

 1. Evt.: 

 

28 feb. 2020: Vinsmagning evt. fra ”Vinen og Druen”, Faxe Ladeplads. Leif taler med ham. 

 

Farlig parkering på vejsiden ved Uranus: flere har været ved at køre op bagi de holdende biler syd for Uranus indkørsel: Sonja har talt med lederen af Startskuddet derom, og han ville informere sine medarbejdere. Han var ikke imødekommende overfor Sonja. 

 

Forevisning af håndboldkampe Dame VM:

Vi loder temperaturen ved de kommende arrangementer. 

Leif sender skriv til medlemmer ifht. kommende kampe.  

 

Forespørgsel om brug af bålhytte: Leif kontaktet af deltager fra Torøje cykelklub (for kvinder): 

 

kan de få lov at starte op i vores bålhytte. Dvs. parkering af deres biler på græsset bag ved Lars. De vil starte og afslutte med spisning i hytten og rydder selvfølgelig op. 

Svaret fra bestyrelsen er at det er OK. Leif viderbringer.

 

 1. Næste møde: Mandag 6. januar 2020 kl. 19.30 i Magasinet

 

********************************************************************************

 

 • Referat bestyrelsesmøde 07.10.2019

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Leif, Jørgen, Ulla, Simon, Vibeke

Afbud:  Bent

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde 02.09.2019:  OK

 

 1. Siden sidst: 

 

 • Fonde ved Klaus:  der var ingen begrundelse fra Dampvaskeriet til afslaget på ansøgningen.
 • Ungdomsråd: Vibeke: iflg. Bent afventer han tilbagemeldinger fra Britt og Anette. Bolden er hos dem. Vi gør ikke noget før vi hører fra dem.
 • Arrangementer: Høstfesten 28.9.2019: 

           Voksne: 51 

           Børn:  10 

           Overskud: kr. 2150,50

 

 • Nyt fra formanden: Hjertestarteren: Batteriet holder i 5 år. 

Hvordan husker vi når det skal udskiftes? Vi sætter den ind i idékataloget som det ene, samt en seddel i skabet + i Protokol (nyt tiltag).

 

Klaus køber et acces-punkt til vores fibernet. Og vi er så uafhængige, når Fibernet laver opdateringer. Kodeord ændres til det oprindelige Saksmag36A.

 

 1. Økonomi:

 

Konto nr. Møns Bank

Kr. 

Foreningskonto

0631 1005000

52.860,79

Højrentekonto

0631 1017427

102.540,15

Medlemskonto

0631 1039587

7.625,00

Mobilepay

6140 4217640

650,00

Bålkonto

6140 4265920

1.501,88

Kontantkassen

 

3.381,00

 

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE): 

 

 • Bylaug: Mortens aften 9.11.2019. Jørgen taler/ bestiller menuen hos Brugsen Karise. Spørger også efter risalamande. Huskeliste udfyldt delvis og færdiggøres til næste møde. Se vedhæftet.
 • Æblepresning:  se pkt. 15!

 

 1. Ejendommen ved Jørgen: 

Ventilator 1 tv.: Elektriker skifter ventilator. 

Skotrender og tagrender:  er lavet som aftalt. 

Pudsning af vest-væggen: Jørgen vender tilbage til Ths. Jørgensen i oktober iflg. aftale med dem. 

Skraldespande: kan ikke stilles anderledes.

Olietank: der er begyndt at blive brugt olie pga. vejret.

 

 1. Lejerne ved Sonja:  Alt vel. 

 

  • Parkering i afmærkede båse: 

Sonja sætter en seddel i døren når der er arrangementer, og nævner det for lejerne at de skal parkere i de privat afmærkede både.

 

 1. Tilmeldinger til arrangementer, tidsfrister mm.: 

Tidsfristen på indbydelserne skal overholdes. Dvs. der tages ikke imod tilmeldinger udover tidsfristen. Dette skal påpeges i den kommende indbydelse og fremover. Vi må kunne skrive en diplomatisk/ pæn forklaring dertil.

 

 1. E-mail for tilmelding til arrangementer:  vi sender ny arrangementsliste med den korrekte e-mail sammen med næste indbydelse.

 

 1. Mobilepay: Erfaring fra Høstfesten. Indbetalt 660,-. 

 

 1. Ungdomsrådet – nyt fra Bent?: se pkt. 2b

 

 1. De 14 gårde ved Bent (og Peter Wollesen):  Forslag fra Peter Wollesen: 

 

maglebjerg71@gmail.com

Søn 06-10-2019 20:28

 • 'Bent Nygaard';
 • 'Jørgen Sørensen';
 • klaus1@mollgaard.eu;
 • 'Lars Nielsen';
 • eif@bro-bak.dk;
 • 'Simon';
 • sonja.kaspersen@privat.dk;
 • 'Ulla Momme'

+1 anden

Til Leestrup Bylaug

Som jeg formoder alle i bestyrelsen ved, så har jeg i nogen tid været i gang med at opdatere ejendomshistorikken for de 14 gårde Leestrup bestod af ved udflytningen i et nyt format i forhold til hjemmesiden etableret af afdøde Erik Hansen. Jeg er godt på vej til at have opdateret beskrivelsen for alle gårdene, både de oprindelige og dem der er udstykket herfra. Spørgsmålet er hvad skal der ske herfra.

Mit oplæg er som følgende:

 • Jeg afslutter beskrivelsen for alle gårdene, både de oprindelige og dem der er udstykket herfra. Printer beskrivelserne i A3, laminerer beskrivelserne og sætter dem i en mappe eller to. Overdrager dette materiale i hardcopy og digitalt til Bylauget.
 • Husstandsomdeler oplæggene på husbeskrivelser på huse udstykket fra de oprindelige 14 gårde med en anmodning om at opdatere denne beskrivelse. Når der er modtaget de besvarelser man kan forvente at modtage, printes beskrivelserne i A4, beskrivelserne lamineres og sætter i mapper. Overdrager dette materiale i hardcopy og digitalt til Bylauget.
 • For højne interessen for projektet stiller jeg mig gerne til rådighed med en stand på et evt. julemarked i Bylauget.
 • Ovennævnte beskrivelser dækker ikke hele det område Bylauget har som sit opland, hvorfor jeg gerne udvider beskrivelserne for de gårde og huse der ligger i det område, men jeg vil ikke gå dybere i min fakta indhentning end det jeg umiddelbart kan finde i Bylaugets Mapper og på nettet, samt hvad nuværende beboere kan bidrage med.
 • Jeg forventer at kunne afslutte ovennævnte inden foråret 2020, og herefter er det Bylauget der ejer og administrerer 
 • Jeg har en forventning om at Bylauget refunderer udgifter til papir, print, mapper og digitalt stik.
 • Jeg kan informere, at Lars Gunnar under mødet i Bylauget om ovennævnte har tilkendegivet, at han er sponsor for en evt. hylde til mapperne.

Jeg vil sætte pris på om Bylauget på deres møde mandag 7. oktober tager en klar holdning til ovenstående. 

Med venlig hilsen

Peter Wollesen

 

OK til Peters forslag. Klaus svarer officielt på mail.

 

 1. Idékatalog: nogen nye ideer? Se liste med tilføjelse – idé fra Simon.

 

 1. Julemarked 1.12.2019: info fra Bent mfl.: Bent har talt med Jens Kristian og Susanne. De deltager ikke i julemarked i år, så der mangler en tovholder. Sonja spørger Signe om hun vil være tovholder.

 

 1. Æblepresning: info fra Bent og Peter W.: Peter Wollesen ser gerne, at der sendes mail ud omkring Æblepresning. I den mail skal der stå, at man skal melde ind, hvis man ønsker æbler presset. I dag pressede de sidste lidt i kl. 11, og så pakkede de sammen, men der kunne principielt komme nogen senere. 

 

Vibeke taler med Peter W om tilmelding til æblepresning, info til Leif ifht. til udsendelse. Tilmelding hvortil? 

 

 1. Evt.:  

 

Dagsorden i print til møderne: Vi er selv ansvarlige for at medbringe dagsorden til møderne. 

 

Punkt fra sidste møde: Blomster til ny-tilflyttere: Vi dropper blomsterne. Aftalt d.d.

 

Status på udlejningen af Magasinet: kan vi få det som nyt punkt på dagsorden, så vi får en opdatering for den kommende tid. Vi taler videre om det på næste møde.

 

Nyt tiltag til bestyrelsen: en Protokol som indeholder vigtige emner som vi skal huske, som f.eks.: 

Mobilepay kode:  347518 – Lars 

QR kode - Lars

Email 

Kode til fibernet

Hjertestarter opsat 1.11. 2017 

Udskiftning af batteri efter 5 år.

Opvaskemaskine: Kontaktinformation til montør / udskiftning af tanke.

Kaffefiltre – bestillingssted

 

 1. Næste møde: Mandag 04.11.2019 kl. 19.30 i Magasinet.

 

********************************************************************************

 

 • Referat bestyrelsesmøde 02.09.2019 

Tilstede:  Klaus, Sonja, Lars, Leif, Bent, Jørgen, Ulla, Simon, Vibeke 

 

Afbud: -

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde 12.08.2019: OK

 

 1. Siden sidst: 
 • Fonde ved Klaus: Ikke noget nyt.
 • Ungdomsråd ved Bent: Ingen tilmeldinger pt. Til familiedagen 8.9.2019. Bent indkalder til møde med de unge og nogle af deres forældre, for afklaring og hvad der gøres fremover. Taget af nettet i dag og Klaus aflyser arrangementet på facebook.
 • Arrangementer: Ingen

 

 1. Nyt fra formanden:   Ingen nyheder. 

  

 1. Økonomi: 

 

Mobilepay koster nu 49,- pr. mdr. til Nets pga. bylauget er en betragtet som virksomhed. 

Besluttet at ved betaling med mobilepay, vi vil opkræve kr. 10,00 ved betaling af indgangen. Dette uagtet hvor mange man betaler for og at man køber vin mv. senere i arrangementet.

  

 

Konto nr. Møns Bank

Kr. 

Foreningskonto

0631 1005000

92162,84

Højrentekonto

0631 1017427

102540,15

Medlemskonto

0631 1039587

1275,00

Mobilepay

6140 4217640

0

Bålkonto

6140 4265920

31501,88

Kontantkassen

 

2758,00

 

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE): 
 • Bylaug: Høstfest 28.9.2019 – huskeliste udfyldt og vedhæftet referatet.
 • Sonja spørger om Niels-Erik om at tage guitaren med. 

  

 1. Ejendommen ved Jørgen: 

 

Tag – status: onsdag 4.9 kommer blikkenslager og laver tag. Skotrende og tagrender laves senere. VVS Jakob Vedsmand.

 

Jørgen har talt med murer om at pudse vest væggen, kr. 400,- ex moms/ time. 

Ca. en dags arbejde. Ths. Jørgensen, Faxe.

 

Hvis vi klipper de nederste grene på træerne mod nord ved parkeringspladsen, 

vil der være mere plads til parkering.

 

 1. Lejere ved Sonja:   Alt er fint.

 

 1. Uddeling af årsbreve: 
 • Status – V mangler 4. Ellers alle er ude.
 • Sidste adresse på Leestrupvej er Thomas og Karen, Leestrupvej 24.
 • Rettelser af navne og adresser til Leif på mail.

 

 1. ”De 14 gårde ved Bent (og Peter Wollesen)”:  

 

Møde tirsdag 24.9.2019, hvor der bliver gennemgået det allerede indkomne materiale og projektet. Spørger interesserede om at undersøge mere om deres bolig. Peter laver et skriv og sender det til Klaus og beder om at lægge det på facebook. Peter spørger Leif om han vil lave indkaldelse. Sendes ud til alle medlemmer af Leif. 

  

 1. Forslag (2 stk.) til nye punkter til kommende dagsordener ved Vibeke: 

 

Forslår at vi opretter flg.: 

 

 • 1. kan vi kalde det Idékatalog, hvori vi samler opståede ideer, til f.eks. arrangementer og hvad vi ellers kan komme op med af ideer. Dette skal så opdateres ved hvert møde, og vedhæftes hvert referat. Forslag vedhæftet denne dagsorden. Gode ide. Det gør vi fremover. Altid vedhæftet referatet.

 

 • 2. Ungdomsrådet får sit eget punkt på dagsordenen og alt derunder bliver behandlet under dette punkt. Vi afventer udfaldet fra Bent. Hvad har de af ønsker?

 

 

 1. Evt.: Nye borger i Bylaugets område: dropper vi blomster? 

 

 1. Næste møde: Mandag 07.10.2019 kl. 19.30 i Magasinet

 

********************************************************************************

 

 • Referat bestyrelsesmøde 12.08.2019

 

Tilstede: Klaus, Bent, Jørgen, Leif, Ulla, Sonja, Simon, Lars, Vibeke

 

Afbud: -

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde 3.6.2019: Godkendt.

 

 1. Siden sidst: 

 

  • Fonde ved Klaus: kr. 30.000,00 fra Kongsted Sparekasses Fond (KSF),

                       er modtaget på vores konto.

 

  • Ungdomsråd ved Bent: Bent og de unge har holdt første møde.

                      De arrangerer en familiedag søndag 8.9.2019 kl.11 – 14. 

                      Bylauget sender invitation ud for de unge.

                      Elias, Anette, Britt + Torben er tovholdere.

 

  • Sankt Hans: 20 - 25 personer deltog i en hyggelig aften i bålhytten. 

 

 1. Nyt fra formanden:

 

Fondsansøgning: Stevns Andelsvaskeri – afgørelse sker i september.

 

 1. Økonomi: 

 

Konto nr. Møns Bank

Kr. 

Foreningskonto

0631 1005000

107.832,34

Højrentekonto

0631 1017427

102.540,15

Medlemskonto

0631 1039587

0,00

Mobilepay

6140 4217640

178,50

Bålkonto

6140 4265920

1.501,88

Kontantkassen

 

2.758,00

 

 

 1. Kommende arrangementer (HUSKELISTE): 

 

Høstfest lørdag 28.9.2019: 

Stegt pattegris bestilt hos Eskild.

