Leestrup Bylaug, Generalforsamling 16. Maj 2018

 

Formandens beretning 2017/18

  

Bylaugs Arrangementer:

Vi har et rimeligt stabilt medlemstal. I medlemsåret 2017/2018 er der 129 med­lemmer, svarende til at ca. 50% af hustandende i området er repræsenteret. Vi har afholdt de sæd­vanlige arran­ge­men­ter i løbet af året: Høstfest med helstegt gris, der var en stor success, hvorfor Eskild er booket igen til næste høstfest, Æble presning (gange 2), Mortens Aften, Julestue, Gule ærter, Fastelavn, Vinsmagning (ved Super­Brugsen i Faxe Ladeplads) og sidst men ikke mindst Tema aften (i høj grad takket være Anne Marie Bjergs velvillige indsats), og igen som ”Vildtaften”. I år var det så stor en stor succes, at vi med 80 deltagere ramte loftet for hvor mange vi må være i Magasinet.

Efter nogle års kulturel tørke, lykkedes det os at få stablet et kulturarrangement på benene i år, hvor Christian Medom, der er pensioneret kriminalassistent, fortalte om sit arbejde ved Politiet og PET.

Vi har også i år haft brugere til at afvikle et arrange­men­t, nemlig Julestuen, som Ivan Jørgensen har koordineret igen i 2017 og Fastelavn, som Ulla Kroner stod for. Ud over GF i dag, har vi ét arrange­ment tilbage i denne sæson, nemlig arbejds­dagen den 26/5, hvor vi mødes kl 9.00 her i maga­sinet og slutter med en frokost ved 13.00 tiden; kom gerne, det bliver godt vejr!! 

 

Magasinet og Fællesjord

Hjertestarteren er indkøbt og opsat, som forhåbentligt alle er bekendt med nuværende tidspunkt. Desuden har vi søgt og fået i alt 50.000 kr til bålhytten, iht mandatet vi fik på General Forsamlingen sidste år. Pengene er doneret af Kongsted Sparekasses fond samt Faxe kommune. Bålhytten er bestilt ved Oxbøl Savværk, og er leveret, men endnu ikke opsat. Vores håb er selvfølgelig at bålhytten vil øge nytten og brugbar-heden af byjorden, vi må se om den bliver så populær, at vi ligefrem skal lave en kalender med mulighed for reservationer???

Der har været knapt 2 udlejninger af Magasinet om måneden i det forløbne regnskabsår, og ingen naboklager i forbindelse med fester. Magasinet har igen i denne sæson lagt lokaler til hverdagsmad arrangementer; De har været velbe­søg­te, og endda, på trods af den beskedne pris, genereret et overskud, der igen i år blev brugt på årets sidste arrangement, der var en festmiddag med oksemørbrad og ovnbagte kartofler. Byg­ningen status i øvrigt vil blive gennemgået af Jørgen, der er bygnings ansvarlig.

 

Økonomi:

Vi har i det forgangne år ikke haft nogle store udgifter til repara­tion/­­reno­vering, og alle lejligheder er udlejet. Årets overskud er på knapt 84.000 kr, 10.000 dårligere end sidste år. Vi vil sammen efterfølgende gennemgå regnskabet i detaljer. Til slut tak til bestyrelse og supple­anter, for arbejdet i år, bestyrelses arbejdet er jo 100% ulønnet, men især går vores tanker og tak til Hanne, der efterlader et stort savn både menneskeligt, men også i denne sammenhæng arbejdsmæssigt, da hun var et kæmpe aktiv for både Bylaug og Vandværket.

 

Husk arbejds­dagen den 26/5!!!!!!!!

 

 

Leestrup Bylaug, Generalforsamling 11. Maj 2016

Formandens beretning 2015/16

Bylaugs Arrangementer:

Vi har haft et rimeligt stabilt, om end svagt faldende, medlemstal. I medlemsåret 2015/2016 er der 110 med­lemmer ift 116 sidste år; der var 132 i året 2011/2012. Det er ingen katastrofe, men en rimelig sikker tendens, som bestyrelsen må tænke over, hvordan vi kan imødegå, forslag er velkomne. Vi har haft de sæd­vanlige arran­ge­men­ter i løbet af året: Høstfest, Æble presning (gange 2), Mortens Aften, Julestue, Gule ærter, Fastelavn, og Tema aften, dette år igen med temaet ”Vildtaften”, der atter var en stor succes. Vi havde i lighed med sidste år en rødvinsmagning i marts, med vinmanden fra Meny i Præstø som vært.

 Vi har også i år haft brugere til at afvikle arrange­men­ter, hvor både Julestuen og Fas­te­lavns festen var bruger arran­geret. Ud over GF i dag, har vi ét arrange­ment tilbage i denne sæson, nemlig arbejds­dagen den 28/5, hvor vi mødes kl 9.00 her i maga­sinet og slutter med en frokost ved 13.00 tiden; kom gerne, det bliver godt vejr!!!

Magasinet og Fællesjord

Så fik vi endeligt nyt køkken installeret, noget vi har arbejdet på at få finansieret i flere år; mange tak til Kongsted Sparekasses Fonds bestyrelse for hjælpen. Vi havde bud­get­­teret med at det ville koste 81.000 kr, og det holdt, heraf dækkede vi de 25.000 kr selv og fik 56.000 kr til hjælp fra Kongsted Sparkasses Fond. Der er som omtalt sidste år, nu sat en god­kendt gynge op på by-jorden; Det er planen at vi vil arbejde på at få flere red­skaber op, men godkendte legepladsredskaber er dyre, vi skal derfor søge om hjælp til finansieringen. Der har igen i år stået en del vand på by-jorden, men i for­bin­delse med at vi fik spulet rørene, blev det konstateret, at der er et delvist stop i de fraføren­de rør ud mod Skovholmvej, der kan bidrage til den høje vandstand.

