Lån af "Magasinet" aftales enten med Anne Jensen, tlf. 56725564, mail eller med Bent Nygaard Pedersen, tlf. 56725564, mail bentnygaardp@gmail.com

Det er muligt at orientere om allerede indgåede reservationer på undersiden.

REGLER VEDRØRENDE LÅN AF "MAGASINET"

 

1.             Lån kan KUN ske til bylaugets medlemmer

2.             Låneren er ansvarlig for lokalet, og låneren henter selv nøglen hos Anne

3.             "Magasinet" kan IKKE lånes ud til ungdomsfester

4.             Lån af lokalerne er gratis, men der betales for lys, varm, inventar og WIFI - 900 kr

5.             Forudbestilling af "Magasinet" sker ved henvendelse til Anne (tlf. 56725564), hvor nøglen også afhentes

6.             "Magasinet" kan KUN lånes til afholdelse af medlemmets private fester og sammenkomster samt til foreninger, der er hjemmehørende i Leestrup

7.             Parkering må KUN finde sted på den side af vejen, hvor "Magasinet" er beliggende. Der må ikke parkeres foran det gamle mejeri på modsatte side

8.             Det må ikke slås søm, hæfteklammer eller lignende i stolper og vægge

9.             Af hensyn til beboerne bedes I undgå at opholde jeg udenfor ved hovedtrappen

10.         Rygning ude henvises til det grønne område ved bagtrappen - den røde trappe

11.         Efter lån af "Magasinet" afleveres nøglen hos Anne, og der betales kontant for evt. ituslået service (se prisliste i lokalet)

12.         Betaling for lån af lokalet sker på girokort, som udleveres ved afhentning af nøglen

13.         Lokalet kan benyttes fra 10.00 og 24 timer frem, såfremt ikke andet er aftalt

14.         VIS HENSYN OVERFOR BEBOERNE OMKRING "MAGASINET"

 

RENGØRING efter lån:

·               Gulve skal støvsuges og vaskes grundigt. Inventar sættes på plads

·               Affald lægges i den container, der tilhører Leestrup Bylaug. Toiletter rengøres og spande tømmes

·               Der sættes poser i affaldsspande og stativ

·               Udendørs arealer opryddes (flasker, dåser, plastik, cigaretskod m.v.)

·               RADIATORER LUKKES HELT, OGSÅ PÅ TOILETTERNE OG GANGE, når lokalerne forlades.

 

Bestyrelsen for Leestrup Bylaug

2007