Tilmelding til høstfesten senest 20.9, da Eskild skal have info om

antal deltagere senest 21.9.2019.

Huskeliste og yderligere aftaler om høstfesten aftales ved næste møde.

 

 1. Ejendommens lejere:

 

Alt går godt og alle er glade og tilfredse iflg. Sonja.

 

 1. Ejendommen:  
 • Olietanker kommet, men ikke installeret. Der skal bruges mere olie inden den kan skiftes. Når den skiftes bliver det på timeløn, ifølge aftale mellem Jørgen og Jakob Vedsmand VVS.

 

 • Tag/ skotrender udbedres ultimo august/ primo september. Jakob Vedsmand VVS.

 

 

 1. Årspakke med brev, program mm.:
  • Skal uddeles senest 1. september 2019.
  • Vi uddeler personligt eller i postkassen, som vi selv synes.

 

 1. Evt.:
  • Ved Bent: Projekt vedr. Erik Hansens (Stenager) hjemmeside om Leestrup www.123.leestrup…..:

 

Peter Wollesen har taget over og ønsker opdateringer fra ejerne. 

Materiale fra Peter blev forelagt til uddeling sammen med Årsprogrammet. Det blev dog besluttet, at når der ikke medfølger et informationsbrev, ville det være bedre at holde en informationsaften i Magasinet. 

Bent og Peter arrangerer et møde i Magasinet, hvor der bliver informeret om projektet. Vi hører nærmere. 

Det blev foreslået, at man kunne sende opdateringen til Peter elektronisk. Det burde også lette arbejdet for ham.

  

 1. Næste møde: 2.9.2019 kl. 19.30

 

 1. Godkendelse af referatet:

 

Formand:Næstformand/ lejligheder:

 

Kasserer:Sekretær:

Webmaster:Indkøb:

Bygningsansvarlig:

 

********************************************************************************

 

 

 

 

********************************************************************************

 

 • Referat af  bylaugsmødet den 1/10 

 

Til stede Claus, Torben, Lars, Leif, Bent, Vibeke., Simon og Jørgen

 

Afbud  Sonja

 

Godkendelse af referatet fra september: Godkendt

 

Siden sidst:

Høstfest: 47 voksne 10 børn. Høstfesten giver overskud.

 

Nyt fra formanden: 

Brev fra kommunen omkring ny affaldsordning. Vi deltager ikke i det 

Indkaldte møde. Fra nytår skal der sorteres i 6 forskellige slags affald.

 

Økonomi

Kontantkassen2315,00 kr

Medlemskontoen0631 10395878325,00

Foreningskontoen0631 100500098092,28

Højrentekonto0631 1017527        102540,25

Bålkonto6140 426592015967,97

 

Kommende arrangementer

Æblepresning 7/10 og 4/11

Mortens aften 10/11

Jørgen kontakter SuperBrugsen i Karise omkring indkøb af ænder.

Invitationen går ud den 22. Oktober

Vibeke laver en seddel med informationer om arbejdsopgaver ved de planlagte arrangementer.

 

Julemarked 2/12. Susanne og Jens Kristian er tovholder på julemarkedet.

Bent taler med dem omkring det videre forløb.

 

Indvielse af Bålhytten: Bålhytten er nu registreret i BBR registeret.

Claus har sendt billeder af bålhytten til kommunen, som udbeder sig

regnskabet for byggeriet. Claus har bedt om regninger fra de, der har leveret materialer/ arbejde. 

Der skal etableres borde/bænke uden for hytten. Claus kontakter 

Startskuddet for at høre, om de kan levere borde/bænke

Claus taler med Tryg omkring forsikring.

Jørgen vil lave en ottekantet cementlåg til det cementrør, der er sat op.

To åbninger i bålhytten bliver halvt lukket.

Endvidere køber vi olie til taget og til siderne.

Indvielsen besluttes på næste møde.

Ejendommens lejere: Klaus Rydberg skylder stadig husleje. Vi prøver at 

Inddrage pengene via regnskabskontoret.

 

Ejendommen: Affugter er opsat i kælderen. Vandindholdet er faldet fra 82% til 66%.

 

Evt. Vi prøver at få indført MobilePay til bylaugets arrangementer.

Navnet ændres fra Fibernet til Magasinet

 

Næste møde den 5/11 kl. 19.30

 

********************************************************************************

 

 • Referat af bylaugsmødet 4. Juni 2018

 

Til stede: Klaus, Lars, Sonja, Vibeke, Leif, Jørgen, Simon, Torben og Bent

 

Afbud:

 

Godkendelse af referatet fra maj: Godkendt med få rettelser

 

Konstituering af bestyrelsen:

 

Formand: Klaus Møllgaard

 

Næstformand: Sonja Kaspersen

 

Kasserer: Lars Nielsen

 

Sekretær:Bent Nygaard

 

Webredaktør:Leif Brodthagen

 

Bygningsansvarlig:     Jørgen Sørensen

 

Lejligheder           Sonja Kaspersen

 

Indkøb                       Torben Valdemar Nielsen

 

Siden sidst:Generalforsamling: se referatet

Arbejdsdagen: 

Der blev gjort rent, talt op, klippet hæk, malet døre og gelænder, gjort 

hovedrent, ryddet op i Depotet. Torben og Britt renser græs ved 

            legepladsen

 

 

Nyt fra formanden:     Søren og Klaus har samlet rammen til bålhytten. Rammen skal flyttes lidt 

            væk fra hækken.

 

Økonomi:

Kontantkassen

Medlemskonto0631 00039587       150,00 kr

Foreningskonto0631 1005000101.400,59 kr.

Højrentekonto0631 1011747102.540,15 kr.

Bålkonto6140  4265920  15.969,97 kr.

 

Ejendommens lejere:        Klaus Rydberg og Ann Saxenfeldt har sagt op pr. 1/9

      Der har allerede meldt sig to interesserede lejere. 

      Lars kontakter regnskabskontoret og beder dem chekke

      Huslejeindbetalingerne. Claus Rydberg er i restance for 

      1 måned.

 

Ejendommen:       Ole Nielsen har meddelt, at taget er repareret. Sonja har bedt

      Om at få en specificering af, hvad der er lavet.

 

Næste års program:

Indvielse af bålhytten:    Evt. den 5. august i forbindelse med cykelløbet Post Nord

Høstfest29. september

Æblepresning           7. Oktober og 4. november

Mortens aften: 10/11

Julearrangement2/12

Gule ærter 18/1

VinsmagningFeb/ marts

 

Fastelavn: 3/3

TemaaftenVildtaften

Generalforsamling15/5

Arbejdsdag25/5

 

Evt.


Næste møde13/8

 

********************************************************************************

 

 

********************************************************************************

 

 • REFERAT AF BYLAUGSMØDET DEN 7. MAJ

 

Til stede: Klaus, Sonja, Lars, Leif, Jørgen og Bent

 

Afbud:

 

Godkendelse af referatet fra april: Godkendt

 

Siden sidst: Postkassen er indkøbt. Nøglen hænger i depotet

 

Vildtaften: vi var 80 deltagere til aftenen. Igen en succes. Overskud: 

 

Nyt fra formanden: se senere

 

Økonomi:l

Kontantkassen:292,75 kr

Medlemskonto0631 1039587.              0 kr          

Foreningskonto0631 100500056.645,52

Højrentekonto0631 1017427102.540,15

Bålkonto6140 4265920  49.999,97

 

Kommende arrangementer: Generalforsamling den 16.maj

Klaus har sendt et forslag til formandens beretning ud. Kommentarer indføjes.

Afbud fra. Lars og Bent

 

Arbejdsdagen den 26/5:

Jørgen udarbejder en liste over mangler til udbedring.

Køkkeninventar optælles

Der skal indkøbes inventar til køkkenetEjendommens lejere: Der bliver etableret bredbånd hos lejerne og i Magasinet.

Bylauget betaler de 10.000 kr til etableringen af bredbåndet i lejlighederne og i Magasinet. Lejerne betaler deres eget abonnement. 

Vi vil foreslå generalforsamlingen, at lejen sættes op med 100 kr til 900 kr. Udgiften til bredbåndet bliver fremover 2750 kr pr. år for Magasinet

 

Ejendommen: Tømreren kommer i løbet af ugen og kigger på taget.

 

Bålhytten: bålhytten er leveret og Klaus mødes med Søren Bach for at drøfte hvordan bålhytten etableres. 

 

Evt: Leif vil undersøge hvem der har ansvaret for oprensningen af branddammen

Vi får et Dankort til Foreningskontoen, så vi kan sætte penge ind på kontoen. Klaus bestiller

 

Næste møde: 4/6

 

********************************************************************************

 

 • Referat at bylaugsmødet den 5/3-2018

 

Til stede: Jørgen, Lars, Bent, Klaus og Leif

 

Afbud: Sonja, Hanne

 

Godkendelse af referatet fra februar: Godkendt

 

Siden sidst:

Fastelavn: Der deltog 14 børn og 16 voksne

Vinsmagning:Der deltog 28 glade og forventningsfulde borgere

Vi havde en fin aften

Foredrag om PET:    Der kom 26 deltagere. Der bliver et lille underskud på ca. 1500 kr.

                         Det var et fint foredrag.

 

Nyt fra formanden: Klaus har bedt Søren få et svar fra tømreren om igangsættelse af 

          bålhuset.

 

Økonomi

Kontantkassen

Medlemskonto0631 10395878900,00

Foreningskonto0631 1005000.       81552,45

Højrentekonto0631 1017427.    102.540,15

Bålkonto6140  4265920.     49.999,97

                      Vi skal overføre pengene fra medlemskontoen til foreningkontoen.

                      Sonja kontakter Dorte Olsen

 

Kommende arrangementer: Vildtaften 14.april

          Anne Marie kontaktes og vi beder Sonja og Anne om at deltage i 

                     forberedelserne.

Borddækning: Helle kontaktes. Klaus, Leif og Lars dækker bord fredag kl. 17,30

Annoncering: Anne Marie kontaktes mht indhold. Udsendes 25/3

Oprydning :   Sedler under tallerknerne

Rengøring:    Vi hjælpes ad. 

 

Ejendommens lejere: Vi henstiller til beboerne, at de parkerer foran huset.

 

Ejendommen: Vi har haft en blikkenslager til at kigge på taget. Han anbefale, at vi

            udskifter det. Klaus har kontaktet Søren Bach og bedt ham kontakte

                        tømreren med henblik på en vurdering af taget og give et tilbud på 

                        udskiftningen. Lige nu ved vi ikke, om det er en side eller to, der skal 

                        udskiftes.

  Sonja har kontaktet VVS i Faxe Ladeplads, håndværkeren der tidligere har 

  repareret taget over Patrick’s lejlighed mod Saxholmvej. 

  Sonja modtog billedmaterialet derfra, der skulle bruges på 

  bestyrelsesmødet i marts.

 

Evt. 

 

Næste møde: 9/4

 

********************************************************************************

 

 • Referat af Bylaugsmødet den 8. Januar 2018

 

Til stede:Klaus, Leif, Sonja og Bent

 

Afbud: Lars, Hanne, Jørgen

 

Godkendelse af referatet fra december: 

Datoerne for Æblepresning var byttet rundt. De rigtige er 7/10 og 4/11 kl. 10

Godkendt

 

Siden sidst: Intet

 

Nyt fra formanden: Intet

 

Økonomi:

Kontantkassen5407,50 kr.

Medlemskonto0631 10395878725,00 kr

Foreningskonto0631 1005000        83068,24 kr

Højrentekonto0631 1017427.      102540,15 kr

Bålkonto50.000 kr.

 

Kommende arrangementer: Gule ærter den 19/1

Gule ærter: Anne og Bent

Indbydelse er sendt ud den 5/1

Borddækning: Klaus, Leif. Man møder kl. 18.00

Oprydning Hanne og Jørgen

 

Fastelavn den 11/2: Bent tager kontakt med Ulla Kroner

 

Vin og ølsmagning 16. Eller 23. Februar

 

Bålhytten: Klaus kontakter Entreprenør Oxbøl med henblik på opstart og 

Søren Bach omkring  gravning af stolpehuller

 

Ejendommens lejere: Sonja og Jørgen har været hos Claus Rydberg for at besigtige evt. fugtskader. Der er nu sat fugtmåler op.

 

Ejendommen: Inter

Evt.Arrangementet omkring Blekingebanden søges afholdt en fredag i marts. Bent chekker kalenderen og rundsender

Flg. fredage er ledige i marts: 2., 9., 16., 23.

 

Dagen før julemarkedet i december løb oliebeholdningen op, og varmen forsvandt i lejlighederne og i Magasinet. OK blev kontaktet, men ville ikke køre ud og fylde tanken op, men sendte Falck, som kom med 40 liter olie. Der kom yderligere 40 liter men natten mellem søndag og mandag løb tanken igen tør og ved at hælde olie i en tom tank bliver bundfaldet ført med i rørerne til fyret og de stopper til, så en smed måtte rekvireres. Efterfølgende fik vi en regning fra smeden på godt og vel 3000 kr. Jørgen kontaktede OK og mente, at de burde betale den regning. Det har de gjort, og det er blevet aftalt, at se kommer tiere og fylder olie på tanken, så uheldet ikke gentager sig

 

Næste møde: 5/2

 

********************************************************************************

 

 

********************************************************************************

 

 • Referat af bylaugsmødet den1/5-17

Til stede Klaus, Leif, Hanne,  Lars, Peter, Bent, Jørgen og Sonja 

Afbud

Godkendelse af referatet fra april: godkendt

Siden sidst. Intet

Nyt fra formanden: Intet

Økonomih

Kontantkassen.                                                                                                    3954,50

Medlemskontoen                                                        0631 1039587:                 9875,00 kr

Foreningskonto                                                           0631 1005000:               88864,51 kr

Højrentekonto                                                              0631 1017427.            102540,15 k r.

Æblekonto                                                                    6140 4217640:                5747,27 kr.