Vi har undersøgt økonomien i at anskaffe en Hjertestarter, som der blev udtrykt ønske om ved sidste års GF. Indkøb af hjertestarter og et skab til sikring/opbevaring koster 20-25.000 kr i anskaffelse. Årlig vedligehold ligger i størrelsesordenen 2-3.000 kr. Vi besluttede derfor at udskyde købet til vi har fået konsolideret økonomien igen efter udgiften til køkkenet.

Der har været et færre antal udlejninger af magasinet i det forløbne regnskabsår, ca 1 om måneden i gennemsnit. Ingen naboklager i forbindelse med fester. Magasinet har igen i denne sæson lagt lokaler til hverdagsmad arrangementer; De har været velbe­søg­te, og endda, på trods af den beskedne pris, genereret et overskud, der blev brugt på årets sidste arrangement, der var en festmiddag med oksesteg og nye kartofler. Gulvet bliver slidt hårdt, og skal lakeres, lak er indkøbt. Byg­ningen status i øvrigt vil blive gennemgået af Jørgen, der er bygnings ansvarlig.

Økonomi:

Vi har i det forgangne år (ud over køkkenet) ikke haft nogle store udgifter til repara­tion/­­reno­vering, og alle lejligheder er udlejet. Årets overskud er på godt 80.000 kr, godt 20.000 kr lavere end sidste år, hvilket overvejende skyldes vores andel af inve­steringen i nyt køkken; kassereren vil gennemgå regnskabet i detaljer. Til slut tak til bestyrelse og supple­anter, for arbejdet i år, bestyrelses arbejdet er jo 100% ulønnet!

Husk arbejds­dagen den 28/5!!!!!!!!

 

 

Leestrup Bylaug, Generalforsamling 20. Maj 2015

Formandens beretning 2014/15

Bylaug Arrangementer:

Vi har haft et stort set uændret medlemstal i medlemsåret 2014/2015, 116 med­lemmer svarende til 53% af husstandene i optageområdet, som vi har udvidet så det svarer til den gamle Leestrup brugsforenings medlemsområde. Vi har haft de sæd­vanlige arran­gementer i løbet af året: Høstfest, Æble presning (gange 2), Mortens Aften, Julestuen blev aflyst, Gule ærter, Fastelavn, og Tema aften, dette år med temaet ”En Vildtaften”, der var en stor succes.  Vi har formidlet et informationsmøde om Energi­rådgivning i magasinet fra Energitjenesten og Faxe Kommune. Vi prøvede vinsmagning som noget nyt, med købmanden fra SuperBest i Præstø som vært, en succes vi bestemt vil overveje at gentage i den kommende sæson.

Vi har igen i år haft brugere til at afvikle et arrange­men­t, hvor Fastelavns festen var bruger arran­geret. Desværre gik der rod i at arrangere julestuen, så den blev aflyst i år. Ud over General­forsamlingen, har vi ét arrange­ment tilbage i år, nemlig arbejds­dagen den 30/5, hvor vi mødes kl 9.00 her i maga­sinet og slutter med en frokost ved 13.00 tiden; kom gerne, det bliver godt vejr!!!

Magasinet og Fællesjord

Vi er som lovet sidste år ved at sætte en god­kendt gynge op, som Søren har skaffet; Lidt sent, men nu er den i jorden. Det er planen at vi vil sætte flere redskaber op på by-jorden, men godkendte legepladsredskaber er meget dyre, vi vil derfor søge om hjælp til finansieringen.

Der har været et stort set uændret antal udlejninger af magasinet i det forløbne regnskabsår, ca 2 om måneden i gennemsnit. Ingen naboklager i forbindelse med fester. Magasinet har igen i denne sæson lagt lokaler til hverdagsmad arrangementer; De har været velbe­søg­te, og endda, på trods af den beskedne pris, genereret et overskud, der blev brugt på årets sidste arrangement, der var en festmiddag med oksesteg og nye kartofler. Gulvet bliver slidt hårdt, og skal måske lakeres i løbet af sommeren. Byg­ningen status i øvrigt vil blive gennemgået af Søren, der har været bygnings ansvarlig i mange år, tusind tak for dit store arbejde med bygningen.

 Økonomi:

Vi har i det forgangne år ikke haft nogle store udgifter til reparation/­reno­vering, og alle lejligheder er udlejet. Årets overskud er på godt 100.000 kr, kassereren vil gennemgå regnskabet i detaljer. Vi har stadig ønske om at udskifte køk­kenet i Magasinet, en udgift vi har beregnet til ca 75.000 kr. Desuden vil vi gerne have flere legeredskaber til legepladsen, så vi planlægger at sende en an­søg­ning til LAG Sydsjælland på 100.000 kr i år. LAG dækker maksimalt 50%, så da vi kun har ca en tredjedel af beløbet selv (25-30.000 kr), så vi skal finde en kilde, til det reste­rende beløb. Vi satser på at søge støtte via fonde. Til slut tak til bestyrelse og suppleanter, for arbejdet i år, bestyrelses arbejdet er jo 100% ulønnet!

Husk arbejds­dagen den 30/5!!!!!!!!