 

Kommende arrangementer: Generalforsamling den 17/5. Peter udsender indkaldelsen igen        med bestyrelsens forslag om forhøjelse af udlånsprisen af Magasinet til 800 kr, samt bålhytte på byjorden

Rengøring 27/5: Gøre ovn ren, rense komfur, afkalke kaffemaskine, rydde op i skabe og tørre af,

klippe hæk og buske rundt om Magasinet, ordne på byjorden, ordne ukrudt og reparere sand-kassen, gøre rent i husets kælder

Ejendommens lejere: Intet

Ejendommen: oliefyrsbrænderen skiftes efter anbefaling af smeden.

Hjertestarter: Vi opsætter hjertestarteren på muren ved Magasinet. Sonja undersøger om den elektriske tilslutning er inkluderet i prisen. Kurset afventer vi med, Klaus kunne evt. afholde et kursus. Afsendes der en SMS når skabet åbnes?

Evt. Datoer for Æblepresning: 1/10 og 5/11

Peter beholder nøglen til Magasinet selv om han udtræder af bestyrelsen.

Peter undersøger i vandværkers bestyrelse, om det er ok at samkøre mailadresserne fra henholdsvis bylauget og vandværket.

Referat af  bylaugsmødet den 3/4-2017

Til stede: Hanne, Jørgen, Lars, Peter, Bent, Leif og Simon

Afbud Sonja og Klaus

Siden sidst: Vildtaften. Overskud på ca. 2500 kr. Igen en stor succes med ca. 50 deltagere. Næste år køber vi vildsvinekøller. Næste år anbefales det, at oprydningen fordeles mere ligeligt.

Nyt fra formanden. Klaus har spurgt tømreren om tilbud på huset på byjorden, men han ikke givet lyd fra sig. Peter taler med Frank Hansen på Stavnstrupvej om også at give et tilbud

Økonomi:

Kontantkassen                                         4028,00

Medlemskonto    0631 1039587              9875,00

Foreningskonto  0631  1005000            91861,55

Højrentekonto    0631   1017427          102540,15

Æblekonto          6140   4217640             5747,17

Der har været afholdt generalforsamling i landsbyforum, men der foreligger endnu ikke et referat. Hvis foreningen nedlægges, så var der forslag om at midlerne skulle fordeles mellem de nuværende foreninger

Kommende arrangementer: Generalforsamling 17/5. Peter udsender indkaldelse. På valg er: Jørgen Sørensen, modtaget genvalg, Bent Nygaard, modtager genvalg, Peter Wollesen, modtager ikke genvalg. Leif Brodthagen stiller op til bestyrelsen. Suppleant: Simon Hempler modtager genvalg

Ejendommens lejere intet

Ejendommen, herunder status på byjorden. Der kom vand ind i lejligheden st. Tv. Jørgen rekvirerede en blikkenslager, men har ikke hørt noget efterfølgende. Fyret er blevet repareret. Smeden anbefaler, at brænderen, der er 19 år, bliver skiftet. Facadevinduerne trænger til at blive malet. Vi indhenter tilbud. Der er blevet ryddet op på byjorden, så der nu kan slås græs. Bylauget bevilger penge til indkøb af buske ud mod legepladsen.

Evt. Hjertestarter: vi drøftede pris, sikkerhed, kursus og SMS kontrol. Vi tager det op på det næste møde

Næste møde: 1/5

Referent: Bent

Referat af bylaugsmødet den 6/3-17

Til stede : Simon, Hanne, Jørgen, Peter, Bent, Lars, Sonja og Klaus

Afbud:

Godkendelse af referatet fra februar: godkendt

Siden sidst: tilsagn om tilskud fra Kongsted Sparekasses Fond: Vi har modtaget 23150 kr til hjertestarter. Sonja rundsender skrivelse om hjertestarteren. Alle bør svare tilbage hvorvidt købet er ok.

Nyt fra formanden: Klaus har rykket Mads, der skal komme med et tilbud til en pavillion på byjorden

Økonomi

Kontantkassen                                          603,85

Medlemskonto      0631 1039587:           9875,00

Foreningskonto    0631 1005000.         125184,71

Højrentekonto      0631 1017427          102540,15

Æblekonto           6140 4217640.              5747,17          

Kommende arrangementer: Vildtaften. "Køkkenhold" Sonja og Hanne hjælper Anne Marie. Borddækning: Peter, Helle og Klaus. Oprydning: Alle

Ejendommens lejere: Den ny lejer 1th. Er flyttet ind og de ting der manglede er klaret.

Ejendommen:To tilbud på Veluxvinduer til lejligheden 1th. Jørgen laver en aftale

Herunder problemerne på Byjorden: Hovedledningen på byjorden blev spulet og suget. Der kom 3 kubikmeter slam i tanken. Der er stadig vand i kælderen hos Ulla Kroner. Lige nu sidder der en pumpe i en brønd på Ullas jord og  pumper vand ud på Byjorden.

Evt. Intet

Næste møde: 3/4

********************************************************************************

 

Referat af bylaugsmødet den 6/2-2017

Til stede: Klaus, Hanne, Jørgen, Peter, Bent og Lars

Afbud: Sonja, Simon

Godkendelse af referatet fra januarmødet. Godkendt

Siden sidst:  Gule ærter. Der deltog 30 voksne og 6 børn. Der var et overskud på 1825 kr.

Nyt fra formanden: intet 

Økonomi:

Kontantkassen                                   4472,75 kr

Medlemskonto      0631 1039587       9875,00 kr

Foreningskonto    0631 1005000       99409,31 kr

Højrentekonto      0631 1017427     102540,15 kr

Æblekonto           6140 4217640         5747,17 kr.

Kommende arrangementer: Fastelavn: Ulla Kroner er tovholder og håber på medhjælpere. Vinsmagning? Afholdes den 24/2. Klaus kontakter SuperBrugsen i Faxe Ladeplads. Peter sender invitation ud, når Klaus melder tilbage. Vildtaften den 18/3. Skal vi agere nu? Hanne kontakter Anne Marie for at bede om menuforslag. Herefter sender Peter invitation ud til medlemmerne.

Ejendommens lejere:          Den nye lejer er flyttet ind pr. 1/2. Jørgen har sat nyt toilet op samt ny vandhane i i køkkenet. Der skal nyt tagvindue i. Det eksisterende er råddent Jørgen kontakter to tømrerfirmaer for tilbud. Jørgen og Sonja gjorde grundigt rent. Til emhætten i lejligheden 1th er. der bestilt ny filtermåtte og stænkstålplade til væggen bag komfuret    Claus Rydberg skifter navneskilte på dørtelefon og postkasse til den ny lejer.

Ejendommen                                                   Intet

Evt.  Sonja og Vibeke Knudsen har lavet en ansøgning til Kongsted        Sparekasses fond om tilskud til indkøb af hjertestarter opsættelse, samt kursus i brug af den. Vi indkøber en ny støvsuger til Magasinet

Næste møde: 6/3

******************************************************************************** 

 

Referat af  bylaugsmødet 9/1-2017

Deltagere: Klaus, Hanne, Jørgen, Peter, Bent, Lars og Sonja

Afbud:Simon 

Godkendelse af mødet i december: godkendt med bemærkning om, at når der sættes aktiviteter i gang, skal der sættes navne på.

Siden sidst: intet

Nyt fra formanden:  

Økonomi:

Kontantkassen                                  4314,00 kr

Medlemskonto   0631 1039587        9875,00

Foreningskonto  0631 1005000       81867,25

Højrentekonto    0631 1017427     102540,15

Æblekonto         6140 4217640.        5147, 17

Ejendommens lejere.  Lejligheden 1. th  er lejet ud. Nu skal lejligheden sættes i stand

Ejendommen: Intet

Kommende arrangementer:  Gule ærter den fredag den 20/1. Tovholder      Anne og Bent. Borddækning. Lars og Sonja. Oprydning     Peter og Bent

Hvad skal der ske på byjorden. Oplæg ved Klaus

Klaus har kontakt til mads fra Eskildstrup savværk, der har erfaring med opsættelse af shelters. Han vil komme med et tilbud med tegninger som vi skal forholde os til. Godkendes det vil vi søge om midler til at fuldføre projektet. Projektet fremlægges på generalforsamlingen til maj.

Fortsat drøftelse af ændring af vedtægterne vedr. medlemsskab af bylauget. Flytter man fra Området skal man fortsat betale kontingent for at opretholde sit medlemsskab. I særlige tilfælde kan bestyrelsen give dispensation.

Evt. Bestyrelsen drøftede priser på spisningen. Vi foreslår: op til 10 år er det gratis, 10 - 15 halv pris og over 15 år fuld pris

Næste møde 6/2.

******************************************************************************** 

 

Referat af bestyrelsesmødet den 5/12-16

Mødet afholdes hos Jørgen og Hanne

Deltagere: Peter, Hanne, Jørgen, Bent, Sonja, Lars

Afbud: Klaus, Simon, Leif

Godkendelse af referatet novembermødet:  Ingen kommentarer

Siden sidst:

Mortens and: der deltog 42 voksne og 7 børn. Overskud på 585 kr. Maden fra Meny Faxe var meget god og der var rigeligt.

Julemarked: det var en succes. Udstillerne mener at der var ca. 100 besøgende. Til arrangementet næste år skal der udarbejdes stadepladser, regler og tider for opstilling og nedtagning samt rengøring. Efter sommerferien planlægges årets julemarked i samarbejde med udstillerne.

Nyt fra formanden: Intet

Økonomi:

Kontantkassen:                                  5315,50 kr.

Medlemskonto      0631 1039587     9725,00 kr. 

Foreningskonto    0631 1005000    99287,26 kr.

Højrentekonto     0631 1017427  102.540,42 kr 

Æblekonto          0631 4217640       5042,17 kr.

Ejendommens lejere: 1th. Er ledig pr. 1/3. Der må gerne sættes annonce på hjemmesiden,  facebook m.m.

Ejendommen: Intet

Hvad skal der ske på byjorden? Oplæg ved Klaus: udsættes

Evt. På næste møde drøftes evt. Vedtægtsændring vedr. medlemsskab af bylauget

Næste møde den 9/1-2017

Referat af bestyrelsesmødet  i Bylauget den 7/11 hos Sonja

Deltagere: Sonja,Lars, Peter, Hanne, Jørgen, Bent og Ivan

Afbud: Klaus, Simon og Leif.

Ivan Jørgensen deltager i 1. punkt omkring julemarked.

Godkendelse af referatet fra oktober: Referatet godkendt

Julemarked afholdes søndag den 4/12 kl. 10-16. Der er tilmeldt 8 udstillere. Helle Bolgen laver tekst og billeder til Faxe Bugten. Endvidere skal der reklameres på hjemmesiden og Facebook. Lars lægger tekst på Rønnede netværk. Udstillerne har lokalerne fra lørdag. De sørger selv for udsmykning og rengøring søndag. Sonja og Lars repræsenterer bylauget søndag kl. 10 - 13, Hanne og Jørgen kl. 13-16. Jørgen og Peter prøver at lave et par sandwich til reklamer.

Siden sidst: Æblepresning. Der kom 4 familier og der blev presset 200-250 liter æblesaft.

Nyt fra formanden: Intet

Økonomi:

Kontantkassen                                        370,00 kr.     

Medlemskonto   0631 1039587            8900,00 kr.

Foreningskonto 0631 1005000           97099,76 kr.

Højrentekonto   0631 1017427        102.540,42 kr.

Æblekonto        6140 4217640             5042,17 kr.

Ejendommens lejere: Vi har bedt lejerne tørre tøj i kælderen. Imidlertid giver det fugtproblemer. Jørgen undersøger prisen på ventilation i ruden.

Ejendommen:      Intet

Kommende arrangementer: Mortens and

Tovholder                           Hanne

Kommunikation:                 Peter

Borddækning:                    Sonja, Peter og Helle lørdag kl. 8.00

Afrydning:                           Der lægges sedler under tallerknerne

Rengøring:                  Lars og Jørgen                          

Hvad skal der ske på byjorden? Oplæg vedd Klaus                                  

Punktet udsættes til næste møde

Fortsat drøftelse af forhøjelse af udlejningsprisen på "Magasinet".  Udlejen hæves til 800 kr pr. 1/5-2017 for bylaugets medlemmer. Lejen for AOF hæves til 85 kr. Pr gang. Forhøjelsen orienteres til medlemmerne under formandens beretning til generalforsamlingen i 2017

Evt. Vi talte om at skifte kablerne ud i "Magasinet"og få lavet en mere hensigtsmæssig måde at tænde og slukke lyset på. Etablering af en pavillion mod nord, som skal kunne anvendes til velkomstområde til gæsterne.

Næste møde hos Hanne og Jørgen den 5/12

 Bestyrelsesmødet 3/10-16

Deltagere: Jørgen, Hanne, Lars, Bent, Sonja, Klaus og Peter

Afbud: Simon,

Siden sidst: Æblepresning. Der var 7 familier til Æblepresning. Der blev presset godt og vel 200 liter.

Nyt fra formanden: Intet

Økonomi:

Kontantkassen                                                    692,50 kr.

Medlemskontoen     0631. 1039587                  7175,00 kr.

Foreningskontoen   0631.  1005000                78226,37 kr.

Højrentekontoen     0631.  1017427             102.540,42 kr

Æblekonto              6140   4217640                  4742,17 kr.

Ejendommens lejere:   Der er varslet huslejestigning på 44 kr. Pga stigning i forsikringspræmie, ejendomsskat m.m.

Pr. 1/10 er Morten efter eget ønske fratrådt som vicevært. Han indbetaler fremover fuld husleje. Sonja slår fremover græsset og fjerner ukrudt

Ejendommen: Jørgen har omlagt fliserne som vedtaget på sidste bestyrelsesmøde.

Det fugt som kan ses hos Klaus skyldes, ifølge tømreren, en kuldebro. Vi anbefaler, at han maler væggen.

Håndværkerne er færdige med renoveringen tirsdag den 4.Der bliver gjort rent torsdag.

Yogaholdet begynder igen mandag og der er hverdagsmad tirsdag den 11.

Kommende arrangementer: Mortens and i november

Tovholder. Hanne kontakter Meny Faxe for at høre om priser

Kommunikation: Peter sender invitation ud.

Borddækning: Sonja, Helle og Peter

Afrydning: aftales på næste møde

Rengøring: aftales på næste møde

Skal der ske noget på byjorden? Klaus indhenter tilbud på materialer til næste gang. Er ideen realisabel så skal der laves nabohøring, vi skal beslutte, hvad den skal indrettes til.

Evt.på næste møde videreføres diskussionen om forhøjelsen af prisen på udlejning af " Magasinet"

Næste møde: Mandag den 7/11 hos Sonja

Ref. Bent

********************************************************************************

 

Dagsorden til bestyrelsesmødet 5/9-16

Deltagere: Klaus, Sonja, Peter, Hanne, Jørgen, Bent og Simon

Afbud: Lars, Leif

Siden sidst: Sommerfest på byjorden. Vi skal til næste gang orientere politiet om, at vi arrangerer et udendørs fest med musik. Vi lejede et partytelt hos Michael Jensen for 1000,00 kr. Naboerne leverede strøm. Der blev indkøbt ca. 20 kg. Kul. Vi lånte to gasgrill hos Britt og Torben og Henning Svanebjergs leverede sin store kulgrill. Der kom 61 voksne betalende. Arrangementet gav et lille overskud. Vi satser på at lave et tilsvarende arrangement næste år.

Nyt fra formanden: Alle har delt hvervemateriale.

Bestyrelsen har været på Rønnede Kro for at spise en bestyrelsesmiddag.

Indbetaling fra medlemmerne skal være betalt den 15/9..

Økonomi:

Kontantkassen                                                                                 907,00

Medlemskontoen                                  0631 1039587                  3375,00

Foreningskontoen                                0631 1005000              119,823,09 kr

Højrentekontoen.                                  0631 1017427              102.540,42 kr.

Æblekonto                                              61404217640                   4742,17 kr.

Ejendommens lejere:         Intet

Ejendommen: Terasserne ved stuerne har sat sig og skal repareres. Kan måske skyldes nedbruddet af kloakrørene. Jørgen undersøger problemet og kontakter Søren Bach, hvis der skal graves. Efter skybruddet søndag den 4/9 er der kommet vand i fyrkælderen. I lejligheden hos Klaus er der mærker på væggen ind mod bylauget, så lægterne kan ses. Det kan måske hænge sammen med de øvrige fugtskader i bylauget. Jørgen taler med de tømrer, der arbejder med     vandskaderne i bylauget om hvad der kan gøres for at fjerne fugten. Der er etableret dræn på bylauget som planlagt, beskrevet i referatet fra juni. Peter og Jørgen laver en gps- indmåling på jorden.

Kommende arrangementer: Høstfesten er aflyst pga vandskaden

Evt.: Vi har kontaktet Mathilde Holmer, som gerne vil være tovholder i forhold til etablering af fibernet i kommunen. Bent har ringet, sendt besked via messenger, men hun har ikke meldt tilbage.

Næste møde: Mandag den 3/10

********************************************************************************

 

Referat af møde i bestyrelsen for Leestrup Bylaug den 8. august 2016.

Afbud: Bent

VANDSKADEN: Hanne har talt med teknikeren , som har scannet for skimmel.

Affugter skal fortsat køre i 14 til 21 dage. Prøver fra laboratoriet skal vise resultatet (p.t  svar ukendt)

Da renovering af toiletterne skal pågå, drøftede bestyrelsen, om vi skulle tænke ny indretning. Jørgen vil indhente bud fra vvs-sagkyndig fra forsikringen.

Godkendelse af referat fra juni 2016 afventer til næste møde.

Der var intet nyt fra formanden.

Lejer fra 1. sal til venstre har klaget over meget varmt brusevand.

VVS medarbejder kendte kedlen.  Vandtrykket var faldet fra kedlen.

Der er skiftet vandhane i badeværelse og køkken. Menbram udskiftet i afløbsrør i køkkenvasken.

SOMMERFEST på byjorden:  Bestyrelsen blev enige om at benytte Bylaugets telt 4 x 9 m – til  orkesteret. Sonja finder løsning på andet lokale eller leje af stort telt til gæsterne. Peter W.  er ansvarlig for udsendelse af mail  til medlemmerne vedrørende koncerten med Copenhagen Soul Food Band  den 3.9.16.

Der kan ikke på nuværende siges noget om tidshorisonten på  arbejdet for vandskaden, hvorfor det ikke står klart, om vores årlige Høstfest kan afholdes.

Peter W.  anmoder om, at vi hver i sær holder øje med ny beboere i forhold til kontingent-inddrivning.

Driftskonto                                                                kr. 118.959,99

Foreningskonto                                                       kr.         750,00

Æblepresning                                                           kr.      4.742,00

Kassen                                                                         kr.      2.063,15

Højrentekonto                                                         kr. 102.540,00

Ref. Sonja K.

********************************************************************************

 

Referat fra bylaugs-mødet mandag den 6/6-2016

Deltagere: Lars, Hanne, Jørgen, Peter, Sonja, Leif og Klaus

Afbud: Bent og Simon

Godkendelse af referatet fra maj: Godkendt for bestyrelsesmødet, ikke alle mente at de havde fået referatet fra GF, Klaus sender ud med dette referat.

Konstituering af bestyrelsen:

Formand:                                     Klaus Møllgaard

Næstformand:                             Sonja Kaspersen

Kasserer:                                     Hanne Kastberg Sørensen

Sekretær:                                     Bent Nygård

Webredaktør:                               Peter Wollesen

Bygningsansvarlig:                       Jørgen Kastberg Sørensen

Lejligheder:                                   Sonja Kaspersen

Indkøb:                                         Lars Nielsen

Siden sidst: Arbejdsdagen forløb som planlagt, alle listede opgaver blev udført.

Nyt fra formanden: Per er informeret om det stop i drænet/afløbet fra by-jorden mod brønden på Skovholmvej, som vi fandt i vinter ved spuling i brønden på by-jorden

Økonomi:

Kontantkassen                                                       2.096 kr

Medlemskonto           0631 00039587                      600 kr

Foreningskonto          0631 1005000                 110.933 kr

Højrentekonto            0631 10117427               102.520 kr

Æble konto                                                              4742 kr

Ejendommens lejere: Beboermøde med lejerne Saksholmvej 36 – 9. maj 2016

Sonja Kaspersen, og Jørgen Sørensen deltog, Freja og Patrick og Ann og Morten deltog i mødet fra lejerside, Claus Rydberg meldte fra, idet han ikke er på "toppen", Christian har jeg forgæves forsøgt at kontakte uden held, han modtager et skriv fra et i øvrigt et dejligt positivt møde.

Ved mødet oplyste lejerne, at der ikke var gener – rent helbredsmæssigt – som var forårsaget af ophold i lejlighederne (fugt). Der blev ikke mere tørret tøj i lejlighederne. Der er fra bestyrelsens side indkøbt små tøjstativer og man kan ligeledes benytte det udendørs store tørrestativ.

Patrick oplyste, at der stadig var problemer med måske fugtplet i øverste højre hjørne i køkkenet (Jørgen ser på det). Ligeledes blev der ved gennemgang af lejligheden ved indflytning fundet hul i væg i stuen (muligvis forårsaget af opsætning af stikkontakt tidligere) til venstre ved indgang fra entre. (Jørgen ser på det).

Der er så beskidt overalt i opgangen - ingen får nogen sinde taget sig sammen til at vaske trappen, så Sonja Kaspersen har meldt ud til dem, at hun gør rent i opgangen. Lejerne vil muligvis præsenteret for en mindre afgift pålagt huslejen pga dette

Ejendommen: Ingen bemærkninger

Næste års program:

Høstfest 1/10

Æblepresning: 2. okt og 6. nov.

Mortens Aften: 12/11

Jule arrangement 4/12, skal godkendes/vendes med Ivan (Aktion: Bent)

Gule ærter: 20/1

Vinsmagning: 17/2 eller 24/2, vendes med Meny (Aktion: Klaus)

Fastelavn: 26/ (forældre-drevet)

Tema Aften: 18/3 eller 25/3, skal vendes med Anne Marie (Aktion: Hanne)
Generalforsamling: 17/5

Arbejdsdag: 27/5

Eventuelt: Vi enedes om at tage en bestyrelsesmiddag på Bylaugets regning, hverdagsmad på Rønnede Kro, foreslået dato 10/8 Klaus kontakter Rønnede Kro for bordbestilling

Jørgen spurgte om han kunne indhente tilbud fra Søren mht at nedgrave et afløb på byjorden, dette blev godkendt

Sonja meddelte at hun nu arbejder med datoen 3. september mht en udendørskoncert med Orkesteret ”Soul Food”. 

Næste møde: 8/8, hvor vi skal samle kuverter til næste års udsendelse, dvs at vi skal have ordlyden af udsendelsen og endeligt program på plads i god tid inden mødet, Peter laver oplæg baseret på tidligere års udsendelser, når datoerne er klappet af.

Ref: Klaus

Underskrifter:

Formand:                                      Klaus Møllgaard

Næstformand:        Sonja Kaspersen

Kasserer:                                      Hanne Kastberg Sørensen

Sekretær:                                     Bent Nygård

Webredaktør:                               Peter Wollesen

Bygningsansvarlig:                       Jørgen Kastberg Sørensen

Lejligheder:                                   Sonja Kaspersen

Indkøb:                                         Lars Nielsen 

********************************************************************************

 

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 2/5-2016

Deltagere: Klaus, Hanne, Jørgen, Bent, Peter, Sonja, Simon

Fraværende: Dorte, Leif

Godkendelse af referatet fra sidst: Godkendt

Siden sidst: Landsbyhøjskolen. Sonja refererede fra opholdet på Bonsai. Fokus var den kreative landsbyproces omkring udvikling af specifikke ideer, hvor der især var fokuseret på kommunikation. Ved større udviklingsplaner for Leestrup skal beboerne indkaldes, så alle kan inddrages i projektet.

Nyt fra formanden: Forstærkelsen af mobildækningen. Klaus har rundsendt en skrivelse om vi skulle indgå en aftale med firmaet der ville afprøve systemet. Vi afventer.

Økonomi

Kontantkassen         2436, 65 kr.

Medlemskonto         0631. 1039587                   300 kr.

Foreningskonto       0631. 1005000.         92283,82 kr.

Højrentekonto         0631. 1017427.         102.520,88 kr.

Æblepressekonto.   0614.  04217640.       4742,17 kr.

Ejendommens lejere : Sonja prøver at afholde et beboermøde i den kommende uge

Ejendommen:        Intet            

Drøftelser af hvorvidt vi skal formulere ansøgning til henholdsvis Sjællandske Medier og til Faxe kommune, jvf udsendte mails.

Vi laver en forespørgsel hos lokale forhandlere, for at få deres beskrivelse af f.eks et klatretårn med rutchebane.

Evt. Sonja har talt med gruppen Soulfood, som gerne kommer og spiller 2x 45 min. for 6.000 kr.

Vi satser på at afholde et open Air arrangement lørdag den 13/8, hvor vi vil opstille en grill som man kan benytte til medbragt mad.

Kommende arrangementer: Generalforsamling den 11 Maj

Rengøringsdag den 28. Maj. Jørgen udfærdiger en liste over hvad der skal laves.

Næste møde: 6/6

Ref. Bent

Referat af mødet i bylauget den 4/4-2012

Deltagere Klaus, Hanne, Jørgen, Peter, Bent

Fraværende Sonja, Dorte, Simon og Leif

Godkendelse af referatet fra marts. Godkendt

Fravær til bestyrelsesmøder bedes meddelt til Formanden

Siden sidst: Vinsmagning 29 deltagere 895 kr. I overskud

Nyt fra formanden: Klaus har modtaget en mail fra Victorfone, der hævder at have fundet en løsning på problemet med de SORTE mobilhuller – de lægger op til crowd funding af løsningen. Klaus fremsender mail til bestyrelsesmedlemmerne, der bedes melde tilbage, om det er noget vi skal gå videre til medlemmerne med.

Økonomi:

Kontantkassen.                            2366,50 kr

 Medlemskontoen                                     0631. 1039587.            150 kr

 Foreningskonto                                        0631.  1005000.          69464,00

 Højrentekonto                                           0631.  1017427.          102.520,88

Ejendommens lejere.     Intet

Ejendommen.  

Jørgen har talt med Søren om opretning af trappen til Magasinet, Søren lover at han vil tage sig af sagen snarest muligt, han har allerede fået betaling i form af to gratis lejninger af Magasinet.

Drænet på byjorden er bylaugets og skal vedligeholdes af bylauget. Brønden ved branddammen giver problemer for gennemstrømning pga Rødder, og passagen fra brønden på byjorden til brønden på Skovholmvej er stoppet ca 28 meter fra brønden på enten Jans eller Pers jordstykke.

Evt.    Sonja og Lars deltager i Landsbyhøjskolens arrangement på Bosai  Højskole.                              

Kommende Arrangementer:

Generalforsamling (GF) Onsdag d. 11. maj 2016 kl. 18.30 biksemad og kl. 19.30 generalforsamling. På valg er Klaus, Sonja, Dorthe og Leif. Dorthe har udtrykt ønske om at udtræde af bestyrelsen ifm næste GF, Bent vil undersøge evt kandidater til erstatning for Dorthe, og melde tilbage hurtigt. Peter udsender oplæg til invitation til GF, til kommentering af bestyrelsen, varslingsfrist for GF er 3 uger, dvs at invitation skal udsendes senest den 20 april.

 Næste møde 2/5

 Ref. Bent

 Referat af bylaugsmødet den 7/3-2016

 Deltagere. Klaus, Hanne, Jørgen, Simon, Peter, Sonja og Bent

 Afbud: Leif

Godkendelse af referatet fra sidst: godkendt

 Siden sidst:  Fastelavn: 31 deltagere med et overskud på 77 kr.

Vildtaften: 69 deltagere med et overskud på 5756 kr.

Gule ærter i januar med et overskud 1367.

 Nyt fra formanden: Jørgen har rekvireret slamsugeren, fordi nogen af brøndene er tilstoppet med rødder og grene. Jørgen ringer til kommunen og beder dem kigge på brønden ved Skolehuset.

Peter Kaspersen vil gerne reparere bænken ved Stenager. Han får træ fra Peter Wollesen.

 Arrangementer i marts: Vinsmagning. Pris 100 kr., 110 for gæster

Borddækning: Hanne og Sonja

Oprydning: Jørgen, Hanne, Sonja og Peter

 Økonomi

Kontantkasse                                      2071,65

Medlemskonto       0631 1039587.    0

Foreningskonto.    0631.1005000.  111846,37

Højrentekonto        0631 1017427.       102.520,88 kr.

 Ejendommens lejere:   Sonja indkalder til et husmøde for at diskutere rengøring

 Ejendommen:  Brønddækslet er indkøbt. Nu lugte der ikke mere                   

 Æblepresseudstyret: skal bylauget overtage administrationen af anlægget?

På næste generalforsamling vil Peter stille forslag om, at Leestrup Bylaug overtager administrationen af anlægget. Sker det, skal der oprettes en seperat konto, som administreres af Bylauget..

Æblepressedage bliver 2/10 og 6/11. Begge dage kl. 10 - 12

 Generalforsamling-Indledende drøftelser

Bent tager kontakt til Dorte og Leif

 Eventuelt

Dialogmødet: Sonja og Hanne deltog i dialogmødet.  9 medlemmer fra beboerforeninger var mødt frem sammen med 5 konsulenter.

500.000 kr var til uddeling. 300.000 er øremærket til Haslev og Faxe, 200.000 kr. til landsbyerne

Konsulenterne aflønnes med 750.000 kr!!!!!!!!!!!

Vi besluttede, at vi ikke ansøger puljen om midler.

Efterfølgende havde vi en drøftelse af, hvad vi mente midlerne burde gå til, f.eks. Til udbygning af byjordens legeplads

Næste møde: 4/4- 2016

 Ref. Bent

 Referat af mødet mandag den 1/2-2016

Deltagere Peter, Klaus, Jørgen og Bent

Afbud Sonja, Hanne, Dorte, Leif og Simon

Siden sidst,Gule ærter med et overskud på 1200 kr.. 35 deltagere. Hertil kommer overskud fra salg af øl og vand 250 kr.

Nyt fra formanden Intet

Arrangementer i februar: Fastelavn:  Ulla Kroner står for arrangementet. Indbydelse sendt ud

Vildtaften fredag den 26/2. Madhold Anne Marie, Hanne og Sonja

 Borddækning: Peter, Helle og Klaus. Oprydning: Bent og Peter

 Økonomi:

Kontantkasse   3120, 50 kr.

Medlemskonto    0631 1039587     8339, 67 kr.

Foreningskonto   0631 1005000    78491, 07 kr.

Højrentekonto     0631 1017427   102520,88 kr.

Ejendommens lejere:          Intet

Velkomstskrivelse til nye beboere i lejlighederne. Bilag uddelt på sidste møde af Sonja:

Ændringsforslag: Vedligeholdelse af boligen skal udføres i samråd med bylaugets bestyrelse.

Tørring af tøj henvises til rummet i trappenedgangen. Der indkøbes tre dobbeltvingede tørrestativer

 Ejendommen: Intet

 Dialogmødet, status drøftes på næste møde.

Eventuelt: det lugter fra betontanken. Jørgen undersøger hvad et nyt låg vil koste. Arbejdet med  dette kan evt. Kombineres med  reperation af trappen. Jørgen kontakter Søren

 Kulturudvalget skal måske revurderes og besættes.

 På næste møde begynder vi drøftelsen af generalforsamlingen

 Næste møde: 7/3

 Ref. Bent

Bestyrelsesmødet den 4/1-16

Deltagere: Hanne, Jørgen, Peter, Sonja, Bent,Simon

Afbud: Dorte

Siden sidst

Nyt fra formanden

Næste arrangement: Gule ærter den 22/1

Indbydelse : Peter

Borddækning: Jørgen, Hanne og Sonja fredag kl. 16

Oprydning: Bent

Økonomi

Kontantkassen.   1975,50

Medlemskonto     0631  1039587                    8339,67

Foreningskonto   0631  1005000                    68029,32

Højrentekonto    0631  1017427                    102520,88

 Ejendommens lejere.         intet at bemærke

 Ejendommen:  fugtighed i st, tv. Fugtmålerne viser omkring 40%. Indtil videre foretager vi os ikke yderligere.

Sonja har udarbejdet et udkast til husregler for ejendommens beboere. Dette behandles på næste møde

 Hvordan forholder bylauget sig til mærkedage og dødsfald blandt medlemmerne?

Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke giver blomster ved mærkedage og dødsfald.

 Eventuelt: vi prøver igen at få 2 borde. Vi køber hos Zederkof i Fredericia

Vedr. dialogmødet om udvikling af Landsbyområderne. Bestyrelsen sender sender Hanne, Sonja og Bent. Vi ønsker at deltage den 27/1,.

Næste møde: 1/2-16

 Dagsorden til bestyrelsesmødet den 7/12-15

Deltagere: Dorte, Klaus, Jørgen, Hanne, Peter og Bent

Afbud: Leif, Sonja

Godkendelse af referatet fra november Godkendt

Siden sidst: Mortens and arrangementet gik rigtig godt. Der var ca 45 deltagere. Der blev et lille underskud på ca. 400 kr.

Fremover betaler børn op til 12 år ikke noget, over 12 år er det halv pris.

Julemarked. Der blev solgt gløgg og æbleskiver for 1113 kr. Et overskud på 500 kr.

Nyt fra formanden: Landsbyhøjskolen. Sonja og Dorte har skrevet til kommunen som interesserede

Økonomi:

Kontantkasse.    2655 kr.

Medlemskonto. 0631. 1039587.   8250,00 kr     Lig 110 medlemmer.    

Foreningskonto  0631. 1005000.       96585,57 kr.

Højrentekonto.    0631. 1017427

Ejendommens lejere:             Der er stadig indeklimaproblemer i stuen tv. Vi kontakter en murer, som skal prøve at finde ud af problemet.

Ejendommen: Jørgen har fuget et af toiletterne, et køleskab er repareret og et toilet er udskiftet.

Eventuelt:

Fibernet i kommunen: Tilsyneladende kommer fibernettet ikke til Leestrup i denne omgang.

Næste arrangement: Gule ærter

Næste møde: 4/1-16

På næste møde sættes et punkt på dagsordenen omkring opmærksomhed ved dødsfald, jubilæer og runde fødselsdage

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 2/11-15

Deltagere: Klaus, Sonja, Hanne, Peter, Jørgen og Bent

Afbud: Simon

Godkendelse af referatet fra sidst: Godkendt

Siden sidst:

Vi har måttet aflyse vinsmagning og et foredrag om vandring på Caminoen.

Den 1/11 var der Æblepresning. Der kom 3 familier og der blev presset 120 liter saft.

Nyt fra formanden: Klaus har været til dialogmøde i Faxe Kommune. Klaus påpegede de områder, hvor vi havde søgt om hjælp fra kommunen, men havde fået nej. Dialogmøderne er financieret af Real Danica, men der er ikke penge nok til at iværksætte de foreslåede projekter. Kommunen har tilbudt at komme ud til et møde i Leestrup, hvor drøfte en strategi for udvikling af lokalområdet.

Kommende arrangementer:

Mortens and 14/11

Borddækning : Peter, Helle og Hanne

Afhentning af ænder: Jørgen

Oprydning: Klaus og Peter

Julestue i december: Anne Marie Bjerg og Ivan Jørgensen:

Bent skriver til de to at bylauget laver kaffe/gløgg/æbleskiver

Vi aftaler senere hvem der med hvornår fra bestyrelsen.

Økonomi:

Kontantkassen:                         1498,50 kr.

Medlemskonto:                          0631 1039587: 7875,00 kr.

Foreningskonto:                        0631 1005000: 97710,97 kr.

Højrentekonto                            0631 1017427: 102501,35 kr.

Ejendommens lejere: Sonja og Jørgen har sammen med Søren Leth gennemgået lejligheden 1tv. Søren fremsender et tilbud på malerarbejdet. Den ny lejer flytter ind pr. 15/11.

Ejendommen: Jørgen undersøger om der skal skiftes toiletter.

Endvidere er der fuger i bruserummet der skal skiftes. Jørgen laver det.

Der skal installeres målere til det varme vand og varmtvandsforbruget i den enkelte lejlighed. Klaus undersøger hvilke mulige firmaer der findes i området.

Eventuelt

Næste møde: 7/12

 Referat fra bestyrelsesmødet i Leestrup Bylaug den 5/10 kl. 19.30

 Deltagere: Sonja, Jørgen, Hanne, Peter, Klaus, Bent

 Afbud: Leif,   Fraværende: Dorte og Simon

 Godkendelse af referatet fra sidst: Godkendt

 Siden sidst:

Høstfest  26/9: 42 voksne og 6 børn, underskud på 231 kr

Første æblepressning 4/10: Der blev lavet 165 liter most fra 5 husstande

Nyt fra formanden: Indbydelse til LAG møde, ingen deltager.

 Kommende arrangementer:    

Vinsmagning den 23/10 19:00, pris 110 kr: Klaus aftaler med Kasper fra Meny i Præstø

Indkøb: Ost og Brød: Klaus

Borddækning: Peter og Helle

Oprydning:  

Indbydelse: Klaus sender oplæg til Peter

 Foredrag den 6/11, pris 50 kr:

Indkøb: Chips og Peanuts

Borddækning og Oprydning: Aftales den 2/11

Indbydelse: Bent sender oplæg til Peter

Velkomst: Klaus

 Mortens Aften 14/11:

Klaus spørger Madsynergi

Bent spørger Meny Rønnede

Jørgen og Hanne spørger Højen

Tilbud mailes til best. senest 9/10

 Økonomi:

Kontantkasse:    4.398 kr

Medlemskonto:  0631 1039587: 7.350 kr (98 betalende medlemmer)

Foreningskonto   0631 1005000: 56.605 kr (to huslejeindb. mangler)

Højrentekonto      0631 1017427: 102.501 kr

 Ejendommens lejere:

Ny lejer 1. sal tv. Morten Rasmussen, indflytning pr 15/11, Sonja og Jørgen syner lejlighed, Sonja booker Søren Leth til at male mellem 1/11 og 14/11.

Claus Rydberg har fået eftergivet gammel gæld (ca 2000 kr), da vi har fejlet ift rettidig inddrivelse. Dorte er informeret om, at informere os hurtigere om manglende indbetalinger.

Ejendommen:

Stadig fugtproblemer i lejligheden st. tv, maleren Søren Leth konsulteres mht fugtgennemslag i tapetet.

Rullegardiner for vinduerne mod vest, Hanne undersøger.

Tilbud fra elektriker på 5000 plus moms for at skjule elinstallation i magasinet, vi venter lidt, til der er lidt flere penge på kistebunden.

Køkken udskiftning afsluttet, budgettet holdt: 81.084 kr + maling og lak

Viceværtfunktion er uafklaret, hvis de nye lejere ikke påtager sig opgaven, så vil Sonja gerne.

Lakere gulv: Klaus og Peter aftaler en mandag i Okt. Nov.

Eventuelt:

Pris indhentet på hjertestarter, ca 15.000 incl moms og montering, det har vi ikke penge til lige nu.

Næste møde: 2/11

 Referat af  bestyrelsesmødet i Leestrup Bylaug mandag den 31/8-2015

 Deltagere: Klaus, Hanne, Jørgen, Dorte, Bent, Peter, Sonja og Leif

 Afbud:

 Godkendelse af referatet fra sidst: Godkendt

 Siden sidst: Velkomstbrevet er delt ud, med undtagelse af Sonjas rute

 Nyt fra formanden:intet

 Høstfest den 26/9: Bent undersøger menuen

 Borddækning: Lørdag kl. 14: Klaus, Dorte, Helle

 Afrydning: sedler under tallerknerne

 Rengøring: Sonja, Jørgen og Hanne

 Økonomi:

 Kontantkassen:                                                  346,50            

 Medlemskonto.                      0631 103 9587:   1875,00

 Foreningskonto.                     0631 1005000:   189918,97

 Højrentekonto.                       0631  1017427: 102501,35

 Ejendommens lejere:           Der er stadig udestående for betaling af vand og strøm fra Klaus

 Ryberg. Den udlånte lejlighed fra sidst bliver alligevel ikke udlejet. Den sættes til udlejning igen i diverse fora

 Ejendommen:  Jørgen har repareret stukkatur på gavlen og fliser på terrassen.

 Køkkenrenovering: der kommer besked om hvornår køkkenet kommer i denne uge.

De hårde hvidevarer bliver bestilt nu. Den nuværende fryser sættes i kælderen. Samtidig etableres der stikkontakt i kælderen. Tømren tages med på råd omkring køkkenvask.

Køkkenet rives ned i weekenden 5/6 september.

Eventuelt. Vi afholder et kulturmøde fredag den 6/11 kl. 1930. Emnet er vandring på Caminoen

 Bent kontakter

 Til næste års arbejdsdag skal vi fjerne noget grønt ved branddammen.

 Teksten omkring branddammen fjernes fra hjemmesiden.

 Teksten omkring muskelhunde fjernes ligeledes.

 Næste møde: 5/10

 Ref. Bent

 Referat af  bestyrelsesmødet i bylauget den 10/8-15

 Deltagere: Klaus, Hanne, Jørgen, Bent, Sonja, Peter og Dorte

 Afbud: Leif

 Godkendelse af referatet fra juni

 Siden sidst: vi kom i betragtning ved uddeling af pengene fra Kongsted Sparekasses Fond med                     56.000 kr.

 Nyt fra formanden: Intet

 Økonomi:

Kontantkassen.                   548,50 kr.

Flexkonto.                  0631 1017427 :  189672,36

Foreningskonto.         0631 10050000: 102501,35

Medlemskonto.          0631 1039587:     0,00 kr.

 Ejendommens lejere: 1. Sal til venstre har sagt op pr. 1/11.

Sonja holdt åbent hus den 25/7, og flere kom og så lejligheden.

Den er nu udlejet pr. 1/11

Klaus Rydberg har opsagt viceværtjobbet

Den ny lejer tilbydes jobbet. Sonja kontakter lejeren

Sonja laver udkast til en husorden til næste møde.

 Renovering af køkkenet: elementerne kommer formentlig i uge 35. Inden da skal køkkenet ryddes.

Stolene køres i kælderen og der stilles borde op i gangen til porcelænet.

Når vi kender dagen for elementernes ankomst skriver Bent mail til bestyrelsen og vi mødes for at rydde op, male og evt. lakeres gulv.

Jørgen køber maling, lak, afdækningspapir, samt pensler og ruller

Vi vil købe et 90 cm glaskeramisk komfur

Køle/frys elementet skal være 186 højt, og 2/3 køl og 1/3 frys.

Klaus undersøger forskellige muligheder for emhætter.

 Hverdagsmad 1/9:

 Evt. Vi pakker udsendelsespapirerne tirsdag den 18/8 kl. 19.00

Kloakering: vi vil foreslå at der kan komme en person fra kommunen og orientere om kloakeringsplanerne for Leestrup. Jørgen kontakter kommunen.

 Læs bestyrelsens holdninger på hjemmesiden. Dette tages op næste gang.

 Næste møde: 31/8 kl. 19.30

Sonja melder afbud til mødet

 Bent

Referat af bestyrelsesmødet  i Leestrup  Bylaug mandag den 1/6-15

 Deltagere: Klaus, Jørgen, Simon, Dorte, Peter, Bent, Hanne og Sonja

 Afbud: Leif

 Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt

 Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen: Godkendt

 Konstituering af bestyrelsen:

 Formand:               Klaus

Næstformand:       Sonja       

Kasserer :             Hanne

Sekretær:              Bent

Kommunikation:     Peter

Bygningsansvarlig: Jørgen

Lejligheder:           Sonja

Indkøb:                 Dorte

 Siden sidst:         Rengøring den 30/5.

                            Der blev pudset væg på bagsiden af Magasinet, et vindue i Magasinet blev malet, og rummet blev gjort rent. På byjorden blev gyngestativet færdiggjort og Sandkassen blev etableret.

 Nyt fra formanden: Vi har ansøgt 56.000 kr. fra Kongsted Sparekasses fond til etablering af et nyt køkken. Vi satser på at betale det resterende beløb selv. ca. 25.000 kr., så det samlede beløb bliver 81.000 kr.

 Program for det kommende år:

Høstfest.                               26/9 kl. 18.00

Vinsmagning.                       23/10 kl. 19.00

Æblepresning.                      4/10 og 1/11

Mortens and.                      14/11 kl. 18.00

Julearrangement.                6/12 kl.  10 - 16

Gule Ærter.                         22/1 kl. 18.30

Fastelavn.                           7/2

Vinsmagning.                     26/2 kl. 19.00

Temaaften                          19/3  kl.18.00

Generalforsamling              11/5 kl. 19.30. Spisning kl 18.30

Rengøring                           28/5 kl. 9.00

 Økonomi:

Kontantkassen.                                               894,50

Medlemskonto.                 0631. 1039587.    0 kr.

Foreningskonto.               0631.  1005000.     122 126,54 kr

Højrentekonto.                 0631.  10117427.    102 491,20

 Ejendommens lejere.       Intet

 Eventuelt.

Vi besluttede at Peter sender materialer ud vedr. Den årlige medlemskommunikation.

Peter laver kuverter som pakkes med materialet, og disse skal uddeles senest 1/9                                                  

 Næste møde.   10/8

 Klaus Mølgaard.                                     Peter Wollesen

 Sonja Kaspersen.                                  Hanne Sørensen

 Peter Sørensen.                                Dorte Møller Larsen                                    

 Bent Nygaard

 Referat fra generalforsamling den 20. maj 2015

1)   Valg af dirigent: Peter Kaspersen blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet.

2)   Valg af stemmetæller: Lars Gunner Frandsen blev valgt sammen med John Larsen

3)   Formandens beretning. Formandens beretning er vedlagt referatet. Formandens beretning blev vedtaget

4)   Bygningerne: Sørens kommentarer til bygningernes tilstand vedlægges

5)   Regnskab for det forgangne år. Hanne gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet vedlægges referatet.

6)   Indkomne forslag: der er ikke indkommet forslag

7)   Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen: Peter Wollesen, Søren Bach, Hanne Sørensen og Bent Nygaard er på valg. Søren ønsker ikke genvalg. Ligeledes ønsker John Aagaard ikke at fortsætte.

8)   Til den ny bestyrelse valgtes følgende: Peter Wollesen, Hanne Sørensen, Jørgen Sørensen, Bent Nygaard, Dorthe Møller Larsen.

9)   Som suppleant til bestyrelsen valgtes Simon Hempel i stedet for Jørgen Sørensen.

10)  Valg af revisor: genvalg af begge revisorer, men generalforsamlingen har givet bestyrelsen mandat til at finde en afløser for Peter Kaspersen

11)  Eventuelt: Bent undersøger mulighederne for at få billetter til Cirkusrevyen.

12)  Anskaffelse af hjertestarter. Hvis vi ikke kan få betalt en hjertestater fra TrygFonden vil vi prøve at lave en indsamling blandt beboerne. Sammen med hjertestarteren skal der etableres et kursus i hjertemassage i byen

Referat fra bestyrelsesmødet Leestrup Bylaug  4/5-15 i Magasinet kl. 19.30

Deltagere: Jørgen, Sonja, Peter, Klaus, Hanne, Søren, John

Afbud: Bent

Godkendelse af referatet sidst: Godkendt

Siden sidst: Intet arrangement

Nyt fra formanden: Henning Svanebjerg har meddelt at han ikke kan påtage sig græsslåning af byjorden mere. Jørgen vil gerne påtage sig opgaven for den samme betaling som Henning har fået.

Fortsat drøftelse af ansøgning til LAK- midler

John og Bent’s udkast diskuteret, forslag til præcisering og tilføjelser, John retter og sender opdateret udkast ud. Sonja har oversigt over fonde, vil fordele mellem sig selv, Klaus og Peter og sende liste til respektive.

Opgavebeskrivelse og ansvar for de forskellige opgaver for bestyrelsesmedlemmerne

Mangler: Søren/Bygningsansvarlig, John/indkøbsansvarlig og Sonja/ansvarlig for lejerne mangler. Bents oplæg til sekretær blev diskuteret, Klaus retter den til ift diskussionen på mødet og sender opdateret version ud på mail.

Generalforsamling 20/5:

Borddækning: Vi mødes ved 18.00 tiden og dækker bord, spiser 18.30, og holder GF 19.30

Afrydning: Vi rydder op inden vi går hjem

Forslag til ordstyrer: Peter Kaspersen, Sonja spørger.

Kandidater til bestyrelse: Dorte Larsen, Klaus minder hende om GF den 20., Bent snakker med Simon, så vi er sikre på at de kommer til GF.

Rengøring/Arbejdsdag 30/5:

Vi skal stræbe efter at få gyngen på byjorden færdig inden sommer. Gynge arbejdsdag med nedgravning/­støbning af gyngestativ lørdag den 16. maj; der er brug for en 4-5 arbejdsduelige/­villige personer, Søren koordinerer deltagere. Gyngen kan så evt monteres færdig og faldsand udjævnes på arbejdsdagen.

Muren på vestsiden skal repareres, Jørgen køber mørtel og medbringer murergrej.

Male vinduesrammer.

Klipning og beskæring i haven.

Derudover, sædvanlig oprydning, vinduespudsning rengøring og optælling af inventar.

Økonomi

Kontantkasse:                                                                                                            ??

Flexkonto.                   0631 1017427.                           102.491,20 kr

Foreningskonto.          0631 1005000                              97.867 kr (ikke al husleje for maj indgået)

Medlemskonto.            0631 1039587.                              0,00 kr

Ejendommens lejere: Vicevært Claus Rydberg har haft svært ved at slå græsset, da græsslåmaskinen er i stykker. Sonja mener at Peter kan have en til salg, hvis den gamle ikke kan repareres. Samtaleanlæg i udu, Søren vil spørge Lars, der reparerede låse og dørtelefon sidst.

Hverdagsmad den 12/5: En overraskelse med tilbehør.

 Næste møde: Aftales på GF

 Klaus

Referat fra bestyrelsesmødet  den 13/4 kl. 19.30

Deltagere: Klaus, Hanne, Jørgen, Bent, Peter og John

Afbud: Sonja, Søren

Godkendelse af referatet fra sidst: Godkendt

Siden sidst: Vildtaften. En stor succes med omkring 50 deltagere.

Nyt fra formanden: Intet

Drøftelse af ansøgning til LAK-midler. John og Bent arbejder videre med oplægget

   Se vedlagte bilag

Opgavebeskrivelse og ansvar for de forskellige opgaver for bestyrelsesmedlemmer. Det enkelte bestyrelsesmedlem laver en kort beskrivelse af den enkeltes funktion

Bestyrelsesmedlemmers til/framelding til bylaugets arrangementer. Fremover skal bestyrelsesmedlemmerne melde sig til bylaugets arrangementer.

Kandidater til bestyrelsens ledige poster mhp valg ved generalforsamlingen.

På valg er: Peter, Hanne, Bent og Søren

Som suppleant: Jørgen

Økonomi:

Kontantkassen: 254,50

Flexkonto:                 0631 1017427;102491,20

Foreningeskonto :    0631 1005000: 103080,31

Medlemskonto:       0631 1039587: 0,00

Ejendommens lejere: Intet

Kommende arrangementer:  Generalforsamling

Hverdagsmad den 14/4:

Evt. Rengøringsdagen: hvad skal der laves/repareres? Forslag medbringes til næste møde

Næste møde: Mandag den 4. maj

Bent

 

Referat fral bestyrelsesmødet den 2/3-15. Kl. 19.30

 Deltagere: Klaus, Hanne, Jørgen, Peter, Sonja, Søren og Bent

 Afbud: John

 Godkendelse af referatet fra sidst: godkendt

 Siden sidst: fastelavn med deltagelse af 26 voksne og 20 børn

Vinsmagning med deltagelse af 29 deltagere.

 Nyt fra formanden: Intet

 Drøftelse af LAK- midler: vi vil ansøge om midler til renovering af køkkenet og til etablering af legeplads på byjorden. Vi skal ansøge om minimum 100.000 kr. Der skal indhentes to tilbud fra begge områder. Søren og Klaus indhenter tilbuddene. Der er ansøgningsfrist den 1/6 og 1/9. Derudover ansøger vi fonde om tilskud til dele af projektet. Klaus rundsender tegninger og den tekst der blev forfattet tidligere

 Økonomi pr. 1/3

Kontantkassen.            1406 kr.

Flexkonto.                   0631. 1017427. 102491,20

Foreningskonto.          0631. 1005000.  105682,53

Medlemskonto.           0631.  1039587.  8292,94

 Ejendommens lejere. Intet

 Kommende arrangementer: Vildtaften. Borddækning:  Helle og Peter. Afrydning: Der lægges sedler under tallerknerne. Rengøring: Klaus, Jørgen og Peter

 Hverdagsmad den 10/3: Forloren Hare med salat + dessert

 Evt.

 Næste møde den 13/4

Referat fra bestyrelsesmødet i Bylauget den 2/2 kl. 19.30

Deltagere: Jørgen, Hanne, Sonja, John, Klaus, Peter og Søren

Afbud: Bent og Leif

Godkendelse af referatet fra sidst: Godkendt

 Siden sidst: Ny vandhane til køkkenet indkøbt, 5 års garanti på hanen, Jørgen skifter.

Gule ærter arrangement, overskud 1700-1800 kr, 45-50 deltagere

Skal vi holde en bestyrelsesmiddag? Rønnede Kro foreslået.

Økonomi pr 1/2:

Kontantkassen.                                      200 kr.

Flexkonto.                    0631  1017427. 102.491,20 kr

Foreningskonto.           0631.  1005000  99.119,04 kr

Medlemskonto.             0631.  1039587 8.217,94 kr

Ejendommen + lejere

Ingen problemer

Kommende arrangementer

Energimøde torsdag den 5/2: Bent har en aftale med Lars og Ulla om, at vi kan se deres luft til vandanlæg. Elias vil også vise sit pillefyr frem, og måske Frederik og Vibekes anlæg. Der er 12 tilmeldte til mødet. Mail skal sendes ud om at mødet gennemføres og med angivelse af tidspunkt.

Fastelavn.    Søndag den 15/2, Ulla Kroner koordinerer

 Hverdagsmad Tirsdag den 17/2, Chili con Carne

 Vinsmagning med ost.   Fredag den 27/2, kl 18.30

SuperBest købmand Kasper/Præstø har indvilget i at præsentere vinene u.b., hvis vi køber vin hos ham. Budget er 100 kr per deltager, 110 kr per gæst, 50 kr til vin og 50 kr til ost og brød; minimum 20 deltagere og 6 forskellige vine til gns pris på 60 kr per flaske

Evt:

Yoga husleje for 3 halvår mangler, Hanne sender regning (via Dorte)

 Næste møde den 2/3

 Referat fra bestyrelsesmødet den 5/1-2015 i Magasinet

Deltagere Hanne, Klaus, Peter, Bent, Jørgen

Afbud. Sonja, Søren ,John og Leif

Godkendelse af referatet fra december. Godkendt

Siden sidst:  intet

Nyt fra formanden: kommunen har kontaktet Klaus for at høre om interessen til et møde omkring udskiftning af oliefyr. Der er sendt besked ud til medlemmerne og 3-4 har meldt tilbage. Kommunen ønsker at afholde mødet og vil kontakte os ang. dato.

Økonomi pr. 1/1-15

Kontantkassen.                                            4 kr.

Flexkonto.              0631 1017427.   102.491,20 kr.

Foreningskonto.     0631  1005000.    89.437,04 kr.

Medlemskonto.      0631. 1039587.       8217,94 kr

Ejendommes lejere: intet

Kommende arrangementer: Gule ærter

Borddækning: Helle, Peter og Klaus

Rengøring: Hanne og Jørgen

Eventuelt. Anne Marie Bjerg inviteres til næste møde.

Vi ønsker at afholde en aften med vin og ost den 27. Februar

Klaus taler med Super Best i Præstø.

Æblepresning bliver i år den 4. Oktober og den1. November

Næste møde den 2/2

Bent

Referat fra bestyrelsesmødet den 3/11-2014 i Magasinet

Deltagere: John, Peter, Klaus, Hanne, Søren, Bent, Jørgen

Afbud: Sonja

Julemarked

Temaaften i marts

Til de første to punkter deltog Anne-Marie Bjerg, som tovholder for Julemarked og deltager i Temaaftenen i marts.

Anne-Marie kan ikke på det aftalte tidspunkt, så vi prøver at få en anden til stå for arrangementet.

Lykkes det ikke, må vi aflyse Julemarkedet i år.

Bent taler med Ivan Jørgensen for at høre om han evt. Vil være tovholder

Lykkes det er vagtplanen følgende:

Lørdag formiddag: Peter og Klaus

Lørdag eftermiddag: Bent og ?

Temaaften i marts bliver en vildtbuffet. Anne-Marie laver maden med hjælp.

Godkendelse af referatet fra oktober :

Siden sidst: 7 husstande deltog og der blev presset 200 l æblesaft.

Helle og Peter har ordnet lagerrummet.

Nyt fra formanden: Intet

Økonomi pr. 1/11

Kontantkassen.                                  72 kr.

Foreningskonto.  0631 1005000.  80.238,29 kr.

Medlemskonto.   0631 1039587.   7.875,00 kr.

Højrentekonto.   0631  1017427.  102.369,01

Ejendommes lejere

Der er fugt i lejligheden st. Tv

Plæneklipperen er ved at være udtjent. Søren køber en ny

Mortens And

Der er tilmeldt 34 voksne og 6 børn

Praktiske aftaler omkring madlavning

Borddækning John, Helle, Peter

Kaffe/te der lægges sedler under tallerknerne

Opvask der lægges sedler ud.  

Oprydning: Jørgen, Sonja, Klaus og Peter

Eventuelt:

Næste møde 1/12

Bent

Referat fra bestyrelsesmødet den 1/9- 14

Deltagere: Klaus, Søren, Peter, Jørgen, Hanne og Bent

Afbud: Sonja, John, Leif

Godkendelse af referatet fra august: godkendt

Siden sidst: Der er kommet underlag til legepladsen, det er nu kommet i sække.

Nyt fra formanden: Intet

Økonomi pr. 1/9

Kontantkasse.             36 kr.

Foreningskonto.  0631 1005000.     65.981,95

Medlemskonto.  0631. 1039587.    2025,00

Højrentekonto.   0631. 10117427.  102 369,10

Ejendommes lejere: Intet

Høstfest: Bent spørger slagteren i Kongsted, om han kan lave helstegt pattegris på grillen.Vi ( Anne og Bent + ?) laver selv salat og kartofler til. Kan slagteren ikke er alternativet en "platte" , som vi bestiller hos slagteren, og hvortil vi selv skaffer sild og ost m.m. Borddækning: Helle og Peter. Vi spørger Inge Lise om hun vil pynte op. Oprydning: Klaus ,John

Hverdagsmad :  vi serverer kyllinger ,med salat og kartofler.

Eventuelt: Vi køber een Sandwichskilt, som sættes op i forbindelse med bylaugets arrangementer

 Næste møde 6/10

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. august 2014

Deltager: Klaus, Hanne, Jørgen, Peter, John, Søren, Sonja og Bent

Afbud: Leif

Godkendelse af referatet fra sidst:

Siden sidst : sonja har rykket kommunen for tilskud til legepladsen

Søren har tidligst tid til september

Nyt fra formanden :

ny lejelov. Det anbefales, at der er syn både ved ind- og udflytning

Økonomi pr. 1/8

Kontantkasse.                                238 kr.

Foreningskonto 0631 1005000.    77967 kr

Medlemskonto 0631. 103 9587.     0 kr.

Højrentekonto 0631.  10117427.   102 369,10 kr

Ejendommes lejere: Alle lejligheder er lejet ud.

Fremover er proceduren den, at når en lejlighed er ledig spørges de andre lejere inden den annonceres i pressen. Lejerne får så en uge til at reagere.

Hverdagsmad: Skrivelsen godkendt.

Eventuelt: Peter laver en kuvert til hver husstand med alt uddelingsmaterialet. Materialet skal være uddelt inden 1. September

Kommunen beder om at få en liste over de veje, som dækker de beboere, som kan blive medlem af Leestrup Bylaug. Klaus sender listen til kommunen.

Næste møde: 1/9


 

DReferat fra bestyrelsesmødet i Leestrup Bylaug mandag den 2. juni kl. 1930

Deltagere Klaus, Peter. John, Sonja, Hanne, Søren, Bent, Leif og Jørgen

Afbud ingen

Godkendelse af referatet fra sidst: ingen

I fremtiden lægges alle referater på bylaugets hjemmeside, når de er blevet godkendt.

Konstituering af bestyrelsen.

Formand: Klaus Mølgaard

Næstformand/indkøber John Aagaard

Kasserer: Hanne Sørensen

Sekretær: Bent Nygaard

Weberedaktør: Peter Wollesen

Bygningsansvarlig: Søren Bach

Udlejning af lejligheder: Sonja Kaspersen

Siden sidst: rengøring. Mere end 20 deltog på rengøringsdagen

Her blev bl.a. gyngestativet malet. Der skal nu købes sand, ca. 5 kubikmeter

Søren sender en mail ud, når han er klar til gravearbejdet

Magasinet blev rengjort

Hækken og græsset blev klippet

Asfalt foran indgangen, og fliser blev rettet op

Nyt fra formanden:

Henning Svanebjerg holder lige en midlertidig pause med græsslåning. Gunnar og Frederik har senest slået græsset.

Bestyrelsesansvar. Klaus har modtaget skrivelse fra Tryg Forsikring. Vi tegner en forsikring til kr. 5.000 kr.

Program for det kommende årti

Høstfest. 27/9

Kulturarrangement 25.oktober

Æblepresning

Mortens and. Lørdag den 8/11

Æblepresning

Julemarked 30/11

Gule ærter. Fredag 16/1

Fastelavn Søndag den 15/2

Temaaften 21/3

Kulturarrangement 18/4

Generalforsamling 20/5

Rengøring lørdag den 30/5

Tilmelding til arrangementer sker til Peter og Klaus

Økonomi

Kontantkasse kr. 238,00

Medlemskonto. 0631. 1039587

Foreningskonto 0631. 1005000

Højrentekonto. 0631. 10117427

Ejendommes lejere: Anders Olsen har sagt lejligheden op

Klaus har sendt flyers til udlejning ud.

Klaus, Sonja, Hanne og Bent sætter annoncer op

Eventuelt Alle husstande skal have besøg senest 1/9.

John vil lave et udkast til nogle spørgsmål ang de enkeltes mening om bylauget og dets arrangementer

Næste møde 4/8 kl. 19.30


 

27 maj 2014

Til stede: Claus, Søren, Sonja, Bent, Jørgen, Peter, Elias, Leif

Afbud: John

 Konstituering:

Formand.   Claus

Næstformand John

Kasserer.  Elias

Referent. Bent

Lejligheder Søren

Lejligheder. Sonja

Hjemmeside. Peter

 Orientering

Claus orienterede om mulighederne for omlægning af lånene i ejendommen.

Claus sender Nykredits beregninger til os alle og vi svarer tilbage pr. Mail.

Økonomi:

Foreningskonto 063110050000.             72605,74 kr.

Medl.                  06311039587.                0 kr

Højrente.           06311017427.                101431,29 kr.

Ejendommen.      Intet nyt

Kulturudvalget.     Vi drøfter det på augustmødet. Alle bør overveje eventuelle arrangementer.

Årsplan:

Høstfest 28.sept.

Æbler

Kultur. Oktober

Mortens aften 9.nov

Julearrangement. Anne Marie spørges

Gule ærter 17. Januar

Kultur i februar

Fastelavn 2. Marts

Temaaften med spisning 22. Marts

Generalforsamling 14. Maj

Rengøring 24. Maj

Mødedag mandag

1. Møde den 5. August


 

Referat af generalforsamlingen i Leestrup Bylaug den 14. Maj 2014

Valg af stemmetællere.

Valg af dirigent: Peter  Kaspersen blev valgt

Formandens beretning:

 Der er omkring 120 medlemmer, svarende til 67% af husstandene

Bylaugets arrangementer:

Klaus omtalte årets arrangementer.

Fællesspisningerne har haft rimelig tilslutning, mellem 35 og 50 deltagere.

Fastelavn og julestuen bliver arrangeret af andre end bestyrelsen

Der har været to kulturarrangementer: Bjerre, Bjerre og Bjerre samt en aften med Lone Hertz, hvor der mødte 45 op til en hyggelig aften. Til det sidste arrangement fik vi 3.000 kr. fra Faxe Kommune

Rengøring af bylaugets lokaler er den 24. maj.

Lejlighederne har alle været udlejet hele året.

Vi har søgt kommunen om tilskud til renovering af køkkenet. Vi kom desværre ikke i betragtning.

Vi vil også søge midler fra det nedlagte Kongsted Sparekasse, som har midler til uddeling.

Bestyrelsesansvar.

Vi har undersøgt muligheden for at tegne forsikring, som dækker bestyrelsen i tilfælde af, at nogen kommer til skade på bylaugets områder. En sådan forsikring,som dækker op til en million, vil koste 5.000 kr. pr. år. Bestyrelsen tager spørgsmålet op snarest

Magasinet har været udlejet 22 gange i løbet af året, ca. 2 gange pr. måned

 Regnskab.

Et bedre driftsresultat end sidste år. Det skyldes bl.a. at alle lejligheder har været lejet ud.

Regnskabet blev godkendt

Ejendommen:

Få reparationer i det forløbne år.

Spildevandsproblemerne i køkkenet skyldes, at der er en ekstra septiktank, der ikke er blevet tømt i flere år. Dette er nu sket

Solfangerne bliver renoveret, så de igen bringes til at fungere.

Enkelte tagplader skal udskiftes.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskab: godkendt

Indkomne forslag: intet

 Valg af medlemmer til bestyrelsen/ suppleanter

Genvalg til Klaus Mølgaard,  Sonja Kaspersen og John Aagaard

Elias Ben-Hamadou valgte at træde tilbage, i hans sted valgtes Hanne Sørensen

Jørgen Sørensen genvalgtes som suppleant.

 Valg af revisor: Peter Kaspersen og Niels Erik Hybholdt blev genvalgt

 Eventuelt:

Gulvkludene til vask af gulve skal suppleres.

Bestyrelsen drøfter sagen

Hverdagsmad. Når bestyrelsen kommer rundt og tegner medlemsskab, vil der medfølge en informationsskrivelse om hverdagsmad. Man kan tilmelde sig ordningen, og de, der er tilmeldte, kan deltage. Der kan max deltage 30 personer pr. gang

Vi skal huske at sætte skilte op, hver gang vi har et arrangement.

Søren Bach opfordrede alle til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling i Leestrup vandværk.

Referat: Bent Nygaard


 

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. maj  2014

Deltagere: Klaus, Søren, Jørgen, Leif, Bent, Peter, John, Sonja og Elias

Afbud:

Godkendelse af referatet fra sidst:

Referatet godkendt.

Siden sidst: intet

Nyt fra formanden: intet

Kommende arrangementer:

Kulturaften med Lone Hertz.

kommunen har bevilget 3.000 kr. Til bylauget

Det skal sikres, at der er øl, vand og vin nok

Der skal arrangeres en scene.

Elias og Jørgen sørger for scenen, Bent har kontaktet Simon som mener, det er muligt at skaffe et udstyr

Generalforsamling: Klaus laver talen, Søren informerer om bygningen og Elias orienterer om økonomien.

Klaus, Søren m.fl sætter borde op.

Rengøring 24 maj.

Gyngestativet gøres klar, renses og olieres

Optælling

Ukrudt

Byjorden

Ejendommen

Økonomi:

Kontantkasse. 435,50 kr.

Medlemskonto. 0631 1039587:  9.429,61

Foreningskonto 0631 1005000: 85.918,90

Højrentekonto   0631. 10117427:  102.369,10

Ejendommes lejere

Viceværten har fået indskærpet hvilke forpligtigelser der følger med jobbet.

Ved spuling af rørsystemet fandt Søren ud af, at der er en ekstra septiktank der ikke er blevet tømt i flere år. Den er nu tømt. Klaus kontakter kommunen for at høre om vi har betalt for tømning af denne.

Evt.

Sonja kontakter kommunen om tilskud til legepladsen.

Har vi en bestyrelsesansvarsforsikring, som dækker evt. Skader ved en kommende legeplads.

Næste møde: mandag den 2. juni


 

Referat fra mødet mandag den 7/4- 2014

Deltagere: Klaus, John, Søren, Elias, Bent og Jørgen

Afbud: Peter, Sonja og Leif

Godkendelse af referatet fra sidst: Godkendt

Siden sidst: Klaus har sendt ansøgning til kommunen ang renovering af køkkenet.

Kommunen giver mellem 25 og 33%, hvis vi godkendes.

Vi agter også at søge Kongsted Sparekassens fond.

Sonja ville søge kommunen om tilskud til legepladsen. Sonja har ikke meldt tilbage.

Vi har haft fællesspisning med En aften i Valhalla.

Der mødte ca. 50 personer op til stegeben.

Under opvaskningen konstaterede vi, at vasken igen var stoppet.

Nyt fra formanden

Kommende arrangementer:

En aften med Lone Hertz

Tovholder: John

Generalforsamling

Valg

På valg er Klaus, John og Sonja

Elias ønsker at udtræde af bestyrelsen

Suppleanter: Jørgen er på valg

Vi spørger " ud i landskabet" om mulige kandidater

Hverdagsmad næste sæson

På generalforsamlingen vil vi orientere om spiseordningen. Alle kan tilmelde sig til ordningen med mailadresse, og herefter kan de tilmeldte tilmelde sig den enkelte spisning

Økonomi pr. 1/4

Kontantkasse.                Kr. 4.425,50

Medlemskonto.               0631 1039587 kr.: 9.429,60

Foreningskonto.              0631 1005000 kr. 54.935,90

Højrentekonto.                0631  10117427 kr 102.369,10

Ejendommes lejere:      Intet

Eventuelt:

Måske en drøftelse af situationen omkring Leestrup vandværk

Næste møde:  5. maj


 

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. Marts 2014

Deltagere Peter, Sonja, Klaus, Jørgen, Søren og Bent

Afbud John, Elias, Leif

Godkendelse af referatet fra sidst: godkendt

Siden sidst

Fastelavn: arrangementet forløb fint med 14 børn og 23 voksne.

Nyt fra formanden. intet

Kommende arrangementer: Temaaften : en aften i Valhalla

 Tovholder: Bent

Borddækning: Sonja, Helle, Peter lørdag kl. 9.00

Oprydning: alle rydder op

Klaus og Elias vasker gulv søndag

Kulturarrangement i maj:

Der er lavet folder. Peter får den elektronisk af John og sender den ud i denne uge.

Økonomi

Kontantkasse kr.                                         2460,00

Medlemskonto:           0631 1039587 kr.     9429,61

Foreningskonto:         0631  1005000 kr.   95795,29

Højrentekonto:           0631  10117427 kr.102369,10

Ejendommes lejere:

Søren beder smeden reparere solfangerne.

Faxe kommune givertilskud til byfornyelse i landsbyer. Skal vi søge?

Søren vil kontakte håndværkeren om et tilbud til renovering af køkkenet.

Bent kontakter kommunen for at høre mere detaljeret om ansøgningsbetingelserne.

Legepladsen: der er hjemkomst et gyngestativ. Det sættes op når jorden er tør. Arbejdstiden er mindst en hel dag.

Hvem kan være med i bylauget.

Fortsat drøftelse:

Bylauget afgrænses fremover af: Leestrup by, hele Stavnstrupvej, Skovholmvej, Mosebøllevej 12 og 15, Leestrup Skovvej, Saksholmvej til Højgaardsvej, Hemmestrupvej

Eventuelt

Næste møde: 7. April


 

Referat 3. Feb. 2014

Deltagere: Klaus, Jørgen, John, Peter, Sonja, Søren og Bent

Afbud: Elias,

Godkendelse af referat fra sidst:

Vi talte om, at vi skal tænke på evt. Nye medlemmer til bestyrelsen.

Siden sidst.

Gule ærter. Vi var 48 deltagere

Nyt fra formanden: Legepladsen. Vi arbejder videre med planerne.

Kommende arrangementer:

Fastelavn

Signe og Nina arrangerer fastelavn. Ulla Kroner laver poserne, som sidst

Peter laver udkast til skrivelse, som han sender til Elias med et spørgsmål, om Elias vil være tovholder, selv om han ikke er direkte med i arrangementet.

Temafest i marts: en aften i Valhalla.

Vi arbejder videre med ideen om at få en person til at fortælle om vikingetiden.

Kongstedslagteren kan levere revlsben til 65 kr incl, sovs og kartofler

Til dessert vil vi lave noget med æbler.

Arbejdsgruppe :Bent, John, Peter.

Kulturarrangement: Lone Herts kommer den 9. Maj kl. 20.00 og giver et oplæg på ca. 2 timer.

Pris 10.000 kr.

Økonomi pr. 1. Feb jvf. Mail fra Elias

Kontantkasse:                Kr.:
Medlemskonto             0631 1039587: kr.:      9.229,61
Foreningskonto             0631 1005000: kr.: 77.719,92
Højrentekonto              0631 10117427: kr.:102.369,10

Ejendommens lejere: intet

Eventuelt:

Næste møde: mandag den 3. Marts


 

Referat fra mødet den 6/1-2014

Deltagere: Klaus, Jørgen,Leif, Sonja, Peter, Elias og Bent

Afbud: Søren og John

Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt

Siden sidst: Intet

Nyt fra formanden: Legeplads. Orientering generelt

Vi skal indhente flere priser. Afventer næste møde for at høre om Søren har nyt.

Kommende arrangementer: Gule ærter 17. Januar

Tovholder:
Borddækning: John, Peter, Leif
oprydning: Jørgen, Sonja,

Efter spisningen afrydder hvert bord efter tur

I programmet står der, at der er et kulturelt arrangement i februar:
Gode ideer? Bent kontakter Ulla og John

 Økonomi pr.

Kontantkasse:                Kr.: 490,00
Medlemskonto             0631 1039587: kr.:        76363?60
Foreningskonto             0631 1005000: kr.:   102369,10
Højrentekonto              0631 10117427: kr.:  9 129,60

Der mangler indbetaling fra tre udlejninger pga manglende giroindbetalingskort. Disse er på vej fra banken

Ejendommens lejere.

Intet

Eventuelt
Til drøftelse: Hvem kan være medlem af Leestrup Bylaug

Bent taler med Inge Svanebjerg omkring hvem der i sin tid kunne være medlem af Leestrup Brugsforening. Den grænse kan være grænsen for medlemsskab.

Henning Svanebjerg får penge for græsslåning snarest

Fibernet: Peter orienterede om kommunikationen med SEAS NVE.

I forbindelse med en evt. Kloakering af Leestrup kan det komme på tale at der samtidig med kloakeringen nedlægges rør til fibernet.

Affaldssortering: Klaus har fra kommunen fået at vide, at der på et tidspunkt vil komme en skrivelse fra kommunen, medsendt renovationsvognen, hvor man kan tilmelde sig.

Næste møde: Mandag den 3. Februar


 

Bestyrelsesmøde den 2. Dec -12

Deltagere:  Klaus, Elias, Søren, Peter, Bent, Jørgen

Afbud: Sonja

Godkendelse af referat:   Godkendt

Siden sidst,

Nyt fra formanden

Julemarkedet Der var for få besøgende, men udstillerne vil gerne gentage det til næste år, samme weekend. Udstillerne vil lave posters der stilles op ved Vordingborgvej og flyers der sættes op i butikkerne i området. Der skal annonceres til næste år. Udstillerne vil selv betale for annoncering

Anne Marie er stadig tovholder.

Affaldssortering: Vi har fået tilbagemeldningen fra ca. 30 husstande, heraf de fleste positive.

Klaus har svaret tilbage og fået tilbud om at dele foldere ud, men har svaret, at vi har mailadressen på mange borgere, selv om den er mangelfuld, kan den i en vis udstrækning anvendes

Vi afventer videre information fra kommunen.

Legepladsen: Legepladsen skal brydes ned. Vi skriver ud til medlemmerne, hvordan situationen står pt. Vi tilbyder, at de, der ønsker at erhverve dele fra legepladsen, skal afhente det på legepladsen, evt. Den kommende weekend.

Samtidig vil vi skrive ud til medlemmerne om de vil sponsorere et beløb til en ny legeplads, når vi kender prisen.

Endvidere vil vi søge Kongsted Sparekasses fond om et beløb.

Andre fonde vil også blive søgt.

Kommende arrangementer

Gule ærter i januar

Økonomi

Konto. 101431,29

Konto. 103749,07

Konto.   8700,00

Kontant.  630,00

Ejendommes lejere

Anders er flyttet ind st.tv pr. 1/12

Der er skiftet en tagplade, som røg af i stormen

Der er klager fra Klaus Ryberg over overboen, der spiller computerspil. Det lamer hos Klaus. Søren og Klaus tage kontakt med Kristian

Vandmåler skiftet

Eventuelt. Intet

Næste møde 6. Jan

Ref. Bent

Bestyrelsesmøde mandag den 4.11 2013

Til stede: Klaus, Peter, John, Jørgen, Bent

Afbud: Elias og Sonja

Godkendelse af referatet.  Referatet godkendt

Siden sidst.

Æblepresning

Der kom 3 familier med æbler.

Ialt blev der presset 130 l æblesaft

Nyt fra formanden:

Faxe forsyning

Nyt fra formanden

Der fjernes 'en container til papir

Vi fjerner de to containere vi har nu og der opsættes 3 x 370 l containere.

Kommende arrangementer:

Andesteg:

Der er tilmeldt 39 voksne og 9 børn

Vi bestiller til 43 personer

Jørgen og Bent henter kødet

Klaus henter is

Borddækning: John, Sonja og Bent

Oprydning: Klaus og Peter

Hvordan markeres fødselsdage? Det tages op på næste generalforsamling. Bestyrelsen kommer med et oplæg.

Blomster til nytilflyttere: Bent deler blomster ud til nytilflyttere

Julemarkedet er aflyst i år. Der er ikke nogen, der vil være tovholder.

Økonomi.

Ejendommen.

Lejligheden stuen til venstre er nu lejet ud pr. 1/12.

Den ny lejer vil gerne være vicevært.

Søren undersøger om stormen har skadet taget.

VVS installatøren får besked om at han skal lave solfangerne. Arbejdet skal være afsluttet til marts.

Søren kontakter installatøren.

Peter orienterede om kloakering i området

Vi inviterer til et borgermøde når det er afgjort hvilke husstande der bliver involveret.

Søren er bestyrelsens tovholder på projekt

Næste møde: 2. December


 

Referat fra mødet. Oktober 2013

Referatet fra september godkendt.

Deltagere: Klaus, John, Elias,Peter, Søren, Bent, Jørgen, Leif

Afbud.       Sonja

Siden sidst:

Æblepresning

Lidt færre end sidst mødte op, men der blev presset ca. 200 l æblesaft.

Næste gang  der. Presses æbler er den 3. November

Peter kan kun stille op,

Klaus og Jørgen rydder af. Søren deltager muligvis også

Musikaften:  Bjerre,Bjerre og Bjerre

Ca. 40 deltog. Der var tilfredshed med arrangementet

Høstfest: Der var 32 deltagere.

Vi prøver igen med at sætte reklamer op i forbindelse med arrangementer

Elias vil lave udkast til spørgsmål. Spørgsmålene skal fortrinsvis stilles til "ikke- medlemmer. John bistår.

Nyt fra formanden. Intet

Kommende arrangementer: Mortens and.

Klaus spørger Madsynergi og Rønnede Kro.

Jørgen spørger Eurospar

Klaus og Jørgen sender priser senest kommende weekend

Vi køber is. Til dessert

Prisen sættes til 120 kr.

Økonomi:

Kontant.                1/9.     1749 kr

                             1/10.  750,00 kr

Der er indsat 4000 kr., som kommer fra overskud på musikaften og høstet.

Medlemskontoen. 6675 kr

Foreningskonto.    1/9:    95269 kr

                              1/10. 90091 kr

                              7/10. 77034 kr

Højrekonto.           1014531,29 kr.  Der tilskrives renter een gang om året. Omkring nytår

Ejendom:

Det vil koste ca 12000 kr at få solfangerne til at fungere igen

Vi afventer udlejning af lejligheden inden vi sætter arbejdet i gang.

Loftvævet i den fraflyttede lejlighed hæftes.

Der uddeles fugtighedsmålere til alle lejligheder.

Claus, der har fugtproblemer, har fået en udleveret.

Eventuelt. Intet

Næste møde Mandag den 4.november kl. 19.30


 

Bestyrelsesmøde 2. september 2013

Deltagere: Klaus, John, Jørgen, Sonja, Søren, Elias, Peter, Bent

Afbud: Leif

Siden sidst:

Michael, som bor stuen til venstre, har opsagt lejemålet d.d. Han har 3 mdrs. Opsigelse fra i dag.

 Klaus kontakter kommunen i den nærmeste fremtid med henblik på en ny container til affald.

Søren har fået etableret fugtmålerne i lejlighederne

Nyt fra formanden:

Peter sender ud at musikken spiller og at man stadig kan tilmelde sig.

Høstfest: der skal sendes indbydelse ud.

Vi laver buffet med sild, et par lune retter og ost

Vi arrangerer selv sild og ost

Klaus kontakter madsynergi

Bent kontakter Eurospar i Faxe

Prisen sættes til 100 kr for medlemmer, 110 for ikke- medlemmer

P-pladsen  og fortrappen skal renoveres. De der har tid bedes kommen en lørdag og hjælpe til. Søren og brolæggeren får hver en gratis udlejning af Magasinet som honorar.

Vi skal oprettes i e-boks. Elias sørger for det videre forløb.

Eventuelt. Vi mødes fremover kl. 19.00

Næste møde: mandag den 7. Oktober.

Næste møde drøftes hvad vi gør i forhold til det vigende antal deltagere til arrangementerne.

Vi efterlyser billeder fra de tidligere arrangementer til ophæng i bylauget

Ref. Bent


 

Bestyrelsesmøde mandag den 5/8 - 2013

Afbud: Elias, John og Leif

Fremmødte: Søren, Sonja, Peter, Klaus Jørgen og Bent

Siden sidst: møde med beboerne:

Der er klager over bl.a. Fugt i lejligheden for neden.

Vi kontakter en bygningssagkyndig og anskaffer en fugtmåler til alle 4 lejligheder.

Sonja indkøber fugtmålerne

Søren kontakter VVS- installatøren og siger go hvis prisen er max 8000 kr.

Klaus kontakter kommunen omkring anskaffelse af en ekstra container

Viceværten kontaktes igen omkring renholdelse af området omkring bygningen.

Peter sender listen ud med ruterne til bestyrelsesmedlemmerne

Deadline 1. September

Betaling 15. September

Musikaften: Bent sender indhold til Peter

Høstfest.  Der kommer ikke musik. Menuen fastsætter på næste møde.

Evt.

Byjorden: alle der har jord ned til byjorden skal betale lejeafgift. Hvis der ikke betales kan der vindes hævd på jorden. Alle bør have en kontrakt liggende. Kontrakterne er fra 27/3 -1991

Lejeværdien fastsættes i f t ejendomsskatten.

Nye borde:

Hvis der skal købes nye borde magen til dem vi har, så vil de koste 2000 kr. Stykket

Alternativt kan vi se på www.streamline.dk

Her findes mange typer af borde.

Næste møde: Mandag den 2. september kl. 19.30

Ref. Bent